Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyder konferanse/ befaring Rehabilitering av 3. etg ved Stord sjukehus §

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyder konferanse/ befaring Rehabilitering av 3. etg ved Stord sjukehus §"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyder konferanse/ befaring Rehabilitering av 3. etg ved Stord sjukehus §

2 Deltakere fra Oppdragsgiver Helse Fonna HF Karl Eileraas (PL) Robert Holmstrøm Reidun Mjør Leif Terje Alvestad Rådgivende ingeniører Gunnar Kullseng (Ferkingstad & Alsaaker AS)

3 kl. 09:00 Info om prosjektet med mer. Innledning v/Alvestad Info om anbudet v/Eileraas Anbudsprosessen v/Alvestad Generell info fra fagene, VVS, Elektro og bygg ca. kl. 0945 Befaring ca. kl. 1100 Oppsummering og gjennomgang av spørsmål og svar (her) Agenda

4 Informere om prosjektet Beskrive hovedkravene i konkurransegrunnlaget. Gjennomføre felles befaring i de aktuelle områdene. Besvare spørsmål som stilles av tilbyderne. Få tilbakemelding på konkurransegrunnlagets innhold og krav – er kravene realistiske (kostnadsdrivende krav). Målsetting med tilbyderkonferansen

5 Praktisk informasjon Alle spørsmål vil bli notert, besvart samt distribuert til alle tilbyderne (navn på spørsmålsstiller vil ikke bli angitt). Det blir skrevet referat fra konferansen, og dette vil bli lagt ut på Doffin. Det betyr at de som har registrert seg på Doffin får tilsendt referatet via systemet.

6 Generell info v/Prosjektleder Karl Eileraas

7 Kommersiell informasjon Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Del II - Anskaffelser under terskelverdi Anskaffelsesprosedyre Framdriftsplan Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Avtalestandard og tilbudsstruktur

8 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til prosedyren ” Konkurranse med forhandling" i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7.april 2006. Forskrift om offentlige anskaffelser er tilgjengelig på: http://www.lovdata.no. Forskriften ligger under Forskrifter/Sentrale forskrifter og er videre gruppert under Nærings- og handels- departementet Forskriftens del I - § 2-2 Terskelverdier Bygg og anlegg har en terskelverdi på kr 43.5 mill ekskl mva - bygg og anlegg under denne verdi følger forskriftens del II (under terskel)

9 06. 06.11 kl. 13.00Frist for å stille spm 14.06.11 kl 1200Tilbudsfrist Primo juli 2011Kontraktsinngåelse Primo juli 2011Oppstart av oppdraget 31.12.2011Oppdraget ferdig utført Fremdriftsplan

10 Kvalifikasjonskrav Minstekrav Skatteattest MVA-attest HMS-egenerklæring Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Firmaattest Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Kredittrating Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Se neste side

11 Kvalifikasjonskrav Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Det kreves en organisasjon med tilstrekkelig kapasitet. Det kreves god gjennomføringsevne, Det kreves at Tilbyder har et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem Tilbyder skal tilfredsstille krav i Plan og bygningsloven i tiltaksklassene innenfor det aktuelle fagområdet Lønns og arbeidsvilkår

12 Tildelingskriterier Samlet gjennomføringskostnad45 % Kvalitet25 % Plan for gjennomføring30 %

13 Avtalestandard NS 8405 ligges til grunn Unntak/presiseringer ihht. byggblankett for kontrakt etter NS 8405

14 Tilbudsstruktur Tilbudsstruktur: Signert tilbudsbrev Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Beskrivelse av utførelsen med tilhørende priser Evt. reservasjoner, avvik og tillegg Sladdet versjon (elektronisk format) Tilbudet skal også leveres på cd/usb Husk å levere tilbudet på rett adresse (Haugesund)

15 Orientering VVS Elektro Bygg

16 Befaring Returnere her ca. kl. 11:00

17 Slutt Takk for oppmerksomheten og lykke til med anbudet!


Laste ned ppt "Tilbyder konferanse/ befaring Rehabilitering av 3. etg ved Stord sjukehus §"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google