Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvensetikk: Fokuserer på konsekvensene av en handling. Pliktetikk: tar utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å bedømme en handling og finne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvensetikk: Fokuserer på konsekvensene av en handling. Pliktetikk: tar utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å bedømme en handling og finne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvensetikk: Fokuserer på konsekvensene av en handling. Pliktetikk: tar utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å bedømme en handling og finne den rett eller gal. Sinnelagsetikk: Fokuserer på sinnelaget eller motivet som ligger bak handlingen. Formålsetikk: Fokuserer på hva handlingen skal fremme, hvilket formål eller hvilke verdier den skal realisere. Hvis handlingen kan fremme et godt formål, er handlingen god. [http://no.wikipedia.org/wiki/Etikk] Normativ etikk

2 Etikk og ledelse Yukl og situasjonsvariableme Vroom & Yetton og beslutninger Hersey & Blanchard og modenhet Argyris & Schöen og bruksteori og uttrykt teori Transformasjonsledelse… Hvem har makt, autoritet og myndighet, og hvordan uttrykkes dette? Hvem tjener/taper på atferden eller handlingen? Hvordan påvirker dette arbeidet Hvordan påvirkes kunnskap og organisasjonslæring Problemet Saken MØVK, Araki

3 Pluralistisk ignoranse og falsk konsensus Hvordan virker pluralistisk ignoranse og falsk konsensus p å etiske beslutningstakinger?

4 Pluralistisk ignoranseFalsk konsensus Funksjonell i forbindelse med etisk beslutningstaking Kan f ø re til at ledere handler etisk, selv om de ellers kunne ha handlet uetisk. Rettferdiggj ø r en etisk atferd som en uansett ville kunne ha engasjere seg i. Eks: observasjon av etisk atferd vil kunne lede til at en p å feil grunnlag anta at andre handler etisk. Eks: Alle andre handler etisk, og jeg er ikke forskjellig fra dem. Ikke funksjonell i forbindelse med etisk beslutningstaking Kan f ø re ledere til å handle uetisk, selv om de ellers ville kunne ha handlet etisk. Rettferdiggj ø r en uetisk atferd som en uansett ville kunne ha engasjert seg i Eks.: Observasjon av uetisk atferd vil kunne lede til at en p å feil grunnlag anta at andre handler uetisk. Eks.: Alle andre handler uetisk, og jeg er ikke forskjellig fra dem. Virkning av Pluralistisk ignoranse og falsk konsensus p å etiske beslutningstaking

5 Social comparison – Festinger, 1954 SRAK og kollegaevaluering/kollegaprofil NGT-teknikk: innarbeiding av etiske prinsipper for hele organisasjonen. Ledelseslabyrinten Teorien om Sosial sammenligning


Laste ned ppt "Konsekvensetikk: Fokuserer på konsekvensene av en handling. Pliktetikk: tar utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å bedømme en handling og finne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google