Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utredning av kognitiv svikt i primærhelsetjenesten Erfaringer fra Demensstudien i Nord-Norge Fred Andersen PhD-stipendiat ISM/UiT. Kommuneoverlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utredning av kognitiv svikt i primærhelsetjenesten Erfaringer fra Demensstudien i Nord-Norge Fred Andersen PhD-stipendiat ISM/UiT. Kommuneoverlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utredning av kognitiv svikt i primærhelsetjenesten Erfaringer fra Demensstudien i Nord-Norge Fred Andersen PhD-stipendiat ISM/UiT. Kommuneoverlege

2 2 Disposisjon Målsetting Metode Nettverks-/kompetansebygging Deltakere Diagnose Rekruttering I rutinemessig praksis Populasjonsbasert screening Baseline data Oppfølging

3 3 Mål for Demensstudien i Nord-Norge Hovedmål Undersøke effekten av strukturert aktivisering og stimulering på kognitiv funksjon målt med standardiserte tester Sekundærmål Undersøke om bruk av donepezil i tillegg til strukturert aktivisering gir ytterligere bedring av kognitiv funksjon

4 4 Metode Til sammen 9 kommuner med 200 pasienter inkluderes Fem intervensjonskommuner (med individuell aktivisering) Fire kontrollkommuner (rutinemessig demensomsorg) Alle randomiseres dobbelt blindt til placebo eller donepezil Tidsramme 1/1-06 – 31/3-09 Biobank og kontrollgruppe

5 5

6 6 Godkjenninger og tilsyn Klinisk del REK NORD Datatilsynet/NSD, konsesjon Statens legemiddelverk (EudraCT) Screening REK NORD NSD Skattedirektoratet/Folkeregistret Biobank REK NORD Sosial- og helsedirektoratet NSD Tilsyn fra Statens legemiddelverk (GCP)

7 7 Metodologiske utfordringer Nettverks og kompetansebygging Rekruttering I primærhelsetjenesten Power – drop outs/attrition Intervensjon Stimulering – loggføring Medikament

8 8 Nettverks- og kompetansebygging Legetjenesten og pleie og omsorgstjenesten i ni kommuner med 70 000 innbyggere i en region med 800 km mellom ytterpunktene Undervisning om demenssykdommene Opplæring i tverrfaglig utredning og diagnostikk Organisering av tjenesten i kommunene Utfordre holdninger og rutiner Omfattende kursserier

9 9 Inklusjonskriterier 65+ år Nyoppdaget demens, Alzheimer´s sykdom sannsynlig Ikke behandlet med Acetylcholinesterase hemmere (ChEI) ChEI ikke kontraindisert Testbare (syn, hørsel, motorikk) MMSE > 10

10 10 Diagnosekriterier ICD-10 Demens 1. Svekket hukommelse, især nærhukommelse 2. Svekkelse av andre kognitive funksjoner Abstrakt tenkning Dømmekraft Andre høyere korticale funksjoner Dømmekraft, handlingsrekkefølge, språk, rom/retning 3. Konsekvenser for dagliglivets funksjoner 4. Ikke delir 5. Varighet > 6 måneder

11 11 Utredningsverktøy Prosedyrer utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter Tverrfaglig Generell og målrettet anamnese Komparente opplysninger Spesifikk utredning Spørreskjema i utredningsverktøyet IQCODE MMSE Klokketest MADRS

12 12 Diagnostikk – rekruttering 1 1. Målsetting 1. Case finding, utredning, diagnostikk og inklusjon i primærhelsetjenesten 2. Erfaringer 1. Betydelig treghet – 27 inkluderte første år 2. Kun 14 av 70 leger deltok aktivt 3. Pleie- og omsorgstjenesten aktive medspillere i 8 av 9 kommuner

13 13 Diagnostikk – rekruttering 2 Erfaringer Uklar organisering og ansvarsfordeling i kommunene Mangelfulle rutiner for tverrfaglig samarbeid Vegring blant primærlegene Tabubelagt Hva er vitsen, hva har vi å tilby? Pasienter med mulig demens satt på ChEI uten utredning

14 14 Konsekvenser Screening og etterundersøkelse Utført av studieadministrasjonen, ISM/UiT og Geriatrisk avdeling, UNN Populasjonsbasert screening av hukommelsessvikt med invitasjon til 11807 personer ≥ 65 år. Informasjonsskriv med spørreskjema tilsendt i posten Predefinert algoritme for videre utredning Testing ved testteknikerne i demensstudien Klinisk undersøkelse og diagnostikk Konsensus konferanser

15 15 Spørreskjema screening 1. Synes du at din hukommelse er blitt dårligere? Ja/Nei 2. Glemmer du ofte hvor du har lagt tingene dine? Ja/Nei 3. Har du problemer med å finne vanlige ord i en samtale? Ja/Nei 4. Har du problemer med daglige gjøremål som du mestret tidligere? Ja/Nei

16 16 Populasjonsbasert screening n 11807 Intervensjon n 6056 Kontroll n 5751 Respondenter n(%) 1952(32.2) Respondenter n(%) 1815(31.6) Invitert til utredning n 230 Invitert til utredning n 208 Utredet n 131 Utredet n 121 Inkludert n 57 Inkludert n 43

17 17 Erfaringer fra screeningen Gjennomførbart Reaksjoner Pasienter: Drop outs ved hver innkalling og umiddelbart etter inklusjon Mistet flere pasienter med langtkommet demens Stor usikkerhet og bekymring hos mange friske eldre for sin aldersrelaterte hukommelsessvikt Pårørende og enkelte leger: Benekting Lokaler og tilgang til legejournalene

18 18 Kommunegruppe IntervensjonKontrollTotalt nnn Fra fastlegene Inkluderte 474087 Fra screening Inkluderte 5743100 Sum inkludert Screening og fastlegene 10483187

19 19 Sum Kommunegruppe Intervensjon Kontroll P-verdi Alder80.8±7.081.6±6.780.0±7.30.12 MMSE23.0±3.922.6±4.023.5±3.70.14 MMSE Utdannelse <= 7 år 22.5±3.922.2±4.022.9±3.70.37 MMSE Utdannelse > 7 år 23.7±3.823.2±4.024.3±3.60.27 P-verdi Aldersjust 0.05 0.19

20 20 Alder i antall år etter rekrutteringsmetode SumScreeningPraksisp-verdi Sum80.7±7.079.5±7.582.3±6.1=.006 Kvinner82.0±6.581.1±7.583.0±5.5=.13 Menn78.8±7.278.2±7.180.2±7.5=.29 p-verdi=.001=.06=.08

21 21 SumScreeningPraksisP-verdi MMSE Sum score 23.0±3.924.4±2.921.2±4.1<.001 Ald just <.001 Kvinner22.5±3.924.4±2.721.2±4.1<.001 Menn23.8±3.724.5±3.021.8±4.6=.004 P-verdi=.03 Ald just =.17 =.80=.60 Utdannelse <=7 år 22.5±3.923.8±2.821.1±4.3<.001 Ald just=.001 Kvinneand el n(%) 113(60)46 (46)67 (77)<.001

22 22 Sivil status, parforhold SumScreeningPraksisp-verdi n(%) Kvinner29(26)14(30)15(22)=.34 Menn52(70)38(70)12(60)=.40 p-verdi<.001 Ald just <.001 <.001=.001

23 23 Erfaringer fra oppfølging Intervensjon med donepezil/placebo Rapporterte bivirkninger Kodene er ikke brutt Stimulering Rapportskjema/logg Rimelig systematisk i fire kommuner Svikt i administrasjon og pleie- og omsorgstjenesten i en kommune


Laste ned ppt "1 Utredning av kognitiv svikt i primærhelsetjenesten Erfaringer fra Demensstudien i Nord-Norge Fred Andersen PhD-stipendiat ISM/UiT. Kommuneoverlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google