Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Arbeidsdeling mellom profesjoner i sykehus – har Norge noe å lære av andre? Lars Erik Flatø, direktør for samfunnskontakt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Arbeidsdeling mellom profesjoner i sykehus – har Norge noe å lære av andre? Lars Erik Flatø, direktør for samfunnskontakt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Arbeidsdeling mellom profesjoner i sykehus – har Norge noe å lære av andre? Lars Erik Flatø, direktør for samfunnskontakt

2 2 Hvorfor søkelys på utvikling av helseprofesjonene? Endret personellmiks

3 3 Drivkrefter for økende knapphet: Demografi Voksende forventninger Spesialisering Endret familiemønster og prioriteringer

4 4 Økende gap mellom behov og muligheter Dersom vekst i antall ansatte i helse- og sosialsektoren frem mot 2025 fortsetter som de siste 15 årene: Fra ca 217.000 ansatte i 2005 til ca 348.000 ansatte i 2025 44 % av den nye arbeidsstokken som kommer på arbeidsmarkedet mot 2025 må inn i helse- og sosialtjenesten! Konklusjon: Noe må gjøres! Kilde: HELSEMOD, SSB

5 5 Norge på topp i pengebruk allerede - BNP per capita til helse Kilder: SSB og det svenske statsbudsjettet for 2007. Totale helseutgifter per innbygger, justert for kjøpekraft. Kilde: OECD 2007. Totale helseutgifter per innbygger i US$, justert for kjøpekraft

6 6 Norge i øvre sjikt i årsverk Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Norge har 64 % flere årsverk pr 100.000 innbyggere enn Tyskland. Forskjellen mellom Norge og Danmark er 46 årsverk. Forskjellen mellom Norge og Finland er 373 årsverk. Kilde: analyse 3-3-1 ”Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per 100 000 innbyggere”, analyse 1-3-1 ”Gruppering av årsverkdata” basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes

7 7 Norge i øvre sjikt i legeårsverk Kilde: analyse 3-3-1 ”Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per 100 000 innbyggere”, analyse 1-3-1 ”Gruppering av årsverkdata” basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter)

8 8 Norge i øvre sjikt i sykepleierårsverk Kilde: analyse 3-3-1 ”Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per 100 000 innbyggere”, analyse 1-3-1 ”Gruppering av årsverkdata” basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis, NHS og Stakes Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter)

9 9 Norge i nedre sjikt - hjelpepleiere Kilde: analyse 3-3-1 ”Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per 100 000 innbyggere”, analyse 1-3-1 ”Gruppering av årsverkdata” basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter)

10 10 Antall assisterende pleiere og barnepleiere er redusert i alle land, unntatt Finland Kilde: Deloitte-analyse 2008. Grunnlagsdata: SSB; Sundhedsstyrelsen; STAKES; Destatis

11 11 Det er stor variasjon i prosentandel hjelpepleiere/barnepleiere ved norske sykehus Kilde: Deloitte-analyse 2008. Grunnlagsdata: SSB; Sundhedsstyrelsen; STAKES; Destatis

12 12 Norge i nedre sjikt - pasientbehandling per lege/år Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: SSB, Sundhedsstyrelsen, NHS, Destatis og Stakes

13 13 Norge i nedre sjikt - Pasientbehandling per sykepleier/år NB: Tyskland: Andel spesialspl. er estimert ut i fra samlekategorier. Kilde: SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter)

14 14 Norge: Mye å lære av hverandre 100 % forskjell i pasientbehandling per legeårsverk fra mellom norske helseforetak De ”beste” foretakene tåler sammenligning med internasjonale forhold Kilde: NPR og Spekter

15 15 475 241 433 832

16 16 NORGES UTFORDRING Innslaget av høyutdannede grupper kan ikke vokse ubegrenset Strategier for å sikre tilstrekkelig kompetanse i sykehusene må hvile på en realistisk tilnærming til hva arbeidsmarkedet kan levere. Redusert ”kompensering” fra arbeidsinnvandring?

17 17 Hvordan forbereder andre seg på fremtiden?

18 18 The Independent, 2004 Noen forbereder seg på en ny tid

19 19 Storbritannia: Workforce redesign NHS: Strategi for endringer i profesjonenes rolle siden år 2000. Drivkrefter: Desentralisert helsetilbud. Fra ”biggest is best” til ”small can work” EUs arbeidstidsdirektiv NHS Modernisation Agency: Tilrettelegger for innovasjon Changing Workforce Programme (CWP) – pilotprosjekter for redesign av roller pågår Kilde: Department of Health

20 20 Storbritannia: Legeutdanningen under endring Startet i år 2000 med programmet Modernising Medical Career Myndighetene ønsker å utfordre utviklingen mot at leger blir stadig mer spesialiserte Belønne generalistkompetanse for sykehusleger og utvikle General Practitioners with Special Interests (GPwSI) – Kilde: Department of Health, MMC

21 21 Storbritannia: Satser på sykepleierne og etablerer helt nye profesjoner Wanless-rapporten, 2002: 20 % av legearbeid kan overlates til sykepleiere Utvidet rolle for sykepleiere, noen eksempler: Advanced nurse practitioners: I allmennpraksis kan de stille diagnoser, behandle og utskrive resepter Operasjonssykepleiere utfører mindre kirurgiske inngrep som gjerning av cyster, føflekker og fettknuter. Spesialsykepleiere innen ortopedi utfører mindre kirurgiske inngrep. D. Wanless: ”Securing our Future Health: Taking a Long-Term View, Final Report”, April 2002 Department of Health: ”Keeping the NHS Local – A New Direction of Travel”, February 2003 Department of Health: ”The Configuring Hospitals: Evidence File: Part One”, July 2004 Department of Health: ”The Configuring Hospitals: Evidence File: Part Two”, July 2004

22 22 DANMARK Knapphet på arbeidskraft møtes med ”jobbglidning” Endret oppgavefordeling – ikke ”nødløsninger” eller trussel mot enkelte grupper: ”Det som er en rutineoppgave for en profesjon kan være spennende utfordring for en annen”

23 23 Sykepleierforbundet i Danmark Vil utvikle sykepleieprofesjonen i retning av å motvirke legemangel ”I dag er mange sygeplejersker henvist til at søge væk fra patienterne, hvis de vil gøre karriere, f.eks som ledere, forskere eller innen undervisere” – Dansk Sygeplejeråd Arbeidsdelingen mellom helsefaglige grupper i kraftig endring: Legesekretærer, ernæringsfysiologer, farmasøyter og sosial- og helseassistenter overtar sykepleieroppgaver Dansk sygeplejeråd: ”Det er en god udvikling. Og det er en helt naturlig udvikling, for det er en forudsætning for, at de knappe medarbejderresourcer anvendes bedst muligt”. Dansk Sygeplejeråd: ”Kliniske ekspertsygeplejersker – bedre sundhedstilbud til kronisk syge”, juni 2007

24 24 Hva skiller Danmark fra Norge? Vilje til å utvikle de en har framfor å lete etter noen som ikke er tilgjengelig ”Alle” skal få del av kompetanseheving Sterkere involvering fra sykehusene selv både hva angår å definere kompetansebehov og i gjennomføring av kvalifisering av arbeidsstyrken Dansk Sygeplejeråd: ”Kliniske ekspertsygeplejersker – bedre sundhedstilbud til kronisk syge”, juni 2007

25 25 NYTTEVERDI VED Å SKUE UTOVER LANDETS GRENSER Det som er umulig i teorien kan vise seg å fungere godt i praksis


Laste ned ppt "1 Arbeidsdeling mellom profesjoner i sykehus – har Norge noe å lære av andre? Lars Erik Flatø, direktør for samfunnskontakt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google