Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalmedisinske sentra –SSB Et kartleggingsprosjekt med statistikk for øyet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalmedisinske sentra –SSB Et kartleggingsprosjekt med statistikk for øyet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokalmedisinske sentra –SSB Et kartleggingsprosjekt med statistikk for øyet

2 Prosjektperiode: 01.01 – 31.12.2011 Bakgrunn for prosjektet –Samhandlingsreformen, en reorganisering av helsevesenet som kan gi statistiske utfordringer. Nye enheter, nye funksjoner for enhetene. –Helsedirektoratets tilskudd til utvikling av lokalmedisinske sentra. Lokalmedisinske sentra – et sted å starte kartleggingen av statistikkutfordringene som følger av samhandlingsreformen.

3 Effektmål Effektmål –Langsiktige virkninger av prosjektet Bidra til å identifisere statistikkutfordringene reorganiseringen av helsevesenet representerer Bidra til å identifisere statistikkutfordringene reorganiseringen av helsevesenet representerer Bidra til at SSB kan levere statistikk som gir helsemyndigheter og kommuner bedre beslutningsgrunnlag og nødvendig kunnskap til bruk i oppfølgingen av reformen. Bidra til at SSB kan levere statistikk som gir helsemyndigheter og kommuner bedre beslutningsgrunnlag og nødvendig kunnskap til bruk i oppfølgingen av reformen. Bidra til å gi pasient- /brukerorganisasjonene bedre statistikk om helhetlige behandlingsløp. Bidra til å gi pasient- /brukerorganisasjonene bedre statistikk om helhetlige behandlingsløp.

4 Resultatmål – mer konkret tilnærming til oppgavene –Kartlegge hva som kan identifiseres av opplysninger om lokalmedisinske sentra (og tilsvarende virksomheter med andre navn) pr i dag. Søke gjennom aktuelle registre –Bedrifts- og Foretaksregisteret –Registre som inngår i system for helse- og sosialpersonell (bla Aa-registeret) –Andre relevante registre både i SSB og andre institusjoner Norsk pasientregister IPLOS i Helsedirektoratet

5 Resultatmål (forts.) Kartlegge hvilke opplysninger som ikke lar seg hente inn via tilgjengelige registre eller andre datakilder, og vurdere metoder for innsamling av disse opplysningene. Klarère og dokumentère hva som kreves av tilganger til relevante registre og hvilke juridiske begrensninger som eventuelt er til hinder for utviklingen av den ønskede statistikken. Identifisere tilnærminger og løsninger som har merverdi for andre statistikker på helseområdet, samt for relevante registerforvaltere i SSB.

6 Litt om arbeidsformen  Prosjektgruppen er stor og har med representanter fra flere seksjoner i SSB  Helse, finans/Kostra, arbeidsmarked og bedrifts- og foretaksregisteret. Som referansepersoner har vi fått med representanter for Helsedirektoratet, og planen er også å få med en person fra KS. I tillegg vil SSBs jurister være nødvendige referansepersoner.

7 Ut på tur  Planlegger å besøke et etablert senter med lokalmedisinsk senter-struktur og et senter/en kommune som planlegger å utvikle et slikt senter.  Foreløpige kandidater er Alta helsesenter, Søbstad helsehus i Trondheim, Nes og/eller Ullensaker kommune.  Hensikt: dokumentere hvordan enhetene er organisert, hvordan enhetene rapporterer og hvilke muligheter og utfordringer enhetene har når det gjelder å differensiere virksomheten. Fokus på personell, pasienter og kostnader.

8 Arbeidet så langt Hvordan kan samhandlingsenheter identifiseres og hvilken informasjon om enhetene finnes i Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF)? –Hvordan fange opp at lokalmedisinske sentra etableres? Spørre kommunene. Utfordring: definisjon av lokalmedisinsk senter. –Identifikasjon av en enhet i BoF går via organisasjonsnummeret Identifisere hvem som står juridisk ansvarlig for senteret, og be denne om en oversikt over organisasjonsnumre som hører til det lokalmedisinske senteret. Resh-systemet – knytte behandlingsdelen til organisasjonsnummeret. –Mulig å knytte organisasjonsnumre til nummer for delregister Opprette eget delregister i BoF for lokalmedisinske sentra.

9 Arbeidet så langt (forts.) Andre problemstillinger vi har startet å jobbe med: –Hvordan kan personellressurser, økonomi og aktivitet i samhandlingsenheter identifiseres? –Hvilken informasjon finnes i registeret over helse- og sosialpersonell, i Kostra, IPLOS, NPR?


Laste ned ppt "Lokalmedisinske sentra –SSB Et kartleggingsprosjekt med statistikk for øyet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google