Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingssamtalen og vurdering. Vurderingens oppgave: Å skape dissonans mellom nåværende ståsted og ønsket ståsted som oppleves som en positiv utilfredshet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingssamtalen og vurdering. Vurderingens oppgave: Å skape dissonans mellom nåværende ståsted og ønsket ståsted som oppleves som en positiv utilfredshet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingssamtalen og vurdering. Vurderingens oppgave: Å skape dissonans mellom nåværende ståsted og ønsket ståsted som oppleves som en positiv utilfredshet: Dette er noe jeg kan klare (Elevens nærmeste utviklingssone) Om eleven føler at Dette klarer jeg ikke, har det en negativ virkning på motivasjon for læring, og der er en fare for at eleven velger å gi opp (Professor Kari Smidt 2010)

2  Tilbakemeldinger er dialoger som fremmer læring, anerkjennelse, engasjement, refleksjon og potensiell kompetanse hos den lærende Trine Gustavsen Hva er tilbakemeldinger?

3  De samlede kompetansemålene i læreplanen for faget i LK06 – Forholdet mellom måloppnåelse og god kompetanse i faget – Elevene skal kjenne til målene for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av hans/hennes kompetanse Viktig! Det er kompetansemålene og ikke eleven sine forutsetninger som skal vurderes Det er altså ikke lov å «skjære» i kompetansemålene når de skal vurderes Grunnlaget for vurdering i fag § 3-3

4 § 3-11 til 3-15 Det skal kunne dokumenteres at undervegsvurdering er gitt. Kan gjøres på flere måter, men å bruke portfolien er en fin måte å både dokumenter og å vise elevenes utvikling på. Dokumentasjon

5 Etter endt/oppstart av ny periode/halvår: Planmessige samtaler utført av faglærer eller ko Halvårssamtalen (elevsamtalen) Foreldresamtalen Halvtårsvurdering (Disse kan sees i sammenheng) Hva skal dokumenteres?

6 -vurdering AV, FOR og SOM læring Underveisvurdering: fremme læring, grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til å øke kompetansen for læring Løpende og systematiske tilbakemeldinger og fremovermelding Skriftlige og eller muntlige Minst 1 samtale hvert halvår med eleven Egenvurdering Halvårsvurdering Dialog om annen utvikling Foreldresamtaler i gso Skal beskrive en positiv oppnådd kompetanse, skriftlige og eller muntlig Underveisvurdering

7 Er en del av underveisvurderingen og skal vise kompetansen til eleven i forhold til kompetansemålene i læreplanverket Den skal også gi veiledning om hvordan eleven kan øke sin kompetanse i faget Det skal bli gitt halvårsvurdering uten karakter gjennom hele grunnopplæringen Halvårsvurdering

8  Kan kobles opp mot halvårssamtalen  Skal være en planlagt og strukturert samtale om: – Hvordan eleven arbeider daglig – Elevens kompetanse i faget – Elevens utvikling Skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for elevens læring og utvikling (vurderingsforskriften) Foreldresamtalen

9  Hvor er jeg nå?  Hvor skal jeg ?  Hvordan kommer jeg dit?  Lesing og regning som verktøyfag. samtalen

10 Eleven skal ha halvårsvurdering i orden og oppførsel uten karakter fra 1. årstrinn, men og uten karakter fra 8. årstrinn «Skal bidra i sosialiseringsprosessen, skape et godt psykososialt arbeidsmiljø og gi informasjon om elevens orden og oppførsel» Grunnlaget for vurderingen er skolens ordensreglement Forskjellen mellom disse to: – Orden: forberedt til opplæringen, arbeidsvaner og arbeidsinnsats – Oppførsel: hvordan eleven oppfører seg overfor andre «i og utenfor opplæringen» Vurdering i orden og oppførsel § 3-5

11  http://www.udir.no/PageFiles/Vurdering%20for%20lari ng/Dokumenter/Vurderingsverkoy/Tilbakemeldinger/2 /Ringstabekkrysset.pdf http://www.udir.no/PageFiles/Vurdering%20for%20lari ng/Dokumenter/Vurderingsverkoy/Tilbakemeldinger/2 /Ringstabekkrysset.pdf vurderingsverktøy

12 Skjema vi skal bruke

13 Skjema 4 IOP

14  lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster  bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving  skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster  skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving  strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning  Kan lese enkle ordbilde  Kan reflektere over tekst  Kan skrive enkle fortellinger  Har en funksjonell håndskrift  Kan strukturere tekst med overskrift og inndeling Skjema 4 IOP

15  Den viktigste holdning som kan skapes, er ønsket om å fortsette å lære Dewey


Laste ned ppt "Utviklingssamtalen og vurdering. Vurderingens oppgave: Å skape dissonans mellom nåværende ståsted og ønsket ståsted som oppleves som en positiv utilfredshet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google