Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samkommune – det beste fra to verdener? Samrådingsmøte i Fjellregionene, Storstuggu, 25. november 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samkommune – det beste fra to verdener? Samrådingsmøte i Fjellregionene, Storstuggu, 25. november 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samkommune – det beste fra to verdener? Samrådingsmøte i Fjellregionene, Storstuggu, 25. november 2009

2 Hvorfor kommunestrukturdebatt?  Presset kommuneøkonomi  Økt mobilitet i samfunnet  Teknologisk utvikling innenfor kommunikasjon  Kompetansesamfunnet – økte krav til faglig kvalitet  Utfordringer knyttet til rekruttering av kompetansearbeidskraft – hvordan skal offentlig sektor vinne kampen om kompetansen?  Samhandlingsreformen..

3 Storkommunens fortrinn  Profesjonell administrasjon Kvalitetssikrede tjenester Robuste organisasjoner Sterke og utviklende fagmiljøer  Stordriftsfordeler Større driftsenheter – lavere enhetskostnader – færre sjukehjem, færre skoler (= bedre økonomi????) Bedre og mer samordnet arealpolitikk Flere ”profesjonelle” politikere (?)  Gir regional kraft gjennom bedre samordning av felles fortrinn og ressurser (?)

4 Småkommunes fortrinn  Småkommunefordeler Kostnadseffektiv administrasjon Nærhet, oversikt og fleksibilitet Ivaretar lokalt engasjement, drivkraft og trivsel Effektiv samfunnsutvikler gjennom tett samhandling med næringsliv og frivillige organisasjoner  Sikrer vekst i hele regionen – desentralisert utvikling  Demokrati Gir lokalpolitisk mangfoldig Korte beslutningsveier Gir regional politisk styrke gjennom flere politiske stemmer (?)

5 Samkommune – det beste fra to verdener?  Tar hånd om utvalgte funksjoner og tjenester der kommunene ser dette som tjenelig  Egen administrasjon og ”kommunevåpen”  Institusjonalisere deler av dagens interkommunale samarbeid Bedre samordning og ressursutnyttelse Bedre samordnet og effektiv politisk styring Indirekte demokrati – representanter i samkommunestyret velges av og fra kommunestyrene i de deltagende kommunene.

6 Erfaringer fra Innherred samkommune  Etablert 2004 - evaluert 2007  Fortsetter etter forsøksperioden på dispensasjon fra k.loven.  Samarbeidet om: Næring og landbruk Økonomi og organisasjon Plan og byggesak Helse og rehabilitering Barn og familie Servicekontor og arkiv  Barn og helse tatt ut av forsøket i 2006

7 Erfaringer fra Innherred samkommune  Et bedre tjenestetilbud  Bedre effektivitet – kortere saksbeh.tid  Bedre rekruttering av fagfolk  Rasjonaliseringsgevinst gjennom færre ansatte – 7% reduksjon  Forbedret demokratisk styring  Bedre samordnet planlegging- felles kommuneplan  Utfordrene tilpasning – ulike kulturer

8 Samkommune – noe for Fjellregionen?  Kan gi i ”pose og sekk” Tar vare på lokal drivkraft og patriotisme Gir grunnlag profesjonelle og attraktive fagmiljøer Gir bedre demokratisk kontroll enn dagens interkommunale samarbeid Gir muligheter for trivsel og vekst i hele regionen Møter utfordringene i kommunesektoren på en offensiv måte – jfr. samhandlingsreformen

9 Samkommune – noe for Fjellregionen?  Samarbeide om funksjoner som kan administreres felles Helse PLO Skole Plan og byggesak  Beholde funksjoner i primærkommunen som gir grunnlag for aktiv samfunnsutvikling Næring og landbruk Tekniske tjenester Økonomi Kultur


Laste ned ppt "Samkommune – det beste fra to verdener? Samrådingsmøte i Fjellregionene, Storstuggu, 25. november 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google