Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

At man er uenig på enkelte områder, utelukker ikke samarbeid på andre Uenighet utløser utviklende diskusjoner…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "At man er uenig på enkelte områder, utelukker ikke samarbeid på andre Uenighet utløser utviklende diskusjoner…"— Utskrift av presentasjonen:

1 At man er uenig på enkelte områder, utelukker ikke samarbeid på andre Uenighet utløser utviklende diskusjoner…

2 WayBack – Livet etter soning www.wayback.no BAR – Barn Av Rusavhengige www.barweb.no Nye organisasjoner i Tromsø

3 Om RIO…

4 Brukerorganisasjon for LARiNord Opprettet 1. juni 2004 Hovedkontor i Tromsø og lokalavdeling i Bodø Jobber på to plan, systemrettet og brukerrettet Brukerrettede tilbud BrukerBasen – Rusfritt botilbud etter institusjon eller fengsel Kafé X –Rusfri møteplass for nettverksbygging Jobber i forhold til tilsvarende tilbud i Bodø Herreklubben Hårek Kvinnegruppa og Kvinnenettverket Cora Om MARBORG…

5 RIO- - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord LARNett Norge FHN – foreningen for human narkotikapolitikk proLAR Samarbeider bl.a. gjennom forumet RiktigRetning Enig om å være uenig, og å samarbeide om det vi er enig om… Samarbeid mellom brukerorganisasjonene

6 Organisasjonene sender selv klager, men også på vegne av brukerne Organisasjonene ytrer seg i media med sterke ord mot kommunen Organisasjonene er kritiske i evaluering av tilbud Ingen av disse umuliggjør godt samarbeid gjennom f.eks: Råd, utvalg og prosjekt/arbeids og styringsgrupper Konstruktive innspill på høringer mm Samarbeid om konkrete oppgaver/prosjekter Vårt samarbeid med kommuner…

7 Du trenger ikke å like de du skal samarbeide med Du trenger ikke å være enig i alle aspekter Alt som trengs er et felles mål og respekt for hverandres kompetanse og… Vilje til samarbeid og samhandling Vilje til å bruke den tid og resurser som kreves Respekt for andres valg og meninger Tro på samarbeidet, og på nødvendigheten av at det eksisterer Samarbeid på tvers…

8 Samarbeid mellom RIO/MARBORG, Boligkontoret og RPT Rusfritt bo og oppfølgingstilbud, etter institusjon eller fengsel Tre hybelleiligheter, pårørende og NADA rom, samt fellesarealer Kun tidligere rusavhengige ansatt for å drive botrening og oppfølging Er i sitt siste prosjekt år Begge de kommunale enhetene ønsker videreføring Helse Nords forskn. Avd. ønsker å forske på brukerstyringsmodellen Utfordringer Behov for tilskudd fra kommunen, som igjen fordrer politisk vedtak Hvordan synliggjøre både behovet og effektene av tilbudet godt nok BrukerBasen, et eksempel…

9 www.marborg.nowww.rio.no


Laste ned ppt "At man er uenig på enkelte områder, utelukker ikke samarbeid på andre Uenighet utløser utviklende diskusjoner…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google