Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Sak 13/16 Utvidelse av forsamlingshuset, veien videre (orienteringssak)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Sak 13/16 Utvidelse av forsamlingshuset, veien videre (orienteringssak)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Sak 13/16 Utvidelse av forsamlingshuset, veien videre (orienteringssak)

2 FRA HUSSTYRETS ÅRSMØTET I 2015: – Sak 3.Utvidelse av forsamlingshuset, veien videre Konklusjon: Husstyret og eventuelt Forsamlingsstyret prøver å få opprettet en komité som kan arbeide videre med dette.

3 «Kyrkjesalkomiteen» – Hadde første møte 16. september 2015 – Har hatt seks møter + presentasjonen på gudstenesta 10. januar 2016 – Medlemmer: Willy Finnbakk Ragnhild Aalgaard Liv Heidrun Heskestad Sigurd Idland Arne Heggheim

4 Visjonsdokument for kyrkjesal på Lye Kvifor vil me bygga kyrkjesal på Lye? 1.Lye forsamlingshus feira 25- årsjubileum i 2014. Huset blei påbegynt i ei tid der det ikkje budde mange på Lye, men utbyggarane var framsynte. Huset har nå blitt eit felles samlingspunkt for kristelege aktivitetar på Lye, der både barn, ungdom og vaksne deltar. Nå er huset i ferd med å bli for lite til gudstenestebruk, og nesten alle vekedagar er fylte av aktivitetar. Samstundes blir det planlagt stor bustadbygging på Lye. Nå må me igjen vera framsynte! Forsamlingshuset må utvikla seg i takt med folkeveksten, og må kunne dekka behovet for veksande kyrkjeleg aktivitet, diakonale tiltak og tilbod for barn og ungdom.

5 Visjonsdokument for kyrkjesal på Lye Kvifor vil me bygga kyrkjesal på Lye? 2.Lye forsamlingshus har som visjon: «Me ønsker at alle på Lye må bli betre kjent med Jesus Kristus.» Å bygga er ein fysisk måte å visa at me ønsker å nå visjonen, og at me ønsker å bety noko for endå fleire på Lye. 3.Den norske kyrkja har i sitt visjonsdokument for 2015-18 som mål at: 1) «Gudstenestelivet blomstrar», 2) «Fleire søker dåp og trusopplæring», 3) «Folkekyrkja engasjerer seg i samfunnet». Desse målsettingane kan det leggast betre til rette for med eit slikt bygg på Lye.

6 Visjonsdokument for kyrkjesal på Lye Kvifor vil me bygga kyrkjesal på Lye? 4.Målet for ein kyrkjesal på Lye er òg å bety noko for folk utover gudstenestelivet. Ein tenker at bygget kan vere ei storstove for kulturarrangement og konsertar, eit supplement for skulen, og eigna lokale for leigetakarar i kjellaren. I tillegg kan det bli ein møteplass for folk på tvers av ulike lag og foreiningar og på tvers av kulturar og nasjonalitetar, gjennom møtepunkt som for eksempel språkkafé, strikkekafé, mannsforeining, foreldremøte og diakonale tiltak. Med dette bygget ønsker me at folk på Lye kan knytast tettare saman og at tersklar mellom grupperingar kan senkast. Kyrkjesal-komiteen på Lye, desember 2015

7

8 Vegen vidare: Felles møte med husstyret, forsamlingsstyret og kyrkjesalkomiteen (31. mars) Underkomiteane må i gang: – ØKONOMIKOMITÉ Innsamlingskomité – KOMITÉ FOR PROSJEKTERING OG BYGGING Teknisk og interiør Dugnadskomité (etter kvart) – KOMITÉ FOR MARKNADSFØRING Møte med kommunen Opprette stiftelse? Opent møte for alle interesserte


Laste ned ppt "Årsmøte Sak 13/16 Utvidelse av forsamlingshuset, veien videre (orienteringssak)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google