Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Vesterskaun skole. Vår visjon Visjonen betyr: Optimalt læringsutbytte faglig og sosialt for hver enkelt elev Optimal utvikling av personalet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Vesterskaun skole. Vår visjon Visjonen betyr: Optimalt læringsutbytte faglig og sosialt for hver enkelt elev Optimal utvikling av personalet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Vesterskaun skole

2 Vår visjon Visjonen betyr: Optimalt læringsutbytte faglig og sosialt for hver enkelt elev Optimal utvikling av personalet. Alltid på leit etter metodikk og pedagogikk som gir optimalt læringsutbytte Samarbeid med foresatte slik at hver elev får støtte og hjelp til å nå sitt optimale læringsutbytte

3 Samhandlingsplattform - forventninger til personalet, foresatte og elever Er veiledende i forhold til hvordan vi ønsker samhandling på Vesterskaun skole. Er en tydelig konkretisering av hva som er god kvalitet i felles samhandling med fokus på elevens trivsel og læring.

4 Vår kultur ”Alle kjenner alle” – trivselstiltak og tilpasset opplæring. Gode relasjoner elev – elev elev – lærere/assistenter lærere/assistenter - foresatte Foreldregruppe som bidrar i sterk grad Godt samarbeid med FAU

5 Vesterskaun skole – Mer fakta… Har Sørum kommunes største uteområde. Har trange økonomiske rammer – gir pedagogiske utfordringer, men vi prioriterer 1- 4. klasse. Har en utfordring i forhold til størrelse, øker elevtallet til 158 til neste skoleår. Får paviljonger neste år med 2 klasserom. Vil ha behov for flere de nærmeste årene.

6 Uteområdet vårt

7 Uteskole 1-2. klasse har en turdag i uka. Tur med Tertitten høsten 2008 med faddere. Turdag, en dag i uka. Lavvo, Rulla, skolens nærområde. ”La det gro”-prosjekt med nærbonde. Vår 2009 og høst 2010. Friidretsdag. 1.-4. klasse. Høsten Ski og skøyter på vinteren.

8 Praktisk/estetiske skole Kulturkveld. Småskolekor. 1.-4. klasse Kulturelle skolesekken Morgensamling 1.-4. klasse. Hver 6. uke. En klasse underholder. Adventsamlinger 1.-4. klasse Juleverksted. 1.-7. klasse Påskelunsj. 1.-4. klasse Julegudstjeneste. 1.-7. klasse. Kan søke fritak.

9 Samarbeid hjem-skole Foreldremøter høst og vår Foreldresamtaler høst og vår Planbok. Et verktøy for dialog. Lav terskel for å ta kontakt. Lærer har egen telefon m/svarer, e-post, osv. Hjertevekst. Hjem-skole-SFO Foresatte har hovedansvar for oppdragelse og opplæring av barna, jf. Opplæringsloven. Dette er en metodikk for å støtte foresatte med felles verdier i oppdragelse av barna.

10 Hjertevekst – 1. klasse (eksempel fra 2007/2008) 1. Gi andre arbeidsro 2. Våge å si nei når jeg mener noe er galt 3. Passe på at ingen er alene 4. Lytte til andre 5. Snakke sant

11 Lions quest Et program for å bygge sosial kompetanse hos elevene. Styrke selvtillit, empati, klassemiljø o.l Vi tror at et trygt og godt klassemiljø er første skritt til optimal læring.

12 Kunnskapsløft – Vesterskaun skole… Nytt læringssyn, vår 2008 Utvikle minstestandarder på viktige områder: –Klasseledelse –Læringsstrategier –Mål og resultater –Fysisk læringsmiljø –IKT (høst 2008) –Lese –og skriveopplæring (høst 2008)

13 Neste skoleår 2008/2009 Totalt 158 elever ved skolestart. Tall fra 5/5. 1. klasse er foreløpig på 31 elever. Av disse er x gutter og y jenter. Kontaktlærer: Hanne Lundsvoll Kontaktlærer: Mariken Bjerva Assistent: Susanne Steffensen, 22 t/uka. 1. klasse vil ha 22 undervisningstimer i uka.

14 En normaluke for 1. klasse Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 07.00- 08.20 Morgenåpning SFO Morgenåpning SFO Morgenåpning SFO Morgenåpning SFO Morgenåpning SFO 08.20- 08.30 Inspeksjon 08.30- 10.55 Turdag Husk egnede klær Slutt/SFO Undervisning m/pause Undervisning 10.55- 11.15 Lunsj 11.15- 11.45 Friminutt 1145- 13.15 12.30: Slutt/SFO Undervisning Slutt/SFO

15 Lese- skriveopplæring Starte så tidlig som mulig Bli-kjent periode med fokus på rutiner og sosiale relasjoner. Ut fra kartlegging dele i grupper enkelte timer Begrunnelse: Tilpasset opplæring – få utfordringer der de er. Samarbeide tidlig med PP-tjenesten når vi oppdager lese –og skrivevansker.

16 Vesterskaun SFO ”JIPPI- jeg har fri- jeg skal på SFO!” Overgangen fra barnehagen til skole/ SFO 87 barn Personale: 5 ass, lærling og SFO- leder Kl.7-17, 11 måneder i året. Base: klasserommene og lekerommet Samme garderobe hele dagen Primærkontakter Ferieåpning 7-13.august Mottak av 1.klassingene, og oppfølgingen de første ukene. Informasjonshefte og feriepåmelding (førskoledagene) Felles morgenåpning Måltider: frokostmatpakke og enkelt måltid etter skoletid, frukt/grønt Bruk av uteområdet. Felles bespisning i kafèen. Innkryssing i klasserommet Årsplan, periodeplan og ukeplan Samarbeid skole-SFO Lav terskel for å si ifra!

17 Fokusområder - SFO Kvalitetssikring og videreutvikling av SFO-tilbudet (utarbeidelse av standarder på ulike områder) Sosial kompetanse (Hei, takk, stopp og unnskyld – fra samhandlingsplattform) Aktivitetstilbudet vårt (malekurs, SFO-TV, 4.klasseklubb,data, tilrettelegging for variert lek inne m.m.) Fysisk aktivitet og friluftsliv. (svømming, turer i skogen, ”Gøy i gymsalen”,ballspill, tradisjonelle barneleker, ”speiderferdigheter”, faste turdager og Barnas turmarsj). Samarbeid SFO-hjem (informasjon, dialog, arenaer for samarbeid, gjensidig forventningsavklaring, brukerundersøkelser)


Laste ned ppt "Velkommen til Vesterskaun skole. Vår visjon Visjonen betyr: Optimalt læringsutbytte faglig og sosialt for hver enkelt elev Optimal utvikling av personalet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google