Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

2 Side 2 Kva er vidaregåande opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

3 Side 3 Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglege grunnlaget for å søkje opptak til universitet og høgskular Til visse studium er det spesielle opptakskrav. Dette gjeld mellom andre utdanningar til yrke som lege, tannlege, veterinær og ingeniør. Det blir då stilt krav om spesielle fag eller fagkombinasjonar i vgs, oftast realfag (for eksempel R1, R2, Fysikk 1, Kjemi 1 og 2)

4 Gjeldande per 15.10.2014Side 4 Fag- og timefordeling Studiespesialisering Timetala er oppgitt i 60-minutts einingar. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 842 årstimar Fellesfag 420 årstimar Fellesfag 421 årstimar Programfag frå eige programområde (realfag eller språk- samf-øk) 280 årstimar Programfag frå eige programområde (realfag eller språk- samf-øk) 280 årstimar Valfritt programfag 140 årstimar Valfritt programfag 140 årstimar

5 Side 5 Fag- og timefordeling på Vg1 Studieførebuande utdanningsprogram Vg1 studiespesialisering Fellesfag (842 årstimar) 113Norsk 140Engelsk 140Matematikk 140Naturfag 84Samfunnsfag 56Geografi 113Framandspråk 56Kroppsøving Totalt 842 årstimar

6 Side 6 Fag- og timefordeling Yrkesfaglege utdanningsprogram Timetala er oppgitt i 60-minutts einingar. Vg1Vg2Opplæring i bedrift Fellesfag 336 årstimar Fellesfag 252 årstimar Normal arbeidstid Felles programfag 477 årstimar Felles programfag 477 årstimar Prosjekt til fordjuping 253 årstimar Prosjekt til fordjuping 168 årstimar

7 Side 7 Fag- og timefordeling Yrkesfaglege utdanningsprogram VG1 yrkesfaglege utdanningsprogram Fellesfag (336 årstimar) 56Norsk 84Engelsk 84Matematikk 56Naturfag 56Kroppsøving Felles programfag (476 årstimar) Prosjekt til fordjuping (168 årstimar) Totalt 981 årstimar VG2 yrkesfaglege utdanningsprogram Fellesfag (252 årstimar) 56Norsk 56Engelsk 84Samfunnsfag 56Kroppsøving Felles programfag (476 årstimar) Prosjekt til fordjuping (253 årstimar) Totalt 982 årstimar

8 Side 8 Den som går ut av grunnskolen, har rett til tre års vidaregåande opplæring i løpet av ein samanhengande periode på –fem år dersom opplæringa går føre seg i skole –seks år dersom heile eller delar av opplæringa går føre seg i bedrift eitt års påbygging til generell studiekompetanse etter bestått yrkeskompetanse (med eller utan fag-/sveinebrev) Ein må fullføre innan utgangen av det året ein fyller 24 år

9 Side 9 Den som går ut av grunnskolen, har rett til eitt års utvida rett til opplæring ved eitt omval –men ein må velje om att på same nivå for å kunne fullføre innanfor retten to pauseår undervegs i vidaregåande opplæring –men ein må rekke å fullføre opplæringa innan utgangen av det året ein fyller 24 år

10 Side 10 Innsøkning. Frist 1. mars Inntak på Vg1 i eitt av tre utdanningsprogram –men ein må søkje i prioritert rekkjefølgje: 1 – 2 – 3 Ikkje rett til spesiell skule. Kan ønske tre skular pr. utdanningsprogram, dvs max 9 ønske Rådgjevar hjelper elevane å søke

11 Side 11 Den som søkjer om plass i vidaregåande opplæring må takke ja til tilbod om plass og/eller ventelisteplass (juli) – elles risikerer ein å miste tilbodet møte første skuledag, eller melde frå om ein ikkje kan møte – elles risikerer ein å miste plassen

12 Side 12 Kvar kan ein gå på vgs? Skular i eige fylke: 30 offentlege skular. www.31skoler.no Skular i nabofylke –for spesielle tilbod som fylka samarbeider om Skular med landslinjer og landsdekkjande tilbod Skular i utlandet Private skular. Same søknadsfrist, men søkjer med julekarakterane. Oversikt over tilboda ved skolane finn du på vilbli.novilbli.no

13 Side 13 Korleis søkjer ein? Ein søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinIDvigo.no Søknadsfrist: –1. mars for ordinært inntak –1. februar ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling Mobilnummer, e-postadresse og adresse må vera riktig på vigo.novigo.no I starten av juli får ein påminning via SMS når ein skal svare på tilbod om plass/ventelisteplass på vigo.novigo.no Kva er MinID? MinID er éin av fire elektroniske ID-ar ein kan velje mellom når ein skal logge inn på offentlege tenester på Internett (blant anna vigo.no).


Laste ned ppt "Side 1 Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google