Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avfallshåndtering Som et eksempel på begrepet bærekraftig utvikling Ekskursjonsted og læringsarenaer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avfallshåndtering Som et eksempel på begrepet bærekraftig utvikling Ekskursjonsted og læringsarenaer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avfallshåndtering Som et eksempel på begrepet bærekraftig utvikling Ekskursjonsted og læringsarenaer

2 Relevans: Begrepet relevans benyttes ofte i sammenheng med begrepet yrkesretting, men det blir vanligvis forstått som bredere enn kun relevans knyttet til et fremtidig yrke. Relevans av undervisning og læring i et fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram omfatter det å benytte fagstoff, læringsmetoder, læringsarenaer og fagterminologi i undervisningen som har relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. I tillegg handler det om å ta utgangspunkt i elevens forståelse, erfaringer, ferdigheter og hva som kan gi eleven mestring, eller det kan knyttes til elevenes hverdag i dag og som voksen. Relevans vil dermed omhandle både yrkesfaglige tema og temaer som er felles for alle elever. Uansett er det viktig at relevansen av både fagene som helhet og det konkrete kompetansemålet man arbeider med, tydeliggjøres for elevene. Relevansen ligger ikke nødvendigvis i et tema i seg selv eller i et undervisningsopplegg, relevansen må skapes gjennom at læreren møter elevene der de er. Hensikten må være å motivere elevene og gi dem den kompetansen de trenger i videre skolegang, som arbeidstakere og som deltakere i samfunnet.

3 Bærekraftig utvikling Sentralt i dette hovedområdet står utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Kunnskap om biotiske og abiotiske faktorer i økosystemer er viktig for å forstå samspill i naturen. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Feltarbeid legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området. I Vg1 er dette hovedområdet kalt bærekraftig utvikling som uttrykk for vektleggingen innenfor hovedområdet. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg foreta risikovurderinger i forhold til helse, miljø og sikkerhet vurdere kostnader knyttet til en arbeidsoppgave

4 Hvilke avfallstyper er vesentlig for deg i ditt kommende yrke og i dine hobbyer? Hvilke forbruksvalg kan du gjøre for å tenke miljørettet? Har vi bedrifter i Notodden som er med på å tenke bærekraftig utvikling i sin avfallshåndtering?

5 Lokal avfallshåndtering. En liten stedsquiz Hvor er dette?

6

7

8

9

10

11 Vi skal se bilder på fra en kjent bedrift på Notodden, før vi ser bildene kan du tenke på: Hva kan gjenvinnes på en bil? Hva kan gjenbrukes på en bil? Tror du at du noen gang kommer til å kjøpe brukte bildeler, i så fall hvilke typer bildeler? Hva er forskjell på gjenvinning og gjenbruk? Hva er fordelene med gjenvinning Hva er fordelen med gjenbruk?

12

13

14

15

16

17

18

19


Laste ned ppt "Avfallshåndtering Som et eksempel på begrepet bærekraftig utvikling Ekskursjonsted og læringsarenaer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google