Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» REGIONAL PLAN FOR KUNNSKAPSSAMFUNNET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» REGIONAL PLAN FOR KUNNSKAPSSAMFUNNET."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» REGIONAL PLAN FOR KUNNSKAPSSAMFUNNET

2 Regional planstrategi for Buskerud 2013- 2016 Areal og transport Kunnskaps- samfunnet Kulturminne Nærings- utvikling og verdi- skapning

3 Ikke bare fylkeskommunens plan!

4 Arbeidsmåte Plan- program Regional planstrategi Regional plan for kunnskapssamfunnet

5 Føringer i regional planstrategi Formålet er i planstrategien innledningsvis beskrevet slik: Hensikten er å sikre en best mulig tilpasning mellom tilbud av og etterspørsel etter kompetanse, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen. Det er viktig å se hele utdanningsløpet i sammenheng. Hovedfokus vil være videregående opplæring, men grunnskole, høyere utdanning og voksenopplæring vi også stå sentralt. ›Resultat og effekt ›Noen viktige resultater vil være: ›Høyere kvalitet i grunnutdanningen og god gjennomføringsgrad for elever og lærlinger i videregående opplæring ›Opplæring og utdanning som er relevant i forhold til næringslivets og samfunnets krav ›Gode arenaer for permanent samarbeid og samhandling for å utvikle framtidens kompetansesamfunn ›Utdanningssystemet som en viktig faktor i videreutvikling av folkehelse som alle innbyggerne i Buskerud.

6 Visjon og målstruktur for arbeidsgruppene ›Visjon ›Buskerud har et utdanningssystem med høy kvalitet der alle opplever mestring, får utnyttet sitt potensiale og utfordret sine grenser med økt læring som resultat. ›Mål ›Buskerud har en hensiktsmessig sammensetning av kompetanse som styrker utviklingen av arbeids- og samfunnsliv, utnytter arbeidskraftreserven og medvirker til bedret folkehelse.

7 Mål for arbeidsgruppene ›Tema 1: ›Buskerud har et helhetlig opplæringsløp av høy kvalitet ›Tema 2: › Fag- og yrkesopplæringens omdømme er styrket ved at helhet og gjennomføring er ivaretatt ›Tema 3: ›Utdanningssystemet leverer arbeidskraft tilpasset arbeids- og samfunnslivets behov ›Tema 4: ›Utdannings-systemet medvirker til god folkehelse.

8 Tidsplan for det videre arbeidet ›Planprogrammet er fastsatt i Fylkesutvalget 26.11.14 ›Første arbeidsmøte i temagruppene 27.11.14 ›Tre arbeidsmøter til fram til avslutning 28.03.15. ›Høring og drøfting i regionrådene ›Høringskonferanse ›Høringsutkast foreligger i juni 2015 ›Vedtak om høring og offentlig ettersyn i Fylkesutvalget august 2015 ›Høringsfrist august-oktober 2015 ›Endelig vedtak av planen i Fylkestinget desember 2015

9 For styringsgruppa er det viktig at: ›- planen skal fokus på strategier ›- planen skal inneholde relativt få strategier ›- strategiene skal være realistiske ›- det skal være stor grad av enighet om de valgte strategiene ›-det må være enighet om at DETTE VIL VI GJØRE SAMMEN!

10 Oppfølging av planen - handlingsprogram ›Planen skal danne basis for årlige handlingsprogram som skal evalueres og rulleres ›Handlingsprogrammet bør legges fram og vedtas sammen med planen ›Spørsmål som må avklares: Hvordan skal handlingsprogrammet iverksettes? Bør det inngås partnerskapsavtaler kommune-fylkeskommune-regional stat og organisasjoner? Er det fylkeskommunen som skal forvalte handlingsprogrammet eller en styringsgruppe nedsatt av partene?


Laste ned ppt "Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» REGIONAL PLAN FOR KUNNSKAPSSAMFUNNET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google