Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Departementenes servicesenter Norsk mal: Startside Tilbyderkonferanse ”Rammeavtaler teknisk rådgivningstjenester” for DSS og Departementene Seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Departementenes servicesenter Norsk mal: Startside Tilbyderkonferanse ”Rammeavtaler teknisk rådgivningstjenester” for DSS og Departementene Seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Departementenes servicesenter Norsk mal: Startside Tilbyderkonferanse ”Rammeavtaler teknisk rådgivningstjenester” for DSS og Departementene Seniorrådgiver Bent Ola Dambråten Regjeringsbygg 5, 11 desember 2013

2 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Agenda Velkommen til tilbyderkonferanse Informasjon om Ny IKT løsning for departementene DSS:IKT sin kontraktsstruktur – nå og i fremtiden Gjennomgang av administrative bestemmelser Gjennomgang av krav dokument og dokument for evaluering Svar på innkommende spørsmål

3 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. DSS:IKT sin kontraktsstruktur i dag Ca 60 avtaler innenfor IKT-området med ulike leverandører. Fragmentert avtaleportefølje både når det gjelder omfang, volum og tid. Dagens sammensetning av avtaleporteføljen innen IKT-området er lite hensiktsmessig.

4 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. DSS:IKT sin fremtidig kontraktsstruktur Mindre antall avtaler. Konsolidering av avtaler, slik at avtalene blir større i volum og omfang. Leverandørene må ta et strategisk valg om de vil være DSS sine rådgiver eller leverandører av varer og tjenester. Optimalisering av leverandøroppfølging og styring.

5 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tentativ fremdriftsplan MilepælDato Kunngjøring av konkurranse22.11.2013 Frist for innmelding av personer til tilbyderkonferanse6.12.2013 kl. 15:00 Tilbyderkonferanse11.12.2013 Frist for spørsmål3.1.2014 kl 15:00 Tilbudsfrist10.1.2014 kl 12:00 Evaluering*Uke 3-5 Innstilling og meddelese*31.1.2014 Utløp av karensperiode*11.1.2014 Kontraktssignering*Uke 7

6 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dokumenter som skal besvares Del 1 – Administrative bestemmelser med kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. o Vedlegg A – Tilbudsbrev o Vedlegg B – HMS egenerklæring o Vedlegg C – Reservasjoner, avvik og tillegg i tilbudet o Vedlegg D – Underleverandører

7 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dokumenter som skal besvares fort. Del 2 – Rammeavtale for teknisk rådgivning. o Bilag 2 – Leverandørens beskrivelse av leveransen o Bilag 5 – Administrative bestemmelser o Bilag 6 – Samlet pris og prisbestemmelser o Vedlegg 2 – Dokument for evaluering – Kvalitet Dokumenter angitt i avsnitt 3.12 i administrative bestemmelser, som ikke er listet ovenfor.

8 Departementenes servicesenter Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Feil i konkurransegrunnlag 1 Del 2 – Rammeavtale – bilag v.3.0 For fagområdene 3. Kjernetjenester/Fagtjenester, 5. Systemgodkjenning og 6. Innføring kreves det at tilbudt personell skal til sammen dekke alle kompetanseområdene innen fagområdet Nettverk. Riktig skal være at det kreves at tilbudt personell skal til sammen dekke alle kompetanseområdene innenfor de respektive fagområdene

9 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 1 Del 1 Administrative bestemmelser, Kap 2.1 Omfang Spørsmål: Det legges opp til å inngå rammeavtaler innenfor de angitte fagområdene med en leverandør på hvert enkelt fagområde som skal dekke DSS sitt behov for teknisk rådgivning over en fireårsperiode. Vil dette si at det kun tildeles én enkelt kontrakt pr. fagområdet? Svar: Det må skilles mellom rammeavtale og kontrakt i konkurransegrunnlaget.

10 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 1 Del 1 Administrative bestemmelser, Kap 2.1 Omfang Om rammeavtaler: Det er 1 rammeavtale pr. fagområdet. Det er 6 fagområder, og det skal inngås 6 rammeavtaler Det er ingen parallelle rammeavtaler innenfor hvert fagområde, kun 1 rammeavtale med 1 leverandør pr. fagområde. Det er anledning til å levere tilbud på 1 eller flere fagområder (men det skal kun leveres 1 tilbud pr. fagområde – ikke et samlet tilbud for flere fagområder)

11 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 1 Del 1 Administrative bestemmelser, Kap 2.1 Omfang Om kontrakter: Innenfor hver enkelt rammeavtale (inngått med 1 leverandør på 1 fagområdet) vil det tildeles kontrakter som angitt i konkurransegrunnlaget. Dette gjøres typisk når det nærmere innholdet i bistanden eller oppdraget som ønskes utført kan spesifiseres. Det tildeles dermed potensielt flere kontrakter til en og samme leverandør det er inngått rammeavtale med. Som angitt i konkurransegrunnlaget, er DSS ikke forpliktet til å tildele kontrakter.

12 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 2 Del 2 Rammeavtalen bilag 2, Kap. 2.9 Felles krav for alle fagområder - Pris Spørsmål: Det fremgår at minimum formell kompetanse for laveste kategori er Bachelor. Erfaring med dette kravet gjør at kunden kan gå glipp av meget dyktige og erfarne konsulenter som formelt ikke oppfyller kravet om Bachelor. Er det mulig å ta inn i forespørselen at lang og dokumentert erfaring kan oppveie kravet om realkompetanse på nivå Bachelor?

13 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 2 Del 2 Rammeavtalen bilag 2, Kap. 2.9 Felles krav for alle fagområder - Pris Svar: Ja, dette tas inn i forespørselen. Ny tekst for P1 Seniorkonsulent er: Ressursen skal ha mer enn 3 års relevant erfaring innenfor hovedfagfeltet han/hun arbeider med. Minimum formell kompetanse er bachelorgrad eller tilsvarende innen fagfeltet. Lang og dokumentert erfaring kan oppveie for kravet om realkompetanse på bachelor nivå eller tilsvarende innen fagfeltet. Siste setningen legges også til for kategoriene rådgiver og seniorrådgiver.

14 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 3 Del 2 Rammeavtalen bilag 1, Kap. 2.6 Krav til kvalitet innen fagområdet arkitektur Spørsmål: Kan det utdypes hva som ligger i det fagrelaterte kompetanseområdet ”utviklingsmetodikk”? Svar: Med ”utviklingsmetodikk” menes her den metode og rammeverk som brukes for å ta frem løsninger raskt og rimelig og med høy kvalitet. Det finnes fossefallmetodikk, smidig utvikling, iterativ- og inkrementell utvikling. Det finnes ulike utviklingsrammeverk som beskriver roller, ansvar og leveranser; metoder for dokumentering, kravsporing, beslutningsfanging; metoder for test og verifikasjon.

15 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 4 Del 2 Rammeavtalen bilag 1, Kap. 2.9 Felles krav for alle fagområder - Pris Spørsmål: Kan DSS utdype hva som kreves for å oppfylle kravet ”tilsvarende formell kompetanse”? Svar: Utdype tilsvarende formell kompetanse er vanskelig, det må vurderes i hvert enkelt tilfelle i forhold til de forskjellige områdene det skal tildeles rammeavtaler for.

16 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 5 Del 1 Administrative bestemmelser, Kap 1.2 Generelt om avtalen - habilitet Spørsmål: Rundt følgende formulering: ”Leverandørene kan derfor ikke samtidig være DSS sin leverandør eller underleverandør av tjenester til utvikling, innføring, drift eller leverandør av utstyr inn mot IKT området” Er DSS av en slik oppfatning at leverandører ikke risikerer avvisning?

17 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 5 fort. Del 1 Administrative bestemmelser - Habilitet Svar: DSS kan ikke gi noen bindende forhåndsuttalelese om hvorvidt man kan bli avvist etter FOA §3-8. Denne vurderingen må foretas konkret av DSS ifm kvalifisering av tilbyderne. Det er likevel slik at problemstillingen også kan oppstå etter kontraktsinngåelse dersom en leverandør skal rådig oss om produkter/tjenester de samtidig er leverandør av.

18 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 5 fort. Del 1 Administrative bestemmelser – Habilitet I slike tilfeller vil bestemmelsen i FOA §3-8 være aktuell, dersom rådgivere og den ”som kan ha økonomiske interesse i anskaffelsen” er samme leverandør. Problemstillingen må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvis den oppstår. Skulle det vise seg at denne konflikten oppstår gjentatte ganger, må leverandøren vurdere hvilken rolle de ønsker å ha ovenfor DSS. Hvis dette medfører vesentlig ulempe for DSS vil det kunne medføre at vi sier opp en av avtalene.

19 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Oppfordring Les konkurransegrunnlaget nøye. Svar på alle krav. Svar på det vi spør etter og ikke noe annet. Er dere i tvil, still spørsmål Bruk de tabellene som skal fylles inn ikke endre på disse. Hvis det er gjort endringer på tabeller, kan tilbud bli avvist. Overhold alle frister.

20 Departementenes servicesenter Norsk mal: Sluttside Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Tilbyderkonferanse ”Rammeavtaler teknisk rådgivningstjenester” for DSS og Departementene Regjeringsbygg 5, 11 desember 2013 Seniorrådgiver Bent Ola Dambråten


Laste ned ppt "Departementenes servicesenter Norsk mal: Startside Tilbyderkonferanse ”Rammeavtaler teknisk rådgivningstjenester” for DSS og Departementene Seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google