Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bladet. Her foregår det meste av fotosyntesen i planten Ofte bladflate og bladstilk, men det er store variasjoner Bladet forteller mye om en plantes tilpasninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bladet. Her foregår det meste av fotosyntesen i planten Ofte bladflate og bladstilk, men det er store variasjoner Bladet forteller mye om en plantes tilpasninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bladet

2 Her foregår det meste av fotosyntesen i planten Ofte bladflate og bladstilk, men det er store variasjoner Bladet forteller mye om en plantes tilpasninger til voksested og klima

3 Bladets bygning

4 Spalteåpninger i bladet I ytterhuden er porer kalt spalteåpninger Her kan karbondioksid og oksygen diffundere ut og inn, samtidig fordamper det noe vann Kan åpnes og lukkes

5 Transport i bladet Vann må tas hele tiden tas opp gjennom røttene og fraktes til bladet, på grunn av fordampingen fra spalteåpningene Ledningsvevet i bladet kalles ofte bladnerver. Bladnerver består av både silrør og vedrør

6 Transport i bladet Vannet blir fraktet fra vedrørene og inn i palisade- og svampceller og videre til kloroplastene der fotosyntesen foregår. Noe vann fordamper ut Karbondioksid diffunderer inn mellom cellene i luftrommene Glukose fra fotosyntesen fraktes til silrørene Oksygen fra fotosyntesen diffunderer ut gjennom spalteåpningene

7 Transport av vann Hvordan kan vann fraktes helt til toppen av høye trær?

8 Transport av vann Vannet kommer inn i rota i hovedsak gjennom rothårene og fraktes oppover i vedrørene Det meste av vannet fordamper ut igjen gjennom spalteåpningene Flere hypoteser prøver å forklare hvordan vannet kommer så høyt opp i planter –Atmosfæretrykk –Rottrykk –Fordamping fra bladene

9 Atmosfæretrykk Atmosfæretrykk: gjør at vannsøylen inni vedrørene blir presset oppover, men samtidig vil vekten av vannet inni vedrørene presse nedenfor Kan forklare en vannsøyle som når ca. 10 meter over bakken, men ikke høyere

10 Rottrykk Forekommer når det er høy fuktighet i lufta eller om natten og liten fordamping fra bladene Røttene fortsetter å ta opp ioner aktivt. Det gjør at vann diffunderer inn og trykket stiger Skaper et trykk i vedrørene som kan presse vannet ca. 2 meter oppover

11 Fordamping Fordamping fra bladene skaper et undertrykk som trekker vannet oppover Kan trekke vannet opptil 300 meter oppover! Forutsetter at vannsøylen i vannrørene er hel og ubrutt Adhesjons- og kohesjonskrefter må virke –Kohesjon = krefter mellom vannmolekylene –Adhesjon = krefter mellom vannmolekyler og veggene i vedrørene

12 Transpirasjons- og kohesjonsteorien Er en sum av de tre hypotesene om atmosfæretrykk, rottrykk og fordamping Rottrykk har minst innvirkning på vanntransporten Fordamping er viktig for å løfte vannet oppover. Kohesjon holder vannmolekylene sammen hindrer at vannsøylen brytes. Adhesjon hindrer at tyngdekrefter trekker vannet nedover

13 Transport av fotosynteseprodukter Fotosyntese skjer først og fremst i palisadeceller og svampceller i bladet Noe glukose brukes i bladet, resten omdannes til sukrose og fraktet til andre deler av planten gjennom silrørene

14 Trykkstrømshypotesen: forklarer hvordan transporten av sukker foregår –Sukkeret blir aktivt fraktet inn i silrørene –Vann følger passivt med ved osmose. Det skaper et trykk som «skyver» sukker videre Transport oppover og nedover går i ulike silrør

15


Laste ned ppt "Bladet. Her foregår det meste av fotosyntesen i planten Ofte bladflate og bladstilk, men det er store variasjoner Bladet forteller mye om en plantes tilpasninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google