Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i Samhandlingsreformen Erfaringer fra prosjektet “Digitale Fosen” Samfunnsdagen 2011 23. august 2011 Hans Donali Tilset - Studio Apertura.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i Samhandlingsreformen Erfaringer fra prosjektet “Digitale Fosen” Samfunnsdagen 2011 23. august 2011 Hans Donali Tilset - Studio Apertura."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i Samhandlingsreformen Erfaringer fra prosjektet “Digitale Fosen” Samfunnsdagen 2011 23. august 2011 Hans Donali Tilset - Studio Apertura NTNU Samfunnsforskning AS

2 Kommunene skal overta et større ansvar for helse- og omsorgstjenester. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant. Det skal lønne seg for kommuner og sykehus å samarbeide. Samhandlingsreformen Stortingsmelding nr 47 (2008-2009)

3 Samhandling og teknologi Det er en målsetting at elektronisk kommunikasjon skal være den normale måten å kommunisere på … … både mellom de ulike behandlere, og mellom behandler og pasient. All nødvendig teknologi finnes “i handelen”

4 Fosenregionen har mange års erfaring med regionalt samarbeid Regionen har lykkes med mange samarbeidsrelaterte tiltak Samarbeid på Fosen Fosenregionen er vel forberedt på mer samarbeid www.fosen.net Åfjord i Sør-Trøndelag Foto: Wikipedia: BjørnN FOSEN REGIONRÅD

5 Digitale Fosen Et rammeverk Rammeverk for samhandling på Fosen Integrasjon av teknologi og arbeidsprosesser Sikkerhet og pasientsentrert samhandling Velfungerende samhandling med teknologi Velferdsteknologi Kompetanseheving og erfaringsutveksling

6 Finansiering 2010 – 2011 Helsedir. tildeler samhandlingsmidler til mange forholdsvis små prosjekter. Men det er ingen sentral samordning av prosjekter med like målsettinger. Helsedir. tildeler samhandlingsmidler til mange forholdsvis små prosjekter. Men det er ingen sentral samordning av prosjekter med like målsettinger. 800.000,-

7 Dette utgjør en plattform for videre arbeid Digitale Fosen - Fase 1 Bruk av videokonferanse i helsetjenesten Evaluering av nettbaserte kurs Evaluering Få orden på eksisterende teknologi Teknologi Opplæring i bruk av videokonferanse Opplæring Forankring og bevisstgjøring Forankring

8 Videokonferanse på Fosen 6 kommuner har hatt videokonferanseutstyr siden 2006 Brukt ved: Legevisitt – Kompetanseheving – Videomøter Mange problemer. Uforutsigbart og ustabilt. Ingen rutiner for feilrapprotering Vanskelig å finne løsning på problemene Ingen som påtar seg ansvar for å løse problemene Etablere en velfungerende infrastruktur for videokonferanse tilknyttet Norsk Helsenett. Teknologi Mål:

9 Utfordringer Ledelsen i kommunene er enige i at dette er fornuftig å ta tak i. Men Det er ikke formelt avklart hvem som skal ha ansvaret Fra lederhold forventes det at Fosen IKT skal ta rollen Fosen IKT har ikke ressurser eller kompetanse Det mangler avtaler mellom Fosen IKT og kommunene Samarbeidsholdninger påvirkes av gammel historie Teknologi Hvordan gjennomføres regionale endringer?

10 Utfordringer ved samhandling Ledelsen i kommunene er positive til samhandling i regionen, men samarbeidet skal ikke være til ulempe for egen kommune. … i regionrådet er det konsensus som gjelder … ingen tenker på vegne av regionen … det eksisterer et komplisert rettferdighetsprinsipp … gammel historie lurer i kulissene Det ser ut til at:

11 Utfordringer ved samhandling Å skape et felles prosjekt Et forpliktende interkommunalt samarbeid med overordnet visjon, strategier og mål

12 “ Dæm sei at oss ska forander oss... ” “ Dæ ha dæm no sagt i alle år... ” Organisasjonsendring XXL Organisasjonsendring er en krevende øvelse Hvordan gjennomføres endringer i en region med samarbeidende kommuner

13 Kompetanseheving blir omfattende ved bruk av Ny teknolgi Nye arbeidsprosesser Ny kunnskap Nye ferdigheter behov for Trening medfører Ny kunnskap Nye ferdigheter Trening Opplæring Utfordring? Gjennomføre kurs og trening for deltidsarbeidende nattevakter Utfordring? Gjennomføre kurs og trening for deltidsarbeidende nattevakter

14 Oppsummering Utfordringer i Samhandlingsreformen Det er registrert tre sentrale utfordringer i tilknytning til regional samhandling: Hvordan etableres overordnede, forpliktende regionale mål? Hvordan gjennomføres endringsprosesser i en region? Hvordan få lokal aksept for ”samhandlingens pris”?

15 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Utfordringer i Samhandlingsreformen Erfaringer fra prosjektet “Digitale Fosen” Samfunnsdagen 2011 23. august 2011 Hans Donali Tilset - Studio Apertura."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google