Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye Harstad skole Forprosjekt November 2015 1 Velkommen v/ rektor Vidar Larsen, Harstad Skole Orientering v/ prosjektleder Arnold Olsen, Harstad Kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye Harstad skole Forprosjekt November 2015 1 Velkommen v/ rektor Vidar Larsen, Harstad Skole Orientering v/ prosjektleder Arnold Olsen, Harstad Kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye Harstad skole Forprosjekt November 2015 1 Velkommen v/ rektor Vidar Larsen, Harstad Skole Orientering v/ prosjektleder Arnold Olsen, Harstad Kommune Fremdrift Budsjett/omfang/entrepriser Saksfremlegg - Kommunestyret Skoledrift i byggeperiode Presentasjon av prosjektet v/ Siv. Ark. John Arne Traasdahl, Norconsult, Harstad Arkitektur er på sitt beste når det bygde evner å gi gode "svar" på utfordringer og potensial som en tomt gir og forene dette med de krav som byggherre, brukere og samfunnet stiller til byggverket.

2 2 Tomt - Potensial Flott utsikt Solrik Sentral og tilgjengelig Sjarmerende bebyggelse med historisk forankring

3 3 Tomt - Utfordringer Skolegata trafikkert vei - støy Verneverdig bebyggelse Db Stort terrengfall Eksponert tomt

4 4 Tomt - Utfordringer I dag er ca. 8800m² skolegård. Nye bygningsmassen blir ca. 1415m² større i grunnflate enn skolebygningene som rives.

5 5 Tomt - Utfordringer Hoved utfordring - Begrenset tilgjengelig tomteareal kombinert med ønske om stor skole med større gymsal/idrettshall. ( Veileder for skolebygg på nye tomter- 50m²/pr. elev) Mulig avlastningsareal i Kirkeparken (200-250m)

6 6 Økt grunnflate - 1400m² Gjennom å disponere det nye bygget slik at man kan legge uteareal delvis på takflater og under bygningskropp har vi klart å ivareta tilnærmet samme areal på skolegården som i dag (8700 m²) For 450 elever gir dette 19,3 m²/elev Løsning Uteareal under bygningskropp 660m² (forplass hovedinngang) Uteareal på tak 940m² (indre skolegård)

7 7 Forholdet mellom verneverdig Gammelskole og nybygget. Balansere mellom å vise respekt og samtidig evne å tilkjennegi en sterk karakter og egenart som et ikonbygg av vår tid. Kontrast fremhever hverandre. Vertikalitet og horisontalitet. Karakteristiske oppbygg på tak med "glade og lekne" farger og "fargebånd" i vindusfelter gir utrykk for at dette er et bygg for barn (tilhørighet). Lav høyde ivaretar utsikten fra gammelskolen og lar skolen få trone like majestetisk i Harstad silhuetten som før Løsning

8 8 Db Bruke bygningskroppen som "skjerm"mot Skolegata. "Tett" fasade (borg) uten elev- adkomster. Unngå aktivitet mot trafikkert vei. Benytte Hålogalandsgate som parkmessig solrikt adkomst tun med møteplasser og vegetasjon. Hovedinngang og kveldsinngang for gymsal. Hovedinngang 1 etg. Det overbygde utearealet ifbm. hovedinngang skaper en tydelig adkomst med god kontakt både mot parkeringsplass, gatetun og skolegård. Samtidig gir denne plasseringen de besøkende visuell kontakt med gamle barneskole Kveldsinngang Gym - Uetg. P P Ta opp nivåforskjell mellom Skolegata og skolegård gjennom bygningskroppen. Bruke den "dårligste" delen av tomten til bygg.

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Indre organisering "Skjønnhet kommer (som kjent) innenfra" P Vi har sett det som vesentlig å organisere bygningsmassen rundt og forbinde denne gjennom ulike sosiale arenaer som gir varierte møteplasser. Fra den store felles "stua" (aulaen) og gymsalen via garderobe sonen ved hvert årstrinn til de små grupperommene ved hver base. Hovedinngang Kveldsinngang Gym - Uetg. "Storstua" Gymsal/vollyballhall Garderober

15 15 Forbinde arealene i størst mulig grad gjennom rom og ikke korridorer. Storstua plasseres i sentrum slik at de fleste funksjonsgruppene får "kontaktflate" mot fellesstuen". Arealet blir et funksjonelt knutepunkt med god oversikt og korte forbindelseslinjer. Spesialrom - Kreative / skapende fag Indre organisering

16 16 Administrasjon-/ lærerfløy Lærer arbeidsplasser Administrasjon Personalrom Kantine/mediatek Personalgarderober Personal inngang Alle "fellesarealene" er lokalisert i u - 1etg og omkranses av en visuelt tung mural sokkel. Danner kontrast til basearealene som "svever" over. Materialbruk og volumoppbygging avslører den indre organisering. "Kreativ" vindusinnsetting for undervisningsarealer på bakkenivå- reduserer innsyn og ivaretar dagslys. Indre organisering

17 17 Indre organisering Plan 1 etg.

18 18 Indre organisering Plan U etg.

19 19

20 20 Indre organisering

21 21 Indre organisering Uteareal på tak - 2 etg. Uteareal med tak - 1 etg.

22 22 Indre organisering Uteareal på tak - 2 etg. Adkomstun - 1-5 /Innf. og forsterket skole Uteareal med tak - 1 etg. Adkomst 6 og 7 årstrinn. Basearealer 2 etg.

23 23 Indre organisering Hovedprinsippet for organisering av basene har vært å lokalisere selve basearelene mot utsikten i øst og nord og legge adkomster og garderober i et sammenhengende romforløp mot skolegård. Mellom baser og garderober er det lagt en indre kjerne av mindre grupperom. Utsikt fra basearealer Elevinngang 1-2 årstrinn Elevinngang 2-4 årstrinn Adkomst 6 og 7 årstrinn - 1 etg.

24 24 Indre organisering "Sammenhengende" romforløp (landsskap) av fleksibelt garderobe areal. Minimerer korridor areal og gir flerbruksmuligheter Separering. Arealene er basearealene er inndelt som " gjennomgående rekkehus" - To årstrinn deler en inngang med tilhørende farge. Tilhørighet. Oppsjon forsterket skole - Gammelskolen (u-etg.) - Forbindes med mellomgang Sone med grupperom som "buffer "mellom baser og garderobelandskap.

25 25

26 26 Indre organisering

27 27 Indre organisering

28 28

29 29 Prosjekteringsgruppen fra Norconsult har bestått av; Øyvind Lind, PGL/Ark. John Arne Traasdahl, Ark. Svitlana Khynevych, Ark. Marit Berntzen, Lark. Ronny Pedersen, RIE Viggo Finnjord, VVS/VA Ruben Ellefsen, VVS Tor Charles Holmgren, Bygg Einar Frønum, Bygg Jan Tore Lilleng, Brann Regulering Lars Andre Uttakleiv Alle med tilhørighet til Harstad regionen


Laste ned ppt "Nye Harstad skole Forprosjekt November 2015 1 Velkommen v/ rektor Vidar Larsen, Harstad Skole Orientering v/ prosjektleder Arnold Olsen, Harstad Kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google