Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når og hvor starter Midtøstens historie? I Mekka 571? I Egypt 3000 f. Kr.? I landet ved Eufrat og Tigris?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når og hvor starter Midtøstens historie? I Mekka 571? I Egypt 3000 f. Kr.? I landet ved Eufrat og Tigris?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når og hvor starter Midtøstens historie? I Mekka 571? I Egypt 3000 f. Kr.? I landet ved Eufrat og Tigris?

2 UNDERVISNINGSPLAN: forelesninger Bjørn Olav Utvik (b.o.utvik@ikos.uio.no) 18.01 Introduksjon: Verdenshistorien sett fra Kairo Islams framvekst: Profeten og kalifatet til ca. 950 01.02 950-1500: Opprør og barbarinvasjoner 1500-1800: Ny konsolidering: osmaner og safavider 15.02 1800-1920: Konfrontasjon med det moderne Europa Reform, kolonisering, motstand 15.03 Palestina-konflikten 22.03 Den arabiske verden etter 1920 29.03 Tyrkia etter 1920 03.05 Iran etter 1920 Oppsummering

3 UNDERVISNINGSPLAN: seminarer Dag Tuastad Gruppe 1 Mandag kl. 12:15 -14:00 Seminarrom 511 Veglaboratoriet (Gaustadalleen 25) Gruppe 2 Onsdag kl. 14:15 -16:00 Seminarrom 810 Niels Treschows hus Gruppe 3 Tirsdag kl. 16:15 -18:00 Seminarrom 511 Veglaboratoriet (Gaustadalleen 25)

4 Introduksjon : Verdenshistorien sett fra Kairo Historien som nedtur Historiens spor i dag: strukturer, fortellinger og referanser En annen historie Felles historie fra en annen vinkel: korstogene og Hitler Tilbake til eget symbolsk univers

5 Profeten og islam 571-632 Hvilke kilder har vi? Arabisk utkant mellom stormakter Nomader, handelsfolk, religiøst mangfold Ny religion i Mekka 610- Motsetninger i Mekka Hijra 622: profeten som statsleder i Yathrib (Medina) Mekka overvinnes 630: Mekka blir sentrum for tilbedelsen

6

7 Kalifatet: de fire rettledede kalifer (al-rashidun) Krise ved Muhammeds død 632 Abu Bakr 632 - 634 Krigen mot frafallet (ridda) Omar 634 - 644 Uthman 644 – 656 Ga Mekka-elite politiske posisjoner Ali 656 – 661 Utnevnt av Uthmans mordere som kalif

8 Erobringer under al-rashidun Damaskus 637 Jerusalem 638 Babylon (Cairo) 641 Alexandria 642 Ktesifon 637 (sassanidekongen drept Khorasan 651)

9 G

10 Shiat Ali: Alis parti Alle kalifer myrdet unntatt Abu Bakr Uenighet om prinsipp etterfølgelse  skisma i Islam (sunni, shia, khariji) Umayyadene: kalif gjennom makt, slutt konsensus

11 Umayyadene Damaskus 661-749 Dårlig presse både hos sunni og shia i ettertid Avgjørende i å holde riket sammen Prosessen mot arabisk-islamsk sivilisasjon starter

12 Erobringer under umayyadene Spania 711-16 Poitiers/Tours 732 Transoxania (Mawarannahr) 706-13 Talas 750

13 G

14 Styringssystem Garnisonsbyer Ikke muslimsk jordeie i erobrede områder Økonomisk og militær sentralisering skattlegging (zakat, jizya og kharaj) lønning av hæren (diwan og ata) Ingen tvungen omvending muslimer og ahl al-dhimma kristne og jøder i kalifens tjeneste (Johannes av Damaskus) Arvedynasti og stammeforbund

15 Motsetninger bygger seg opp stamme - stamme mawali - etablerte muslimer (skatt) sentrum - provins (skatt) “Alis parti” - umayyadedynastiet

16 Abbasidene Bagdad 749-936 (1258) Fra arabisk erobrerrike til kosmopolitisk imperium ”Abbasiderevolusjonen” og de fire motsetningene ”Alle muslimer er like”, men kalifen opphøyes

17 Mu’tasims revolusjon 833-842 Fra ”folkevæpning” til slavehær mamlukenes inntog Sentralisering av skatt Mu’tazila som statsdoktrine ”Koranen er skapt” Kalif-ideologien: khalifat allah vs. khalifat rasul allah

18 Kalifatets politiske fall General mot kalif: emirer og sultaner tar makta Iraks økonomiske sammenbrudd Riket oppløses Islamisering leder til politisk oppløsning?

19 Politisk oppløsning 756 Spania umayyader kalifat 929 776 Algerie/Tunisia/Libya rustamider(khariji) 800 MarokkoIdris 811 Tunisiaaghlabider (909 kalifat fatimider) 868/930 Egypt (969 kalifat fatimider) 900 Øst-Iransamanider 999 Khorasanghaznavider

20 Spørsmål Hvordan kunne erobringene skje så raskt?

21 Konflikten mellom Bysants og Sassanidene Indre politiske og religiøse konflikter i de to storrikene Kamelnomadenes militære fortrinn Islams appell?


Laste ned ppt "Når og hvor starter Midtøstens historie? I Mekka 571? I Egypt 3000 f. Kr.? I landet ved Eufrat og Tigris?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google