Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når og hvor starter Midtøstens historie? I Mekka 571? I Egypt 3000 f. Kr.? I landet ved Eufrat og Tigris?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når og hvor starter Midtøstens historie? I Mekka 571? I Egypt 3000 f. Kr.? I landet ved Eufrat og Tigris?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når og hvor starter Midtøstens historie? I Mekka 571? I Egypt 3000 f. Kr.? I landet ved Eufrat og Tigris?

2 UNDERVISNINGSPLAN: forelesninger Bjørn Olav Utvik Introduksjon: Verdenshistorien sett fra Kairo Islams framvekst: Profeten og kalifatet til ca : Opprør og barbarinvasjoner : Ny konsolidering: osmaner og safavider : Konfrontasjon med det moderne Europa Reform, kolonisering, motstand Palestina-konflikten Den arabiske verden etter Tyrkia etter Iran etter 1920 Oppsummering

3 UNDERVISNINGSPLAN: seminarer Dag Tuastad Gruppe 1 Mandag kl. 12:15 -14:00 Seminarrom 511 Veglaboratoriet (Gaustadalleen 25) Gruppe 2 Onsdag kl. 14:15 -16:00 Seminarrom 810 Niels Treschows hus Gruppe 3 Tirsdag kl. 16:15 -18:00 Seminarrom 511 Veglaboratoriet (Gaustadalleen 25)

4 Introduksjon : Verdenshistorien sett fra Kairo Historien som nedtur Historiens spor i dag: strukturer, fortellinger og referanser En annen historie Felles historie fra en annen vinkel: korstogene og Hitler Tilbake til eget symbolsk univers

5 Profeten og islam Hvilke kilder har vi? Arabisk utkant mellom stormakter Nomader, handelsfolk, religiøst mangfold Ny religion i Mekka 610- Motsetninger i Mekka Hijra 622: profeten som statsleder i Yathrib (Medina) Mekka overvinnes 630: Mekka blir sentrum for tilbedelsen

6

7 Kalifatet: de fire rettledede kalifer (al-rashidun) Krise ved Muhammeds død 632 Abu Bakr Krigen mot frafallet (ridda) Omar Uthman 644 – 656 Ga Mekka-elite politiske posisjoner Ali 656 – 661 Utnevnt av Uthmans mordere som kalif

8 Erobringer under al-rashidun Damaskus 637 Jerusalem 638 Babylon (Cairo) 641 Alexandria 642 Ktesifon 637 (sassanidekongen drept Khorasan 651)

9 G

10 Shiat Ali: Alis parti Alle kalifer myrdet unntatt Abu Bakr Uenighet om prinsipp etterfølgelse  skisma i Islam (sunni, shia, khariji) Umayyadene: kalif gjennom makt, slutt konsensus

11 Umayyadene Damaskus Dårlig presse både hos sunni og shia i ettertid Avgjørende i å holde riket sammen Prosessen mot arabisk-islamsk sivilisasjon starter

12 Erobringer under umayyadene Spania Poitiers/Tours 732 Transoxania (Mawarannahr) Talas 750

13 G

14 Styringssystem Garnisonsbyer Ikke muslimsk jordeie i erobrede områder Økonomisk og militær sentralisering skattlegging (zakat, jizya og kharaj) lønning av hæren (diwan og ata) Ingen tvungen omvending muslimer og ahl al-dhimma kristne og jøder i kalifens tjeneste (Johannes av Damaskus) Arvedynasti og stammeforbund

15 Motsetninger bygger seg opp stamme - stamme mawali - etablerte muslimer (skatt) sentrum - provins (skatt) “Alis parti” - umayyadedynastiet

16 Abbasidene Bagdad (1258) Fra arabisk erobrerrike til kosmopolitisk imperium ”Abbasiderevolusjonen” og de fire motsetningene ”Alle muslimer er like”, men kalifen opphøyes

17 Mu’tasims revolusjon Fra ”folkevæpning” til slavehær mamlukenes inntog Sentralisering av skatt Mu’tazila som statsdoktrine ”Koranen er skapt” Kalif-ideologien: khalifat allah vs. khalifat rasul allah

18 Kalifatets politiske fall General mot kalif: emirer og sultaner tar makta Iraks økonomiske sammenbrudd Riket oppløses Islamisering leder til politisk oppløsning?

19 Politisk oppløsning 756 Spania umayyader kalifat Algerie/Tunisia/Libya rustamider(khariji) 800 MarokkoIdris 811 Tunisiaaghlabider (909 kalifat fatimider) 868/930 Egypt (969 kalifat fatimider) 900 Øst-Iransamanider 999 Khorasanghaznavider

20 Spørsmål Hvordan kunne erobringene skje så raskt?

21 Konflikten mellom Bysants og Sassanidene Indre politiske og religiøse konflikter i de to storrikene Kamelnomadenes militære fortrinn Islams appell?


Laste ned ppt "Når og hvor starter Midtøstens historie? I Mekka 571? I Egypt 3000 f. Kr.? I landet ved Eufrat og Tigris?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google