Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagsamling skogbruk 2011 Helge Grenne ”Hva forventes av landbruksforvaltningen hos FM”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagsamling skogbruk 2011 Helge Grenne ”Hva forventes av landbruksforvaltningen hos FM”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagsamling skogbruk 2011 Helge Grenne ”Hva forventes av landbruksforvaltningen hos FM”

2 Midtre Gauldal kommune

3

4

5 Midtre Gauldal kommune - befolkning

6 Midtre Gauldal kommune - næring

7 Midtre Gauldal kommune - jordbruket

8 Midtre Gauldal kommune - skogbruket Målsettinger Økt avvirkning Planmessig foryngelse etter avvirkning Sikre kvalitet på framtidsskogen gjennom ungskogpleie Utfordringer Dårlig veidekning Mangel på investeringsvilje/evne hos skogeier Kontakt med skogeiere Strategier Hovedplan – utvikle grunneiersamarbeid om vei Investeringsplanlegging ved avvirkning – skogfondsavsetning Skogeierkontakt – oppsøkende virksomhet

9 - forventninger Tildelingsbrev FAD Tilskuddsordningene er en viktig og betydelig del av landbrukspolitikken. Fylkesmannen skal forvalte disse på en effektiv og trygg måte, og må ha et tilstrekkelig robust kontrollsystem. Regjeringen har et mål om bærekraftig forvaltning, økt verdiskapning og miljø- og energigevinster gjennom bedre utnyttelse av skogressursene. Fylkesmannen er en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Fylkesmannen har også et ansvar når det gjelder bistand til og oppfølging av kommunens forvaltning av de skogpolitiske virkemidlene. Embetsoppdrag LMD Fylkesmannen er et kompetansesenter generelt og for kommunene spesielt. Videreutvikling og styrking av kommunenes rolle som landbrukspolitisk aktør og som pådriver innen landbruksrelatert klimaarbeid og nærings- og samfunnsutvikling er sentrale områder.

10 …… Optimistbygdprosjektet Utvalgte kulturlandskap – vern/aktivt landbruk Nytt forvaltningsstyre for store verneområder Skogbruksplanprosjektet LENSA/BIOKOM

11 Verneområdeforvaltning


Laste ned ppt "Fagsamling skogbruk 2011 Helge Grenne ”Hva forventes av landbruksforvaltningen hos FM”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google