Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energirik stråling fra radioaktive stoffer. Radioaktiv stråling kommer fra atomkjernen Noen atomer kan sende ut stråling fra atomkjernen Denne strålingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energirik stråling fra radioaktive stoffer. Radioaktiv stråling kommer fra atomkjernen Noen atomer kan sende ut stråling fra atomkjernen Denne strålingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energirik stråling fra radioaktive stoffer

2 Radioaktiv stråling kommer fra atomkjernen Noen atomer kan sende ut stråling fra atomkjernen Denne strålingen kaller vi radioaktiv stråling Radioaktivitet ble oppdaget av Antoine Henri Bequerel i 1896 Rundt år 1900 klarte Marie og Pierre Curie å isolere to radioaktive stoffer, som de kalte polonium og radium Et viktig radioaktivt stoff er uran, som kan utvinnes fra uranoksid FilmFilm: Stråling påvirker formeringsevnen

3 Radioaktive stoffer har ustabile atomkjerner Mange tyngre atomer har ustabile kjerner som sender ut stråling. Stoffer med slike atomer er radioaktive. De to mest kjente radioaktive stoffene er uran og radium Atomkjernene endrer oppbygning når de sender ut stråling. De blir spaltet til stoffer med lettere atomer Denne spaltingen skjer ofte flere ganger i en atomkjerne, vi får en serie med spaltinger som ender med en stabil atomkjerne En urankjerne som blir spaltet ender med en stabil blykjerne:

4 De radioaktive atomkjernene frigjør energi på to måter: – De sender ut partikkelstråling – De sender ut elektromagnetisk stråling Partikkelstråling: to typer, α-stråling og β-stråling Elektromagnetisk stråling fra atomkjernene har svært kort bølgelengde og kalles γ-stråling

5 Partikkelstråling: α-stråling En alfapartikkel består av to protoner og to nøytroner. Det tilsvarer en heliumkjerne Når et atom sender ut alfastråling, får atomkjernen redusert tallet på kjernepartikler med to protoner og to nøytroner Atomnummeret blir to mindre enn det grunnstoffet vi startet med

6 Partikkelstråling: β-stråling Betapartikler består av elektroner som sendes ut av kjernen Elektronene har stor fart og mye bevegelsesenergi, og kalles ofte hurtige elektroner Elektronene dannes når et nøytron i atomkjernen blir omdannet til et proton Når et atom sender ut betastråling blir det omdannet til det grunnstoffet som har ett proton mer i kjernen. Nukleontallet (antall protoner + nøytroner) er imidlertid uendret

7 Elektromagnetisk stråling: γ-stråling Når atomkjernene sender ut alfa- og betastråling, blir ofte kjernene i de nye atomene ustabile fordi de inneholder for mye energi Atomkjernen er da i en eksitert tilstand Atomkjernene kan frigi energi i form av svært kortbølget EM- stråling for å bli mer stabile. Denne strålingen er γ-stråling Grunnstoffet blir ikke endret, men kjernen får mindre energi og blir mer stabil

8 Beskyttelse mot stråling fra radioaktive kilder Alfastråling har størst partikler og stopper først Betastråling har litt større gjennomtrengelighet enn alfastråling Gammastråling har så høy energi at den er svært vanskelig å stoppe

9 Halveringstid Halveringstida for et radioaktivt stoff er den tida det tar før halvparten av en gitt mengde stoff er omdannet til et annet stoff ved stråling fra atomkjernene Halveringstida varierer mye, fra noen få sekunder for noen stoffer til flere milliarder år for andre

10 Måling av radioaktivitet Vi kan registere radioaktiv stråling med en geigerteller. Måleenheten er bequerel (Bq), antall kjernespaltinger per sekund. 1 Bq = 1 kjernespalting per sekund Geigerteller.

11 Bakgrunnsstråling I og rundt oss er det radioaktive kjerner som sender ut stråling Denne strålingen er en del av vårt naturlige miljø Denne strålingen kaller vi bakgrunnstråling, og den er vanligvis lite farlig for helsa vår Et unntak er områder med mye stråling fra radongass. Radon kommer fra naturlige forekomster av uranmalm i jorda Radon avgir alfastråling, og kan bl.a. forårsake lungekreft film: Mange hus med radon Radongass


Laste ned ppt "Energirik stråling fra radioaktive stoffer. Radioaktiv stråling kommer fra atomkjernen Noen atomer kan sende ut stråling fra atomkjernen Denne strålingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google