Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre Oppfølging etter dette Agder-møtet 13/9 – Innspill Regionale møter – for orientering, innspill og diskusjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre Oppfølging etter dette Agder-møtet 13/9 – Innspill Regionale møter – for orientering, innspill og diskusjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre Oppfølging etter dette Agder-møtet 13/9 – Innspill Regionale møter – for orientering, innspill og diskusjon

2 Prosjektet; Anskaffe velferdsteknologi – Trygghets- og varslingsteknologi – Responssenter teknisk løsning Etablere responssenter – Teknisk – Bemanning

3 Delprosjekt Utrede dagens bruk og behov Utrede samarbeidsmodell - forretningsmodell Anskaffe; hvordan - hva finnes? Etablere responssenter og skifte fra gammel til ny teknologi Behov og tildelingspraksis – Administrative rutiner og politisk sak

4 Regional koordinering e-helse og velferdsteknologi Agder Rådmannsgruppen i Regionplan Agder Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder Arbeidsutvalg for Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder Kommunalsjef-repr fra de 5 kommuneregioner, og Arendal og Kristiansand KS- Agder IKT Referansegruppe Agder: (opprettet 13. mai 2016) Leder for denne gruppa IKT samarbeid (5+4). DDV, DDØ, Setesdal IKT, KR-IKT, IKT-Agder, Vennesla, Søgne, Lyngdal, Sirdal, Vest Agder FK Rådmenn-repr fra de 5 kommuneregioner, og Grimstad, Arendal og Kristiansand Fylkesrådmenn 5 rådgivere for e-helse- og velferdsteknologi som hver representerer egen region* Leder for OSS IKT forum Leder for «IKT referansegruppa Agder» Politisk nivå * Disse representantene sitter også i ulike forum/utvalg regionalt. For eksempel: OSS fagutvalg for e-helse- og velferdsteknologi. Sekretariat RKG

5 Koordineringsmodell Agder Regional koordineringsgruppe e- helse og velferdsteknologi Agder Rådmannsgruppen i Regionplan Agder Prosjekt-gruppe Agder Living- Lab for velferds- teknologi Prosjekt- gruppe Kommunalt respons- senter og felles anskaffelse Prosjekt- gruppe M4ALMO Prosjekt- gruppe TELMA / 3P Prosjekt-gruppe Velferds- teknologi- programmet ØA Prosjekt-gruppe Velferds- teknologi- programmet Lister Prosjekt-gruppe ???? Evnt nye prosjekt Styrings- gruppe Hvor beslutningene tas!!! AU Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder Eies og styres lokalt gjennom styringsgrupper i de ulike prosjektene Eks Styrings- gruppe Styrings- gruppe Styrings- gruppe Styrings- gruppe Styrings- gruppe

6 ( ) Leder RKG sitter i styringsgruppen for prosjektet. RKG Knutepunkt Sørlandet Østre Agder Listerregionen Setesdalsregionen Lindesnesregionen 5 regionale Helsenettverk Spredningssløyfe – strategiske og prinsipielle saker «RKG – sløyfa» Informasjon fra prosjektet som skal drøftes i Agder sendes fra prosjektleder til leder RKG. Strategisk informasjon sendes fra leder RKG til RKG. AU RKG Ved behov for tilbakemeldinger, så benyttes sløyfen motsatt vei. 30 kommuner Kommuner 1 Kommuner 2 Kommuner 3 Kommuner 4 RKG vurderer om de involverer AU RKG i forberedelse til saksfremlegg. Repr i RKG er ansvarlig for å sikre forankring i de 5 regionale helsenettverk (kommunalsjefsnivå) de representerer. i de kommuner som deltar i kommuneregionen


Laste ned ppt "Veien videre Oppfølging etter dette Agder-møtet 13/9 – Innspill Regionale møter – for orientering, innspill og diskusjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google