Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skog i Klimakur 2020 Skogfaglig samling for fylkesmennenes landbruksavdeling, 31. august – 2. september 2010, Sandnes Hege Haugland Klima- og forurensningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skog i Klimakur 2020 Skogfaglig samling for fylkesmennenes landbruksavdeling, 31. august – 2. september 2010, Sandnes Hege Haugland Klima- og forurensningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skog i Klimakur 2020 Skogfaglig samling for fylkesmennenes landbruksavdeling, 31. august – 2. september 2010, Sandnes Hege Haugland Klima- og forurensningsdirektoratet

2 Historisk opptak av CO 2 fra skogen

3 Historisk skogkultur

4 Bare en liten andel av karbonopptaket i skogen er inkludert i dagens kyotoforpliktelse Begrenset til: Skogreising og avskoging skjedd etter 1990 (artikkel 3.3 i Kyotoprotokollen) Kan inkludere opptak fra vanlig skogskjøtsel, men tak på hvor mye som kan krediteres (artikkel 3.4) - Norge har fått 1,5 millioner tonn per år - Regjeringen har bestemt at den IKKE skal bruke disse 1,5 millioner tonn til å oppfylle Kyotoprotokollen i første periode

5 Mål og forventet utslipp 2020 15-17 millioner tonn 42-44 millioner tonn

6 Mål i 2020 med og uten skogtiltak Skogtiltak = 3 Mtonn 45 - 47 mill tonn 42 - 44 mill tonn

7 Klimakur 2020 - Arbeidsprosess Analysen bygger på Landbruks- og matdepartementets klimamelding (Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009)) Andre involverte: - Institutt for naturforvaltning ved UMB - Norsk institutt for skog og landskap - Direktorat for naturforvaltning

8 Framskrivninger

9 Tiltak for økt opptak av klimagasser Øvrige skogskjøtselstiltak - Økt plantetetthet på eksisterende arealer - Planting av skog på nye arealer 1 million dekar 5 millioner dekar - Gjødsling av skog - Skogplanteforedling  Gir opp mot 12 millioner tonn økt opptak mot slutten av århundre.

10 Endret avvirkningsnivå - Økt til 15 millioner m3 - Redusert til 10 millioner m3 Andre tiltak - Lagring av karbon i varige treprodukter (HWP) - Redusert avskoging - Skogvern

11 Barrierer Driftskostnader Eiendomskarakteristika Tømmerpris Etterspørsel etter treprodukter Tilgang på marked Skogeiers generelle økonomi Alder og bakgrunn Kompetanse

12 Virkemidler Eksisterende virkemidler i skogbruket - Tilskudd- og fondsordninger og skatteregler - Lov om skogbruk og forskrift om bærekraftig skogbruk - Levende Skog-standard ”Klimajustering” av eksisterende virkemidler Informasjon og kompetanseheving

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Skog i Klimakur 2020 Skogfaglig samling for fylkesmennenes landbruksavdeling, 31. august – 2. september 2010, Sandnes Hege Haugland Klima- og forurensningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google