Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energiforskning AS 1 Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Thomas Welte, SINTEF Energiforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energiforskning AS 1 Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Thomas Welte, SINTEF Energiforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energiforskning AS 1 Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Thomas Welte, SINTEF Energiforskning Produksjonsteknisk konferanse, 11.03.2009

2 SINTEF Energiforskning AS 2 Bakgrunn Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Påstander om at kraftverk kjøres annerledes i dag enn før at kraftverk kjøres mer aggressivt enn før mer hyppige start/stopp mer hyppige (store) lastendringer mer kjøring på dellast og overlast Hvor stor er/var disse endringene egentlig?

3 SINTEF Energiforskning AS 3 Datainnsamling 93 norske vannkraftaggregat Type verk: 34 magasinverk 17 elvekraftverk 4 magasin- / elvekraftverk 3 pumpekraftverk 35 ikke spesifisert Type aggregat: 70 Francis 10 Pelton 7 Kaplan 3 pumper / pumpeturbiner / turbiner i pumpekraftverk 2 rørturbiner 1 ikke spesifisert

4 SINTEF Energiforskning AS 4 Type data Serier med timeverdier for produsert energi

5 SINTEF Energiforskning AS 5 Analyse Feil kan oppstå, særlig i forbindelse med: Flere start/stopp innen en time Første og siste time i en periode med produksjon 1 start/stopp ? Normaliserte verdier Dellast Overlast

6 SINTEF Energiforskning AS 6 Resultater Start / stopp Antall start/stopp per år Endring av antall start/stopp Overlast / dellast I hvilket lastområdet ble aggregatet kjørt Endring i aggregatbelastning Drift / stans Varighet av perioder med drift / stans Endringer Driftstimer og produksjon

7 SINTEF Energiforskning AS 7 Resultater Stigningstall til regresjonslinjen

8 SINTEF Energiforskning AS 8 Resultater

9 SINTEF Energiforskning AS 9 Resultat alle aggregat Trend – Start/stopp, driftstimer, produksjon Stigningstall til regresjonslinjen

10 SINTEF Energiforskning AS 10 Resultat alle aggregat Antall start/stopp Reduksjon: 36 (40 %) Økning: 54 (60 %)

11 SINTEF Energiforskning AS 11

12 SINTEF Energiforskning AS 12 Alle aggregat Start/stopp Økning: 52 (58 %) Reduksjon: 37 (41 %) Ingen endring: 1 (1 %)

13 SINTEF Energiforskning AS 13 Resultat alle aggregat Antall start/stopp Reduksjon / ingen endring 38 (42 %) Økning: 52 (58 %)

14 SINTEF Energiforskning AS 14 Aggregat i magasinverk Start/stopp Økning: 17 (50 %) Reduksjon: 17 (50 %)

15 SINTEF Energiforskning AS 15 Pelton og Francis >=100 MW Start/stopp Økning: 17 (67 %) Reduksjon: 7 (33 %)

16 SINTEF Energiforskning AS 16 Driftsprofil Last (% av merkeeffekt) Rel.driftsandel fullast dellast

17 SINTEF Energiforskning AS 17 Overlast / dellast Mer fullastkjøring, mindre dellastkjøring

18 SINTEF Energiforskning AS 18 Varighet stans Stans av en viss varighet kan være skadelig for generatoren

19 SINTEF Energiforskning AS 19 Konklusjoner Det finnes ikke entydige kjøremønsterendringer Resultater fra ulike aggregat har store forskjeller Vi må se på hvert enkelt aggregat for å kunne si noe om det var endringer Det var flere aggregat som hadde en økning i antall start/ stopp enn en reduksjon (ca. 60:40) For noen få aggregat ble antall start/stopp mer enn doblet For noen få aggregat ble antall start/stopp mer enn halvert

20 SINTEF Energiforskning AS 20 Konklusjoner Ingen trend til endringer i driftstimer og produksjon kun årlige variasjoner (våt/tørt år) Få endringer i hvilket lastområdet aggregatet ble kjørt noen få aggregat og selskaper er unntak (kjørestrategi) Resultater gjelder for 1995/1998 – 2007/2008

21 SINTEF Energiforskning AS 21 Hvorfor? Vi lærer av erfaring For å kunne si noe om framtiden er det nyttig å ha kunnskap om situasjonen i dag og inntil i dag. fremtidige utfordringer 2009 mulighet til å motvirke negative trender mulig videreutvikling korrigerende tiltak

22 SINTEF Energiforskning AS 22 Hvorfor? Målrettet vedlikehold Det antas at start/stopp og endrede kjøremønster er et problem.  Tiltak (vedlikehold, revisjoner,...) Gjennomfører vi de riktige tiltakene? Bruker vi de riktige verktøyene?

23 SINTEF Energiforskning AS 23 Hvorfor? Nye anlegg og leverandører Nye og rehabiliterte anlegg må være tilpasset endrede forhold Leverandører trenger kunnskap om hva dagens og framtidige utfordringer er

24 SINTEF Energiforskning AS 24 Hvorfor? Analyseverktøy Karakterisering av kjøremønstrene Analyse av kjøremønsterendringer

25 SINTEF Energiforskning AS 25 ……….takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "SINTEF Energiforskning AS 1 Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Thomas Welte, SINTEF Energiforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google