Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3 Ressursgruppe for etablering av felles kvalitetssystem Oppdraget fra Sikker drift: «Etablere felles Kvalitetssystem, herunder avvikssystem»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3 Ressursgruppe for etablering av felles kvalitetssystem Oppdraget fra Sikker drift: «Etablere felles Kvalitetssystem, herunder avvikssystem»"— Utskrift av presentasjonen:

1 3 Ressursgruppe for etablering av felles kvalitetssystem Oppdraget fra Sikker drift: «Etablere felles Kvalitetssystem, herunder avvikssystem»

2 4 Medlemmer HiST: Kjerstin Tobiassen (Leder), Elin Cecilie Balstad HiG: Nils Rui HiÅ: Bente Alm NTNU: Marit Skimmeli, Ole Kristen Solbjørg, Øyvind Gregersen Studenter: Marte Øien, Tina Melfjord

3 5 Mandat Arbeidet med etablering av felles kvalitetssystem skal ta utgangspunkt i at NTNUs nåværende kvalitetssystem videreføres med nødvendige endringer og justeringer. Ressursgruppen skal fremme et forslag til helhetlig "Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten" for NTNU, herunder årshjul og rapporteringsprosesser system for evaluering av studieelementer (emner og studieprogram) avvikssystem og prosess for avvikshåndtering terminologi tiltak for implementering og opplæring for å støtte utviklingen av kvalitetskultur forslag til rutiner for kvalitetsarbeidet som fanger opp nye forskrifter mm. Ressursgruppen skal også fremme forslag til format for arbeidet med å legge fram kvalitetsmelding/kvalitetsrapport for styret i mars 2016. Det må her tas hensyn til dagens fire forskjellige praksiser. Fremtidig faglig og administrativ organisering vil kunne få innvirkning for utformingen av roller og ansvar i kvalitetssikringssystemet. Dette må tas hensyn til i utformingen.

4 6 Foreløpig tidsplan for prosjektet Høsten 2015 Våren 2016 Utvikling og pilotering Høsten 2016 Implementering Våren 2017 Drift Høsten 17 Drift Se møteplanen for høsten 2015 (under) Mars: Styresak om kvalitetsmelding for studieåret 2014/2015, basert på individuelle meldinger fra de fire institusjonene Juni: Styresak om revidert systemhåndbok med implementeringsplan Pilot med bruk av maler for emne- og studieprogram- evalueringsrapporter fra NTNUs system Bestilling til fakultetene (kvalitetsmelding for studieåret 2015/2016) Implementering av dokumenthåndtering sverktøyet for emne- og studieprogram- evalueringer Pilot avvikssystem* Styresak om kvalitetsmelding for studieåret 2015/2016 Bestilling av kvalitetsmelding for studieåret 2016/2017. For styresak der alle rapporter er basert på nytt kvalitets- sikringssystem *introduksjon av avvikssystemet vil avhenge av arbeidet med vev/intranett og tidsplanen må justeres deretter.

5 7 Forankring og implementering 1.Hvordan skal de interne prosessene foregå? Linje versus fusjonsorganisasjonen. Grad av interne høringer. 2.Grad av involvering i lokale utdanningsutvalg og linjeorganisasjonen. 3.Overgangsordninger i 2016: For eksempel påkobling av tidl. høyskoler mot Utdanningsutvalget, prorektors utdanningsdialog. 4.Pilotering og opplæring. 5.Grenseflater mot andre grupper i fusjonsprosjektet.


Laste ned ppt "3 Ressursgruppe for etablering av felles kvalitetssystem Oppdraget fra Sikker drift: «Etablere felles Kvalitetssystem, herunder avvikssystem»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google