Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foran lønnsoppgjøret 2016 Kurs for tillitsvalgte, UDF Finnmark Alta, 22.04.2016 Roar Eilertsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foran lønnsoppgjøret 2016 Kurs for tillitsvalgte, UDF Finnmark Alta, 22.04.2016 Roar Eilertsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foran lønnsoppgjøret 2016 Kurs for tillitsvalgte, UDF Finnmark Alta, 22.04.2016 Roar Eilertsen

2 Arbeidsledigheten

3 Utvikling i sysselsetting

4 Produktivitetsutviklingen Gj.sn. siste 10 år: Norge 2 % bedre enn HP

5 Hva skaper økt aktivitet? Ekspansiv finanspolitikk – større offentlige bevilgninger Lavere rente Svakere kronekurs Økt kjøpekraft ?? Motsatsen er innstrammingspolitikken i EU

6 Foran lønnsoppgjøret 2016 1. To grunnleggende produksjonsfaktorer: Arbeid og kapital; ”det er arbeid som skaper verdier” 2.Salgsinntekter - Eksterne kjøp = Verdiskaping 3. (netto)Verdiskaping = faktorinntekt = deles mellom arbeid (=brutto lønnskostnad) og kapital (=driftsresultat)

7 Foran lønnsoppgjøret 2016 Kilde: NOU 2013:13, Holden III

8 Lønnsandelen i noen land

9 Lønnsandel i andre land

10 Organisasjonsgraden kraftig tilbake Nyliberalisme, dereguleringer og globalisering presser fagbevegelsen p å defensiven. Organisasjonsgraden går ned i nesten alle land Land19802012 Portugal6020 Irland5731 Ø sterrike5627 England5025 Italia4936 Nederland3518 Tyskland3518 Frankrike17 8 USA2211 Kilde: Fafo / ETUI (1980-tall) og OECD (2012-tall)

11 Organisasjonsgraden i Norden Organisasjonsgraden faller i hele Norden, men minst i Norge Land1985 2012 Norge57 53(- 4 %poeng) Sverige85* 68(- 17 %poeng) Finland82* 69(- 13 %poeng) Danmark78 67(- 15 %poeng) * Tallene for Sverige og Finland er fra 1995 (det å ret organisasjonsgraden var p å topp i disse landene). Kilde: Fafo-notat 2010:25

12 Nyeste tall for norske fagorganisasjoner

13 Høye timelønnskostnader i Norge

14 Lønnsomhetsmål for industrien

15 Årslønnsvekst 2015 i utvalgte områder. Kilde: TBU Foreløpig rapport 24.02.2016

16 Lønnsvekstens tre deler

17 Tabell 1.3, forts. fra forrige

18 Overhenget

19 Lønnsoppgjøret 2016 Årslønnsvekst ( SSBs anslag 2016: 2,6 %, Anslag fra frontfaget: 2,3%) -Prisstigning (TBUs anslag 2016: 2 ½ %) =Reallønn ?

20 Elementer i lønnsveksten Overheng (anslag 2016, Undervisning: 0,7 %) Tarifftillegg ??? +Lønnsglidning (samme som i 2015: 0,3 %) =Årslønnsvekst ????


Laste ned ppt "Foran lønnsoppgjøret 2016 Kurs for tillitsvalgte, UDF Finnmark Alta, 22.04.2016 Roar Eilertsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google