Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagopplæring v/Gunn Myhrvold – IST AS og Bjørn Bergan – VIGO IKS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagopplæring v/Gunn Myhrvold – IST AS og Bjørn Bergan – VIGO IKS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagopplæring v/Gunn Myhrvold – IST AS og Bjørn Bergan – VIGO IKS

2 VIGO Bedrift – Nytt grensesnitt

3 Nytt grensesnitt  Samme rammeverk som VIGO Web og VIGO Skole  ID-porten/ MinID  Informere bedriftene?  Helhetlig inntrykk  Samme verktøy i alle skjermbildene  Nyere verktøy gir flere muligheter

4 Bedrifts- og menyvalg Menyvalgene ligger fast i en grønn kolonne til venstre i bildet. Tilgjengelige menyvalg er avhengig av brukers tilgang/rettigheter. Bedriftsvalg øverst til høyre.

5 Oversiktslister og en-postbilder Nytt tabellverktøy – Oversikter i listeform. En-post bilder for detaljregistreringer.

6 Ansatte Nye ansattroller - Symboler + og x for å legge til og slette rader.

7 Tabell med undertabell Oversikter i flere nivåer

8 Neste skritt..  Nytt grensesnitt FylkesAdmin-modulen?  Utfordring – logge på og hjelpe som bedrift!  Id-porten/MinID

9 Rydding i bedriftsregisteret i alle fylker

10 Hvorfor må det ryddes Årsak til at rydding av bedrifter i Vigo databasen kommer på agendaen nå er at det er mange eksterne som ønsker uttrekk av bedriftsdata. Riksrevisjonen Nifu FaFo KD/Udirs «Merkeordning» for lærebedrifter IKT i utdanningen, Nordlandsprosjektet Ideas2evidense (for Udir) Stortingets utredningsavdeling

11 Hva må ryddes? o Årsak til at rydding av bedrifter i Vigo databasen kommer på agendaen nå er at det er mange eksterne som ønsker uttrekk av bedriftsdata. o Det har over mange år opparbeidet seg en del registreringsavvik knyttet til lærebedriftene. En del registreringen er tilbake til 90-tallet. o Avvikene kommer til syne når eksterne etterspør bedriftsdata o Det har opp gjennom årene kommet inn flere kriterier som styrer begrepet «Godkjent lærebedrift» og nå etter hvert også «Godkjent medlemsbedrift» Det bør/må ryddes i bedrifter: – som ikke lenger finnes, opphørt, konkurs etc. – som ikke lenger har godkjent faglig leder(e) – som ikke lenger kan gi opplæring i tidligere godkjente programområder – der 2-års fristen siden siste kontrakt er passert – Å rydde vil ikke si å slette, men kanskje sette passiv med en dato

12 Hvordan rydde? Ryddingen bør/må gjøres ved: o en kombinasjon av automatiske endringer eller slettinger i databasene o uttrekk via rapporter, med mulighet for oppdatering, i Vigo o manuelle jobber etter «ryddelister» fra Vigo/Brio/Qlikview Vigo faggruppen vil i planleggingen av disse jobbene samarbeide med fagopplæringsansvarlig (tidligere fagopplæringssjefene)

13 Kommer.. o Arkivering av fagopplæringsdata o Formidlingsdata o Kontrakter o Prøver o Elektronisk signatur o «Vg3-Fagopplæring i skole – avtale» - mulighet for utskrift fra VIGO Opplæring o Vu-lista tas opp igjen etter at revitalisert VIGO er i produksjon


Laste ned ppt "Fagopplæring v/Gunn Myhrvold – IST AS og Bjørn Bergan – VIGO IKS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google