Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOSTERETS VEKST OG METABOLISME - NOEN SENTRALE TREKK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOSTERETS VEKST OG METABOLISME - NOEN SENTRALE TREKK."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOSTERETS VEKST OG METABOLISME - NOEN SENTRALE TREKK

2 VEKST HOS FOSTER INNEBÆRER DIFFERENSIERING OG ENDRING AV CELLER MED EN RELATIVT UMODEN (GENERELL, IKKE-SPESIALISERT) FENOTYPE TIL SPESIALISERTE CELLER MED DEFINERTE FUNKSJONER

3 FØRSTE TRIMESTER: økning i antall celler ANDRE TRIMESTER: både økning i celleantall og - størrelse TREDJE TRIMESTER: økning i cellestørrelse, celledeling

4 PRENATAL VEKST BESTEMMES I EN INTERAKSJON MELLOM MATERNELLE, PLACENTÆRE OG FØTALE FAKTORER TILFØRSEL AV NÆRINGSSTOFFER ENDOKRINE FORHOLD PARAKRINE FORHOLD

5 Lang U et al., 2003

6 PLACENTA VEKST

7 FAKTORER UTENFOR FOSTERET SOM ER ASSOSIERT MED NEDSATT VEKST MILJØFAKTORER  store høyder  toksiske stoffer SOSIO-ØKONOMISKE FAKTORER  underernæring  lav alder hos mor (<16år)  stoffmisbruk, alkohol, nikotin MATERNELLE FAKTORER  akutt eller kronisk hypertension  kronisk sykdom/infeksjon  anemi  hjertesykdom m/cyanose  malign sykdom  abnorm uterus SVANGERSKAPSRELATERT  pre-eklampsi  blødning I svangerskapet PATOLOGI I PLACENTA  redusert blodtilførsel  redusert overflate mellom  maternelt og føtalt vev  hematomer  infarkter  placenta previa  andre misdannelser i placenta

8

9

10 PLACENTA  AVGJØRENDE FOR TILFØRSEL AV O 2 OG NÆRINGSSTOFFER  FJERNER AVFALLS - STOFFER

11

12

13 FAKTORER MED INNFLYTELSE PÅ PLACENTAS TRANSPORTKAPASITET * konsentrasjon * blodstrøm * barrierer (overflate, tykkelse, porestørrelse) * aktiviteten til transportører (placental transporters)

14

15 Lang U et al, 2003

16

17 O2O2 Glukose Aminosyrer Calcium LD-Lipoprot Jern IgG MORPlacentaFOSTER Diffusjon Aktiv transport Endocytose PLACENTA – FYSIOLOGI

18 FØTALT HEMOGLOBIN HAR HØYERE AFFINITET FOR O 2 ENN HEMOGLOBIN HOS VOKSNE

19 GASSUTVEKSLING I PLACENTA SKJER MED PASSIV DIFFUSJON  uterin tilførsel umbilikal flow  Hb’s affinitet for O 2, både på maternell og føtal side  størrelse på areal for utveksling mellom mor og foster VIKTIGSTE BESTEMMENDE FAKTORER BLIR:

20 GLUCOSE OPPTAK AV GLUKOSE I PLACENTA OG TRANSPORT TIL FOSTERET SKJER VED UNDERSTØTTET (FACILITERT) DIFFUSJON GLUKOSEGRADIENTEN PÅ TVERS AV PLACENTA BLIR VIKTIGSTE REGULATOR, MENS PERFUSJONEN SPILLER LITEN ROLLE SPESIELLE TRANSPORT-PROTEINER GLUT1 GLUT3

21 GLUKOSE TILFØRSEL AV GLUKOSE TIL FOSTERET KAN REGULERES MED GLUT1, DERSOM DER ER EN TILSTREKKELIG GLUKOSEGRADIENT TIL STEDE GLUT1 FOSTER MOR

22 FOSTERETS HÅNDTERING AV GLUKOSETILFØRSEL:  glukolyse-enzymer er tilstede. Glukolysehastigheten styres vesentlig av hexokinase (hos voksne av fosfofruktokinase)  glukoneogenese-enzymer mangler  i ukene før fødselen bygger foster opp glukogenlagre avhengig av jevn glukosetilførsel fra mor

23 REFLEKSJONER OMKRING GLUKOSE- METABOLISMEN HOS  nyfødte som fødes for tidlig  nyfødte hvis mødre har diabetes mellitus

24 AMINOSYRER De fleste aminosyrer konsentreres opp i trofoblastens cytoplasma ved hjelp av aktive og energi-avhengige transportproteiner lokalisert på den mikrovilløse siden (mot mor) MATERNELT BLOD mikrovilløs side SYNCYTIOTROFOBLAST FØTALT BLOD basalmembran

25 FOSTERETS PROTEIN-METABOLISME  fosterets organisme preget av vesentlig anabole prosesser. Stor proteinsyntese, stimuleres av høyt aminosyrenivå  placenta har enzymer som kan metabolisere aminosyrer i forskjellige retninger (glukoneogenese, glykogen-syntese, protein syntese, oksydering av aminosyrer og amoniagenese)  interaksjon mellom placenta og føtal lever. Utgjør tilsammen en pool for føtal aminosyre- og proteinmetabolisme

26 AKUTTE ENDRINGER I MATERNELLE AMINOSYREKONSENTRASJONER REFLEKTERES MINIMALT I ENDRINGER HOS FOSTERET. MEN MANGEL PÅ ENERGI OG O 2 REDUSERER PLACENTAS OPPTAK OG TRANSPORT AV AMINOSYRER.

27 LIPIDER  FRIE FETTSYRER PASSERER LETT PLACENTA  OVERFØRES VED HJELP AV SPESIFIKKE TRANSPORTPROTEINER – ELLER ETTER MODIFIKASJONER (DESATURATION, ELONGATION, PARTIAL OXIDATION)  KONSENTRASJONEN AV FRIE FETTSYRER I MORS BLOD HAR BETYDNING FOSTERETS TILBUD AV LIPIDER BESTEMMES BÅDE AV MORS INNTAK/ OMSETNING OG PLACENTAS METABOLISME

28 LIPID METABOLISME I PLACENTA OG OMSETNINGSVEIER/ ANVENDELSER AV SLUTTPRODUKTENE I FOSTERET Hay WW, 1995.

29 FOSTERET OG LIPIDER  opptak av lipider i føtalt vev er svært høyt  kolesterol passerer placenta, fosfolipider og lipoproteiner passerer IKKE  opptak av essensielle fettsyrer er spesielt viktig i siste trimester. N-3 fettsyrer (ALA (  -linolensyre), EPA (eikosaheksaensyre), DHA (dokosahexaensyre)) er viktige for dannelse av synsbark/retina og dermed for synsutviklingen. F OR TIDLIG FØDTE BARN FÅR TILSKUDD AV ESSENSIELLE FETTSYRER

30 FOSTERET TRENGER ESSENSIELLE FETTSYRER OG DERES DERIVATER FOR Å DANNE STRUKTURELLE KOMPONENTER I MEMBRANER, SPESIELT I SENTRALNERVESYSTEMET

31 IUGR har nedsatt konsentrasjon av aminosyrer - og AA transport er ikke blodstrømsavhengig

32 AMINOSYRER De fleste aminosyrer konsentreres opp i trofoblastens cytoplasma ved hjelp av aktive og energi-avhengige transportproteiner lokalisert på den mikrovilløse siden (mot mor) MATERNELT BLOD mikrovilløs side SYNCYTIOTROFOBLAST FØTALT BLOD basalmembran

33 System A Amino Acid Transporter frakter Na sammen med glycine, alanine og serine til fosteret. Syst A aktiviteten er redusert ved IUGR. MATERNELT BLOD mikrovilløs side SYNCYTIOTROFOBLAST FØTALT BLOD basalmembran

34 * ER DETTE HØNA ELLER EGGET? * HENGER DET SAMMEN MED ENDRINGER I SYSTEM A GENREGULERING? * ER DET FORSKJELLIGE ISOFORMER SOM HAR BETYDNING? * SIc38a4/SNAT4 (isoform av Syst A) SER UT TIL Å VÆRE SPESIELT VIKTIG I FORBINDELSE MED IUGR

35 * GLUCOSE – 6 – PHOSPHATASE I PLACENTA KAN PRODUSERE GLUCOSE * G6P ASE FINNES I NORMALE PLACENTAER * HØYERE G6P ASE AKTIVITET I PLACENTA FRA SVANGERSKAP MED NORMALVEKTIGE BARN ENN I IUGR SVANGERSKAP

36 VED IUGR FINNER VI Ingen endring av GLUT1 Nedsatt aktivitet av Na/K exchanger Nedsatt lipoprotein lipase IUGR er assosiert med mange endringer i transportmekanismer som manifesterer seg før de kliniske symptomene. EKSISTERER DER EN PLACENTÆR TRANSPORT FENOTYPE SOM KJENNETEGNER IUGR?

37

38 DIABETES oppregulering av System A oppregulering av leucine oppregulering av glucose transport oppregulering av lipoprotein lipase Er placenta en ”nutrient sensor”. Matching fetal growth to available supply?

39 IMPRINTING IS ABOUT ALLELES, EITHER INCREASINGLY EXPRESSED OR REDUCED DOWN TO SILENCE IKKE ALLE GENER UTSETTES FOR IMPRINTING

40 PATERNAL GENES ENHANCE RESOURCE ACQUSITION BY OFFSPRING IN THE INTEREST OF THEIR FITNESS. MATERNAL GENES ACT TO RESTRAIN AND DIVIDE RESOURCES TO BENEFIT LIFETIME REPRODUCTIVE FITNESS OF THE MOTHER.

41 IMPRINTED GENES -REGULATE SUPPLY OF NUTRIENTS * fetal tissue growth * placental size and morphology * placental transport capacity

42 IMPRINTED GENES ER VIKTIGE FOR BALANSEN MELLOM FØTAL OG PLACENTÆR VEKST - OG KAN INFLUERE PÅ TRANSPORTER GENER, SÅ SOM GENER FOR SYST A

43 UNDERERNÆRING OG OKSYGENKONSENTRASJON PÅVIRKER METYLERING AV KRITISK VIKTIGE GENER

44 OVERGANG TIL LIVET PÅ EGEN HÅND… ETTER FØDSELEN MÅ FOSTERET SELV UTFØRE MANGE BIOKJEMISKE FUNKSJONER SOM UNDER FOSTERSTADIET VAR IVARETATT AV MOR OG/ELLER PLACENTA FØDSELEN ER EN DRAMATISK BIOKJEMISK HENDELSE -

45 ENDRINGER ASSOSIERT MED FØDSEL  OKSYGENOPPTAK VIA LUNGENE  ENDRING AV KARBOHYDRATSTOFFSKIFTET  GLUKONEOGENESE

46  pyruvat karboksylase  PEP karboksykinase  glykose - 6 - fosfatase GLUKOSE-TILBUDET TIL DET NYFØDTE BARNET SIKRES ALTSÅ BÅDE VED ØKT GLYKOGEN-NEDBRYTNING OG ØKT GLUKONEOGENESE FRA GLYKOGENE AMINOSYRER FLERE LEVERSPESIFIKKE TRANSAMINASER OG ENZYMER I GLUKONEOGENESEN AKTIVERES LIKE ETTER FØDSEL

47 ENDRING AV KARBOHYDRATSTOFFSKIFTET FØDSELEN ER EN SVÆR STRESS-SITUASJON cAMP KASKADE GLYKOGEN FOSFORYLASE ADREALIN

48 GLUKONEOGENESE VED FØDSELEN ER AMINOSYRENIVÅET FORTSATT HØYT. EN DEL AMINOSYRER BRUKES TIL Å DANNE GLUKOSE VED AT PYRUVAT DANNES FRA ALANIN VED TRANSAMINERING. ALANIN + a-KETOSYRE PYRUVAT + a-AMINOSYRE GLYKONEOGENESE

49


Laste ned ppt "FOSTERETS VEKST OG METABOLISME - NOEN SENTRALE TREKK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google