Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Arbeidslivssenter Hordaland For gamal for arbeidslivet ? Kva skal til for å kome godt i gang med dei rette prosessane? Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Arbeidslivssenter Hordaland For gamal for arbeidslivet ? Kva skal til for å kome godt i gang med dei rette prosessane? Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Arbeidslivssenter Hordaland For gamal for arbeidslivet ? Kva skal til for å kome godt i gang med dei rette prosessane? Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik 2006 Reidun Eggesbø NAV Arbeidslivssenter Hordaland

2 Kva viser forskning? Ingen generell formel eller ”beste tiltak” for å hindre tidlegpensjonering. Det viktige er grundig forarbeid på den einskilde arbeidsplass før ein set i verk tiltak –For å avdekke problema –Kva dei tilsette ønskjer og har behov for –Kva som er muleg å få til innan dei gjevne rammene

3 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Tiltak sett inn i sluttfasen, rett før 62, ser ut til å ha mindre effekt enn det ein har trudd tidlegare. Arbeidsmiljøtiltak som bidreg til å redusere arbeidsbelastninga gjennom heile yrkesløpet, kan vere langt viktigare enn tilbodet om tilrettelegging i sluttfasa. ( Tove Midtsundstad, Fafo 2006 ”Hvordan bidra til lengre yrkeskarriære?

4 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Tall 1 av 4 står til 67 i kommunesektoren 1 av 10 er i arbeid i aldersgruppa 67 og 74 år 1 av 4 er gått ut av arbeidslivet før fylte 62 Ser vi vekk frå uførepensjonering er den forventa avgangsalderen for kvinner og menn i Norge 66 år. Utfordringa vår er utviklinga av uhelse. (Pensjonering før fylte 67, Tove Midtsundstad, Fafo 2005)

5 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Mogen eller mygla? Ikkje alle eldast likt… Mogningstilhøva er avgjerande – eit ansvar for arbeidsgjevarar og arbeidstakarar Vi blir ikkje likare med åra – kvifor skulle likehandsaming vere rettferdig?

6 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Kva skal til for å lykkast? Leiarforankring på toppnivå Felles forståing og vilje til å ta tak i utfordringa Drøfting og refleksjon rundt senioromgrepet, kompetanse og verdi Ressursperspektivet kontra tilretteleggingsperspektivet Skape, ikkje kopiere livsfase/seniorpolitikken Seniorpolitikk som ein del av ein livsfasepolitikk

7 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Partsamansett arbeidsgruppe Handlingsplan med tiltak basert på arbeidstakarane sine behov Lokalt engasjement/eldsjeler/pådrivarar Synleggjere og tydleggjere tiltaka som er tilgjengelege Skreddarsaum Langsiktig utviklingsarbeid

8 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Viktige område å sette fokus på Kva betyr det å vere senior her? Kven er senior ? Kva er det seniorane har som er nyttig og verdifullt for organisasjonen? Kva skal til for at vi skal trivest og ønskje å bli verande i arbeidet i åra framover? Kompetanseutvikling og overføring ? Leiing Haldningar

9 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Påstandar Arbeid er viktig i mitt liv Eg har ein meiningsfylt jobb Eg kjenner meg verdsett på jobben Eg skal stå i arbeid i åra framover


Laste ned ppt "NAV Arbeidslivssenter Hordaland For gamal for arbeidslivet ? Kva skal til for å kome godt i gang med dei rette prosessane? Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google