Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJON OM ÅRETS TARIFFOPPGJØR Tillitsvalgtsmøte 2. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJON OM ÅRETS TARIFFOPPGJØR Tillitsvalgtsmøte 2. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJON OM ÅRETS TARIFFOPPGJØR Tillitsvalgtsmøte 2. november 2013

2  2,7% minimum kr.12.000 til alle i kap. 4  Pr. 6. juni skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 338.300 i 100% stilling  Helsefagarbeider likestilles med hjelpepleiere i fht. særaldersgrense; pensjon  Lørdags- og søndagstillegget heves fra kr. 35 til 50  Det ble avsatt en pott på 1,2 % til lokale forhandlinger. Kompetanse og lokal lønnspolitikk var sterke føringer Resultat av det sentrale oppgjøret

3  Potten på 1,2% utgjorde kr. 4.048.859 i Nittedal kommune. Av den summen utgjorde i overkant av kr. 200.000 til Eiendom KF.  Det er over 20 fagforeninger som forhandler om denne potten  På tillitsvalgtsmøtet 6. september ble følgende prioriteringer vektlagt ved årets lokale forhandlinger:  Øke kvelds- og nattillegg, HTA kap. 1 § 5.3.1  Øke startlønn for unge – bla. lærlinger( for eksempel. starte som om de har 4 års ansiennitet – forh. leders innspill)  Funksjonstillegg – spisskompetanse  Lojalitetstillegg  Videreføring av baseledertillegget i SFO  Funksjonstillegg som veileder for lærlinger – fast kronebeløp  Funksjonstillegg for mindre funksjoner – fast beløp  All tilegnet merkompetanse  Rette opp skjevheter som har oppstått i tariffperioden  Lik lønn for arbeid av lik verdi Lokale forhandlinger «bakteppe»

4  Tillegg for veiledere for lærlinger på kr. 15.000 per år  Kriseberedskapstillegg på kr. 15.000 per år  Baseledertillegg på kr. 14.000 per år  Alle ansatte som har ansvarsvakt får et tillegg på kr. 10/timen  Egen lokal stige for fagarbeidere med tilleggsutdanning – kr. 20.000/år på alle trinn; dvs. kr. 20.000 på topp etter 0-4-8-10 år Dette er funksjonstillegg som Fagforbundet er alene om å fremme krav om, Dette er resultatene i denne omgang. Disse funksjonstilleggene vil også gjelde for ansatte som har disse funksjonene og som IKKE er medlem hos oss(dvs. ansatte som er medlem av andre forbund eller er uorganisert.) Det er VIKTIG at våre tillitsvalgte markedsfører at det er Fagforbundet som har framforhandla disse tilleggene. Lokale forhandlinger Resultat

5  Våre enkeltkrav i kap. 4 i Nittedal kom. var totalt på kr. 2.027.771  Våre enkeltkrav i kap.4 i selskap 9 var totalt på kr. 208.999  I tillegg kom våre gruppekrav.  Gruppekravene det var mulig å kronefeste, var på til sammen kr. 1.169.490 kr Lokale forhandlinger Resultat fortsetter

6  Fagforbundet: kr. 851.760,- enkeltkrav  Veileder for lærlinger: 14 pers x 15.000 = kr. 210.000,-  Baseledere i SFO: 10 pers x 14.000 = kr.140.000,-  Daglig leder SFO: 4 pers x 6.000 = kr. 24.000, -  Medl av psyk. Kriseteam:12 pers x 15.000 = kr.180.000,-  Totalt utgjør resultatene over kr. 1.381.760,-  Dette tilsvarer ca.34% av potten(1.376.612)  I tillegg kommer ansvarsvakter på kr.10 per time innen boliger, institusjon og hjemmetjenesten  Ny stige for fagarbeidere med videreutdanning kommer også i tillegg Lokale forhandlinger Resultat fortsetter


Laste ned ppt "INFORMASJON OM ÅRETS TARIFFOPPGJØR Tillitsvalgtsmøte 2. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google