Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale data i saker etter PBL. Sentrale lover og standarder som styrer det digitale arbeidet PBL §5 Kart og stedfestet informasjonPBL §5 Kart og stedfestet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale data i saker etter PBL. Sentrale lover og standarder som styrer det digitale arbeidet PBL §5 Kart og stedfestet informasjonPBL §5 Kart og stedfestet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale data i saker etter PBL

2 Sentrale lover og standarder som styrer det digitale arbeidet PBL §5 Kart og stedfestet informasjonPBL §5 Kart og stedfestet informasjon Forskrift om kart mv. i byggesaksbehandlingen SOSI-standarden FKB-standarden Planveilederen Evt. lokale forskrifter

3 Det offentlige kartgrunnlaget Kommunen skal stille tilgjengelig et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i plan- og bygningsloven Kartgrunnlaget skal følge den standard kommunen har behov for i henhold til kommune(del)planen(e) –FKB-B for utbyggingsområder –FKB-C for LNF-områder Kommunen kan pålegge den som fremmer –planforslag å framskaffe geodata når dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget (FKB)

4 Digital leveranse Sortland kommune krever at den som fremmer forslag til reguleringsplan, tomteinndeling eller bebyggelsesplan eller tiltak av en slik størrelse at det er behov for konsekvensutredning, å levere geodata (data om tiltaket/planen) i digital form. Geodata i digital form skal leveres etter –FKB-standard i SOSI-format. Nivå som avtalt med kommunen. –SOSI versjon 4.0, nivå 4

5 Digital leveranse Bestillingsskjema for digitale kart Alternativ bestilling på http://www.infoland.nohttp://www.infoland.no Sortland kommune leverer sine data i SOSI –SOSI versjon 4.0 eller 3.4, nivå 4 eller høyeste relevante nivå –FKB-standard. Sortland kommune kan også levere Ortofoto/flybilder

6 Annen leveranse I tiltak der det ikke kreves digital leveranse skal kommunen ha: –Situasjonsplan som er: Datert Påført målestokk i samsvar med kartet Påført nordpil Påført høyder Påført alle nødvendige mål for å entydig plassere tiltaket Med tegnforklaring ved avvik fra standard Nabogrenser inntegnet – hvis avstanden ikke er for stor Bør inneholde koordinater, i EUREF89 sone 33 Osv. Eksempel 1, Eksempel 2Eksempel 1Eksempel 2 –Planen skal også vise naboer med relevante avstander –Kan leveres på PDF eller papir, men Byggsøk anbefales

7 Forberedelser til tiltak Forhåndskonferansen el. tilsvarende: –Klargjøre om kommunen krever tiltaket levert digitalt –Klargjøre hva slags kart som trengs til tiltaket –Utfylling/utlevering av Bestillingsskjema for kartBestillingsskjema for kart –Avtale leveranse av kart i henhold til avtale og etter gjeldende standarder –Både digitalt og analogt SOSI PDF Papir


Laste ned ppt "Digitale data i saker etter PBL. Sentrale lover og standarder som styrer det digitale arbeidet PBL §5 Kart og stedfestet informasjonPBL §5 Kart og stedfestet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google