Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intro 1.mars 2016. Fusjon? Kjende milepåler 10.mars 12.mai 9.juni 1.januar 2017 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intro 1.mars 2016. Fusjon? Kjende milepåler 10.mars 12.mai 9.juni 1.januar 2017 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intro 1.mars 2016

2 Fusjon? Kjende milepåler 10.mars 12.mai 9.juni 1.januar 2017 2

3 Dømet Høgskolen i Sørøst-Norge 3 Fase 2Fase 3 Fase 4 Fase1

4 Fase 1: Perioden fram mot kongeleg resolusjon 4 Fusjonssamtalar Fusjonsplattform Styrevedtak/ Kongeleg resolusjon Prosessorganisering Involvering, medverknad Styrevedtak/ Kongeleg resolusjon «Snakk med naboane» Bli kjend Kartleggingar Sikker drift-prosjekt Overordna prosjektplan (h16, 2017) Styrevedtak/ Kongeleg resolusjon

5 Fase 1: HSNs plan vedteken mars 15 Fusjonen har tre fasar: periode fram til fusjonsvedtak ›handtert i ordinær linjeorganisasjon ›fusjonsplattform, planlegge komande faser, setje i gang nokre prosjekt på tvers (SD eitt av desse) periode mellom fusjonsvedtak og funksjonstidspunkt ›fasilitert av ein organisasjon på tvers av institusjonane ›Interimstyrefase ›alle delprosjekt er i gang implementeringsfase ›ny organisasjon tek over ›nokre delprosjekt held fram 5

6 Fase1: Planlegge hausten 2016 + 2017 (HBV og HiT styremøte i mars 15) 6

7 Fase 2: Hausten 2016 (HSN hausten 15) 7

8 2: Prosjekt sikker drift ved HSN (start mai 15) 8

9 Fase 2: Må på plass innan 1.1.2017 (1.1.16 for HSN) Felles studieforskrift Felles klagenemnd Felles skikkethetsnemnd Felles personalreglement Felles tilsettingsorgan Felles databaser (SAP, Baseware, P360, Agresso, FS) Tilsetting (val) av rektor (…) 9

10 Fase 3: I løpet av 2017 (HSN 2016) 10

11 Fase 3: I løpet av 2017 (og vidare) Fagleg og administrativ struktur vedteke og etablert Leiarar nivå 2 og 3 vert tilsett Innplassering av administrasjon Harmonisering av utdanningar e-læring/e-campus Universitetsprosjektet 11


Laste ned ppt "Intro 1.mars 2016. Fusjon? Kjende milepåler 10.mars 12.mai 9.juni 1.januar 2017 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google