Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging som verktøy PPT i prosjektet. En presentasjon av Kartleggingens betydning Kartleggings- og vurderingsverktøy anvendt i prosjektet PPT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging som verktøy PPT i prosjektet. En presentasjon av Kartleggingens betydning Kartleggings- og vurderingsverktøy anvendt i prosjektet PPT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartlegging som verktøy PPT i prosjektet

2 En presentasjon av Kartleggingens betydning Kartleggings- og vurderingsverktøy anvendt i prosjektet PPT

3 Faglig kartlegging øker sjansen for at de tiltakene som iverksettes, faktisk er i tråd med barnets behov, dvs tilrettelegging ut fra det nivået barna er på.

4 For å kunne måle utvikling i grunnleggende ferdigheter i lesing og regning, ble det i prosjektet konkludert med å gjennomføre en pre- og posttest på alle barn bosatt i de utvalgte institusjoner. Skolene og institusjonene skulle ha kjennskap til og anvende det samme testbatteri og verktøy.

5 Alle barn som flyttet inn i institusjon skulle testes av skolen de startet på, uavhengig av hva som forelå av tidligere opplysninger i sak. Dette for raskt å kunne finne hvilket ferdighetsnivå barna hadde og hvorvidt det var behov for tilrettlegging med avvikende kompetansemål i kunnskapsløftet.

6 Kartlegging Inntaks-/ overføringsmøte – Hva har vi av informasjon, hva trengs ytterligere Pretest – Stas og M-prøver Samarbeidsmøter – Ekstra fokus på grunnleggende ferdigheter, i tillegg til fokus på andre relevante utviklingsområder Posttest – Stas og M-prøver

7 Opplæringsdager/ fagdager Opplæring i bruk av STAS, Elsebeth Skaar Opplæring i bruk av Tempolex, Bjørn Einar Bjørgo Gruppe- og plenumsdiskusjoner; separat og felles. Status, erfaringsutveksling, hvor langt har vi kommet? Hva fungerer bra/ hvilke utfordringer har vi møtt på?

8 Kartleggings- og vurderingsverktøy Standardiserte tester STAS Tempolex M-prøve Underveisskjema

9 STAS (Standardisert Test i Avkoding og Staving) Standardisert batteri av tester som kartlegger ferdighet i avkoding og staving. STAS vil si hvilket nivå treningen bør starte på og hvilke delferdigheter som mest trenger trening.

10 Tempolex Når man ved bruk av STAS får en profil over elevens avkodingsnivå, samt sterke og svake sider ved avkodingen, vil man finne ut hvilke oppgaver eleven bør arbeide med i dataprogrammet Tempolex. Programmet sikter på innlæring og automatisering av avkoding, delferdigheter i avkoding og leseflyt. Intensiv treningsform. Antall pr dag for å oppnå effekt.

11 M-prøven Et hjelpemiddel for å kunne fange opp elever som har vansker med matematikken, og gi finne rett nivå og med det iverksette tilpassede tiltak

12 PPT i prosjektet PPT ble definert inn på et tidlig tidspunkt i prosjektet. ”Overgangsfase” PPT fikk en tydelig rolle i form av møteledelse og aktivt deltakelse i fastsatte møter Kom tidlig inn for avklaring av tilretteleggingsbehov i et samarbeid med skole og institusjon Dreining fra et sterkt fokus på sosial/ emosjonell fungering til et økende fokus på å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter


Laste ned ppt "Kartlegging som verktøy PPT i prosjektet. En presentasjon av Kartleggingens betydning Kartleggings- og vurderingsverktøy anvendt i prosjektet PPT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google