Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Låven som kulturskatt og ressurs Aase, 26-16, Bø (1907) Samarbeidsprosjekt: Bø, Notodden og Sauherad kommunar og Telemark Bondelag Styringsgruppe: Tora.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Låven som kulturskatt og ressurs Aase, 26-16, Bø (1907) Samarbeidsprosjekt: Bø, Notodden og Sauherad kommunar og Telemark Bondelag Styringsgruppe: Tora."— Utskrift av presentasjonen:

1 Låven som kulturskatt og ressurs Aase, 26-16, Bø (1907) Samarbeidsprosjekt: Bø, Notodden og Sauherad kommunar og Telemark Bondelag Styringsgruppe: Tora Skjerkholt Aarnes (leiar) Kjersti Versto Roheim Hans Jørgen Åse Astrid Staurheim Referansegruppe: Otto Dahl, Karl Erik Gonsholt og Hans Sundsvalen Prosjektleiar: Halvor Sem

2 Den raude låven: Kulturskatt? Ressurs? 742 raude låvar i Bø, Sauherad og Notodden (1870 – 1940) Mange ”hole” hus. Ein stor del er gått ut på dato. - Store volum - Bærekonstruksjonar som stel plass Låvane er bygd for andre driftsformer Men: Raude låvar skaper miljø - Utvendig - Innvendig

3 Bygningar er viktige landskapselement Heddal Stavkyrkje og Rygigardane Bygningane er kulissene i landskapet Fargar, storleik, byggjemåte og orginalitet pregar landskapet

4 Dei raude låvane er kulturlandskapselement Prestegardslåven i Heddal Tradisjonell låve bygd like etter 1900 Riven og bygd opp att i 1994 - 1997 Eksteriøret nesten historisk autentisk Rommar kyrkjerom, kafe, kontor og service-funksjonar

5 Sveitserstilen Håtveit, Sauherad Våning bygd i 1880 Byggestil utvikla i Mellom-Europa (1800- talet) Bindingsverk Saga og høvla panel Utnytte treets mange unike egenskapar ”Snikkarglede”

6 Låven og landskapet Vreim nordre, Bø 200 daa dyrka jord 1150 daa skog Fjellstrekningar i Åmotsdal Låve frå 1916 Våning frå 1910

7 Mange ruvande bygningar – ”blikkfang” Vreimlåven Raudmåla Tidstypiske kvite vindauge i husdyrdelen Kvitt band - brøstning Kvite sjalusiar i låvedelen Store vindauge i gavlen Betong i kjellar og pilarar

8 Natursteinsmur Erikstein midtgard, Bø Låve bygd i 1898 Låvepanel eller slettvegg Naturstein i kjellar og pilarar Stadeigen tilhogd naturstein

9 Utviklingsliner Berg, Bolkesjø (Notodden) Middels stor låve bygd i 1935 med ark Kvit brøstning og vindski Kvite sjalusiar, innrammingar og vindaugo

10 Låvetypar Nord-Sem, Heddal Stor låve bygd i 1896 Vinkellåve Rivingsplanar på 80-talet Rehabilitert på 90-talet

11 Stafasjar Låven på Nord-Sem Sveitserstil Profilerte gavelspir Tverrband i mønet felt saman med gavelspir Profilerte vindskibord Klokketårn

12 Enggrav i Heddal Låven bygd i 1850 ! Vinkellåve Kvite luker i låvedelen Dekorative stolpefelt mot tunet Naturstein i gjødselkjellar og pilarar

13 Konstruksjon i lo’o (løa) Enggravlåven Høgreist konstruksjon Skråspenn på langs og på tvers Øksetelgde stolpar, skråspenn, sviller og stolpar Sterk og stabil konstruksjon

14 Fjosdelen i tre Enggrav-låven Gjenbruk frå eldre fjos Tømre - sinklaft Fjosdelen uavhengig av låvekonstruksjonen

15 Fjosdelen i teglstein Nord-Sem, Heddal Murtegl i fjosdelen – kjenneteikn på velstand! Kom rundt år 1900 Vindaugo med jernsprosser Dekorative stolpefelt inn mot tunet

16 Konstruksjon i låvedel og tak Enggrav-låven Telgde takstolar Telgde sperrer Telgde haneband Telgde åsar Tappa samanføyningar Sutak

17 Harmoni og særpreg Storekåsa-låven, Sauherad

18 Rive låvane? Brekke, Heddal : Låven bygd i 1901 - rive i 1994 Staden manglar gardspreg Brenning? Resirkulering av materialer? Planering og utviding av tunet?

19 Brukarundersøking – Spørsmål 1 Meiner du låven er visuelt viktig for tun og landskap på garden din?

20 Spørsmål 2 Er låven på garden din opphaveleg i stil og uttrykk eller er den ombygd/modernisert?

21 Spørsmål 3 Har låven nokon nyttefunksjon for deg på din gard?

22 Spørsmål 4 I fall låven har ein nyttefunksjon: Kva vert låven din brukt til i dag?

23 Spørsmål 5 Korleis vurderer du den bygningstekniske tilstanden i låven din?

24 Spørsmål 6 Dersom den bygningstekniske tilstanden er dårleg, kva planar har du for låven din?

25 Spørsmål 7 Kva type reparasjons/ vedlikehaldsarbeid er viktig for din låve i næraste framtid?

26 Spørsmål 8 I fall du treng hjelp til restaurering eller vedlikehald: Kva treng du hjelp til?

27 Spørsmål 9 Kva meiner du er viktig for at låven din skal takast vare på i framtida?

28 Spørsmål 10 Kor stor er di interesse for bruk og utvikling av låven din?

29 Konklusjon 1 Mange eigarar meiner låven er viktig for garden Mange eigarar er motiverte for å utvikle og ta vare på låven

30 Konklusjon 2 Ein del låvar er i dårleg bygnings- teknisk forfatning Nokre har planar om å rive

31 Konklusjon 3 Mange ”hole hus” og mykje ledig plass i låvane Lite utradisjonell bruk - utleigepotensialet er lite utvikla Bruk er det det einaste og beste vern!

32 Konklusjon 4 Behov for generell kompetanseheving hjå: -eigarar -handverkarar -rådgjevarar

33 Konklusjon 5 Få til ”noko meir” Skapt forventningar! Positiv blest rundt prosjekt ”Raude låvar” Raude låvar er unike kulturskattar i bygdene våre!


Laste ned ppt "Låven som kulturskatt og ressurs Aase, 26-16, Bø (1907) Samarbeidsprosjekt: Bø, Notodden og Sauherad kommunar og Telemark Bondelag Styringsgruppe: Tora."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google