Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledermøte. Ledermøte nr. 1 2016 Tid: 1. juni 2016 kl. 18.00 Sted: Bjølsenhallen Tilstede: – Fotball, innebandy, bandy, landhockey, sykkel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledermøte. Ledermøte nr. 1 2016 Tid: 1. juni 2016 kl. 18.00 Sted: Bjølsenhallen Tilstede: – Fotball, innebandy, bandy, landhockey, sykkel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledermøte

2 Ledermøte nr. 1 2016 Tid: 1. juni 2016 kl. 18.00 Sted: Bjølsenhallen Tilstede: – Fotball, innebandy, bandy, landhockey, sykkel.

3 Agenda 1.Mandat og møteplan 2.Regnskapsrapport tom april – rutiner? 3.Rapport treningsavgifter – rutiner? 4.Samarbeid på tvers av idrettene – diskusjon 5.Oppfølging av Strategi 2016 – diskusjon 6.Overordnede org. ledd – hvordan jobbe med dette? 7.Info fra daglig leder

4 Møteplan Forslag: En gang pr måned. Rett etter møte i styrets arbeidsutvalg. Neste møte: Før sommeren, rett etter 21. juni. Vedtar møteplan for høsten på neste møte. ….Innspill?

5 Møteplan Vedtak: Ledergruppa skal møte en gang pr måned, så raskt som mulig etter det månedlige møte i styrets arbeidsutvalg. Neste møte, og siste møte før sommeren blir 27. juni kl. 18 i Bjølsenhallen. DL legger da fram forslag til møteplan for hele høsten 2016.

6 Mandat Forslag: Infoflyt mellom DL og avdelingslederne Oppfølging av regnskap og treningsavgifter Samkjøre arbeid mot overordnede org ledd Diskusjon av fellesidrettslige saker …..Innspill?

7 Mandat Vedtak: DL skal utarbeide et forslag til mandat til neste LG møte. Forslaget skal ta opp i seg følgende innspill: – Sørge for informasjonsflyt mellom daglig leder og avdelingslederne. – Oppfølging av månedlige regnskapsrapporter på avdelingsnivå. – Oppfølging av innkreving av medlems- og treningsavgifter. – Samkjøre arbeid mot overordne organisasjonsledd i idretten. – Diskusjon av fellesidrettslige saker.

8 Regnskapsrapport tom april

9 Regnskapsrapporten må ses i sammenheng med rapporten over utestående medlems- og treningsavgift. Vi henger noe etter i å få fakturert og få krevd inn utleie i Bjølsenhallen og på Voldsløkka. Bandy har hatt en bandyskole for AKS- Bjølsen i starten av 2016, betalingen for dette har ikke kommet inn enda. De store utgiftene på Voldsløkka er knyttet til vinterdriften. Faktura for treningsavgift i allidrett og via ble sendt ut i mai og har således ikke kommet med på denne rapporten.

10 Rutiner for oppfølging? Forslag: Styret og AU – overordnede rapporter til sine møter Månedlig rapport på avdelings nivå på ledermøtene. Inkludere budsjettet i alle rapportene. Prosess for å forbedre budsjettarbeidet.

11 Rutiner for oppfølging? Vedtak: Det skal legges fram månedsrapporter på avdelingsnivå på alle LG- møter. Rapportene skal inneholde budsjettet. LG skal involveres i prosessen med å forbedre budsjettarbeidet..

12 Rapport treningsavgifter Dele ut liste til hver avdeling over hvem som har hvor mye utestående.

13 Rutiner for oppfølging? Alternativer: 1.Deles ut lister på personnivå hver måned på ledermøtene. 2.Gi medlemsansvarlig i avdelingen tilgang i klubbadmin. Hva ønsker dere?

14 Rutiner for oppfølging? Vedtak: LG skal få lister over testående treningsavgifter på personnivå på alle LG- møter (Alternativ 1).

15 Samarbeid på tvers? Saker som ledergruppa bør/ kan diskutere: – Fellesidrettslig kursplan for klubben – Sportslig utvalgs mandat og oppgaver – Prinsipper for tildeling av treningstider i helger – Skoleprosjektet og storbyarbeidet – Utviklingen av allidretten – ……Innspill?

16 Samarbeid på tvers? Vedtak : Saker som ledergruppa bør/ kan diskutere: Fellesidrettslig kursplan for klubben Sportslig utvalgs mandat og oppgaver Prinsipper for tildeling av treningstider i helger Skoleprosjektet og storbyarbeidet Utviklingen av allidretten En felles Sagene- dag for hele klubben 100- års jubileet System for tildeling av æresmedlemskap Felles kurs – spesifikt web- sjef kurs med Idium

17 Strategi 2016 Årsmøtet 2016 vedtok en strategi for klubben: – Vedtatt oppfølgingsskjema og fordelt oppfølgingsansvar. – Hvordan kan avdelingene bidra til at klubben når målene sine her? – Gjennomgang av status på alle ledermøtene?

18 Strategi 2016 Vedtak: Status på strategiene skal gjennomgås på LG- møtene. Det er ønske om mer informasjon om utbyggingen av Voldsløkka.

19 Overordnede org ledd Sagene IF er medlem av: – Idrettkrets og ISU Avdelingene er medlem av: – Særkretsene/ regionene Fotball, bandy, rugby, bryting, sykkel. – Særforbundene: Fotball, bandy, rugby, bryting, sykkel, triatlon

20 Overordnede org ledd Vi har store muligheter til å påvirke hva disse fokuserer på og prioriterer. Hvordan skal vi jobbe for å få til dette? – Være på årsmøter og ting med en plan – Få inn våre representanter – Sende inn høringsinnspill i sentrale saker

21 Overordnede org ledd Vedtak: DL skal utarbeide en oversikt over alle årsmøter og Ting i overordnede organisasjonsledd i 2017.

22 Info fra daglig leder 1.Stig – allidrettsleder og anleggskonsulent – kun til info 2.Kommunikasjonsplanen – gjennomføring – Innfasing av Truegroups – se artikkel sageneif.no – Nyhetsbrev til alle medlemmer – sendes ut månedlig fra juni 3.Kursplanen høsten 2016 – felles kurs – Kurs i klubbadmin og Truegroups nå i vår – se Facebook – Anti- doing Norge på besøk på styremøtet 30. august – må følges opp i avd. – Kurs til høsten: Klubbadmin, Truegroups, førstehjelp, ”Vi er Sagene IF” – kursplan på vei – Forslag fra LG: kurs i web- siden.

23 Info fra daglig leder 4.Tilskuddskoordinatoren – brukes – Terje Unnerud er tilskuddskoordinator, kontaktinfo på sageneif.no under kontakt oss, må fortelle ham hva dere trenger penger til. 5.Budsjettprosessen 2017 – kun til info 6.Markedsføring – materiell – Felles markedsføringsmateriell for hele klubben er under utarbeidelse og er klart til skolestart – Avdelingene må da organisere utdelings og opphengingsdugnad. 7.Sommeren – praktisk info 8.Felles treninger for tillitsvalgte – sosialt prosjekt 9.Generelle påminnelser om ting og tang – Husk politiattester!


Laste ned ppt "Ledermøte. Ledermøte nr. 1 2016 Tid: 1. juni 2016 kl. 18.00 Sted: Bjølsenhallen Tilstede: – Fotball, innebandy, bandy, landhockey, sykkel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google