Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Koss få fleire medlemmar – og halda på dei?.  Koss står det til på Haugalandet? 1.Bokn3,8 % 33 2.Sauda2,4 %115 3.Vindafjord2,0 %177 4.Tysvær1,0 %108.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Koss få fleire medlemmar – og halda på dei?.  Koss står det til på Haugalandet? 1.Bokn3,8 % 33 2.Sauda2,4 %115 3.Vindafjord2,0 %177 4.Tysvær1,0 %108."— Utskrift av presentasjonen:

1  Koss få fleire medlemmar – og halda på dei?

2  Koss står det til på Haugalandet? 1.Bokn3,8 % 33 2.Sauda2,4 %115 3.Vindafjord2,0 %177 4.Tysvær1,0 %108 5.Karmøy0,5 %224 6.Utsira0,5 % 1 7.Haugesund0,3 %109

3  Koss står det til i fylket? På topp: 1.Kvitsøy7,5 % 2.Lund7,4 % 3.Forsand5,0 % 4.Suldal4,2 % 5.Bokn3,8% 6.Sauda2,4 % 7.Vindafjord2,0 %

4  På botn: 1.Haugesund0,3 % 2.Gjesdal0,3% 3.Eigersund0,4 % 4.Karmøy0,5 % 5.Utsira0,5 % 6.Hå0,5 % 7.Sola0,5 % 8.Strand0,5 % 9.Sandnes0,6 % 10.Stavanger0,6%

5  Kven held Ætt og heim? 1.Hjelmeland48,5% 2.Gjesdal45,0 % 3.Eigersund42,9% 4.Rennesøy37,8 % 5.Bokn33,3 % 6.Finnøy27,7 % 7.Hå26,7 % 8.Haugesund23,9% 9.Sola22,1 % 10.Strand20,0 %

6  Kvar står Ætt og heim svakast? 1.Utsira0,0 % 2.Randaberg 7,4 % 3.Kvitsøy7,5 % 4.Lund7,5 % 5.Sauda7,8 % 6.Karmøy9,4 % 7.Time11,9% 8.Klepp12,1 % 9.Vindafjord14,1 % 10.Sokndal14,3 %

7

8

9 Andel Befolknin g pr. 1.1 2015 Medlemme r Årbok abonnent er % av medl. abn. på årbok Eigersund 0,4 % 14 91656 2442,9 % Sandnes 0,6 % 73 624416 7618,3 % Stavanger 0,6 % 132 102844 15618,5 % Haugesund 0,3 % 36 538109 2623,9 % Sokndal 1,3 % 3 30942 614,3 % Lund 7,4 % 3 247240 187,5 % Bjerkreim 1,4 % 2 86139 717,9 % Hå 0,5 % 18 52886 2326,7 % Klepp 1,5 % 18 741289 3512,1 % Time 1,1 % 18 306202 2411,9 % Gjesdal 0,3 % 11 60040 1845,0 % Sola 0,5 % 25 708136 3022,1 % Randaberg 0,9 % 10 55695 77,4 %

10 Forsand 5,0 % 1 20861 711,5 % Strand 0,5 % 12 39565 1320,0 % Hjelmeland 1,2 % 2 78533 1648,5 % Suldal 4,2 % 3 892163 2515,3 % Sauda 2,4 % 4 756115 97,8 % Finnøy 1,5 % 3 14747 1327,7 % Rennesøy 0,8 % 4 79437 1437,8 % Kvitsøy 7,5 % 53440 37,5 % Bokn 3,8 % 86533 1133,3 % Tysvær 1,0 % 10 857108 2018,5 % Karmøy 0,5 % 42 062224 219,4 % Utsira 0,5 % 2061 00,0 % Vindafjord 2,0 % 8 765177 2514,1 % Gjennomsnitt 0,79 % 466 3023 698 62717,0 % Gjennomsnitt Haugaland 0,74 % 104 049767 11214,6 %

11 1.Korleis har medlemsutviklinga i laget ditt vore dei siste ti åra? 2.Kva planar laget ditt for å behalda og å rekruttera medlemmar? 3.Kva tiltak kan ein setja i verk for å behalda og rekruttera medlemmar? 4.Kva for aktivitetar i laget ditt engasjerar spesielt?

12 Det laget som forsømer formidlingsarbeidet, blir sjølv raskt historie – ein ring lagnad for eit historielag.

13 Utgangspunktet er framifrå: Ingen tenkjande menneske er likegyldig til koss og kvifor det er kome dit det er. Få er utan forfedre og ingen kan vera heilt utan tidsperspektiv i sitt lokale miljø. Såleis vil mest alle vera potensielle historielagsmedlemmar. Det gjeld bare å pirra interessa såpass at dei gjer noko med det!

14 Bruk alle kanalar der det er råd å nå fram: fjesbokgrupper, aviser, bygdablad, radio, fjernsyn, plakatar, løpesedlar og ikkje minst «munn-til-munn»-metoden.

15 Kartlegg kva interesser dei ulike medlemmane har. Kvar einskild får oppgåver i samsvar med føresetnadane. Og dei som »kan» marknadsføring – eller er særskilt motiverte for å driva med slikt – får informasjon som si oppgåve.

16 Kartlegg! Kva og kvar vil me med laget vårt, kva visjonar har me? Finst det nærare og fjernare mål? Er t.d. det fyrste målet å skapa ein vital møteplass for lokalhistorisk interesserte, det meir langsiktige å gje lokalsamfunnet eit historisk medvit? Kva andre hensiktar har me med laget?

17 Analyse av laget: kva sterke sider ser me i høve til måla våre? Og kva er dei svake sidene? Kva har me av ulik kompetanse blant medlemmane våre? Og korleis ligg det ann innan felt som oppslutning, alderssamansetjing, kjønnsfordeling, aktivitetsnivå, økonomiske og menneskelege ressursar?

18 Kven er det me ynskjer å nå? «gamle» bygdefolk/bydelsbuarar, tilflyttarar, folk i byggefelt, potensielt historieinteresserte, skuleungdom og andre unge, middelaldrande, kvinner og menn, pensjonistar og eldre, yrkesgrupper som bønder, fiskarar, industriarbeidarar, lærarar, funksjonærar osb.

19 Mål: Alle i lokalsamfunnet skal høyra om historielaget minst eit par gonger i året. Nokre vil då i ulik grad visa interesse. Dei må få interessa stetta. Få fram at alle er ein del av lokalsamfunnet og eit resultat og del av lokalhistoria. Ein kan nå dei fleste, men det vil alltid bare vera ein mindre del som blir med. Syt for at historielaget får ei rekruttering som sikrar ein «berekraftig» medlemsstruktur.

20 Ei hovudutfordring det er trongt på arenaen. eit informasjonssamfunn der det eine tilbodet slår det neste i hel. Å bli høyrt og sett i kakafonien av marknadsføring der store ressursar og heile breidda av ny teknologi blir sett inn, er ei stor oppgåve.

21 Men me har den tette lokale tilknytinga som vår store fordel. I bygda og bydelen treng ein ikkje vera så høgrøysta for å bli høyrt!

22 Før eller sidan kjem dei fleste laga i ein stagnasjonsfase eller motgang: Medlemmane sviktar, økonomien skrantar, det blir vanskelegare å rekruttera til lagets verv og i det heile tatt reduseras aktivitetane.

23 Då må me analysera situasjonen! Hovedpunkter i en slik analyse er: Medlems-/aldersstruktur Økonomi Aktiviteter Slitasje i tillitsverv Personlige motsetninger

24 Å snu ein negativ trend: Skaff kontakt med andre ressurspersoner i kommunen. Få utenforstående til å vurdere laget og få råd til tiltak. Innled gjerne samarbeid med andre «likesinnede» organisasjoner, enten om møteprogram eller om konkrete prosjekt.

25 Lag en egen «økonomikomité» som går gjennom lagets økonomi og får i oppdrag å se på muligheter for å styrke inntektene. Sponsormarkedet er generelt anstrengt, men med det rette prosjekt kan støtte oppnås. Utnytt annonseringsmulighetene både i årbok, medlemsblad og på plakater.

26 Sett i gang en vervekampanje. Ha gjerne et eget innmeldingstilbud (redusert kontingent første år, gratis årbok el). Sett opp en liten gevinst til den som skaffer flest medlemmer.


Laste ned ppt " Koss få fleire medlemmar – og halda på dei?.  Koss står det til på Haugalandet? 1.Bokn3,8 % 33 2.Sauda2,4 %115 3.Vindafjord2,0 %177 4.Tysvær1,0 %108."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google