Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brannforebyggende forum 2016 Siste nytt fra DSB 13. September 2016Anne Rygh Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brannforebyggende forum 2016 Siste nytt fra DSB 13. September 2016Anne Rygh Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brannforebyggende forum 2016 Siste nytt fra DSB 13. September 2016Anne Rygh Pedersen

2 Brannstigen

3 Brannstigen - et program for utvikling av fremtidens brann- og redningsvesen Brann- og redningsvesen for fremtiden Forbedret nødmeldetjeneste Risikobasert forebygging Ny utdanning Foto: Colourbox

4 Brann- og redningsvesen for fremtiden Hvorfor  Profesjonalisert ledelse på heltid  Fagmiljøer med spesialistkompetanse  Kompetanse og ressurser til å forebygge og håndtere fremtidens utfordringer Hvordan  Lokal tilstedeværelse  Færre og større brannvesen  Brannfaglig råd

5 Forbedret nødmeldetjeneste Hvorfor  Sikre god samordning mellom brann- og politi  Profesjonelle operatører med kompetanse, erfaring og rutine  Sterke fagmiljøer  Robuste nødmeldesentraler Hvordan  Samlokalisering av 110- og 112-sentraler  Større brannregioner

6 Risikobasert forebygging Hvorfor  Hovedhensikten er at kommunene skal bruke ressursene mer målrettet og effektivt  Risikobildet har endret seg og vil endre seg  Behov for større oppmerksomhet om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper Hvordan  Ny forskrift om brannforebygging fra 1.1.2016: -Større frihet for kommunene til å gjøre lokale prioriteringer av tiltak -Systematisk risikobasert brannforebyggende arbeid: Kommunene skal kartlegge risiko og samarbeidspartnere, planlegge tiltak og evaluere det forebyggende arbeidet -Tydeligere skille mellom «eier» og «bruker» av bygninger.

7 Ny utdanning Hvorfor  Høyere og jevnere kompetanse i brann- og redningsvesen  Økt læringsevne og bedre samvirke  Styrket kompetanse på samfunnssikkerhet, forebygging, beredskap og nødalarmering Hvordan  To-årig fagskole for brann- og redning fra 2019  Bedre utdanningstilbud for deltidspersonell  Høyskoleutdanning for ledere

8 Det store brannløftet  Materiell  Kompetanseheving  Forskning og utvikling  Brannforebyggende tiltak Foto: Anders Raaer, OBRE

9 Nødnett Foto: Fredrik Naumann Fremtidig organisering av DNK Eierskap til nødmeldeutstyret

10 Nye dsb.no – en verktøykasse

11 Risikobasert forebygging Brannstatistikk  80 - 90 % av de som omkommer i brann, omkommer i hjemmet  De fleste tilhører en risikoutsatt gruppe (75 %) 2016: o Per 4.9.2016 har 23 personer omkommet i brann (like mange som på samme tid i 2015) o Av de 23 omkomne, tilhørte 18 en risikoutsatt gruppe og 19 døde i hjemmet Tiltak  Sikre rett bruk av offentlige ressurser som brukes til brannforebygging  Større oppmerksomhet om brannsikkerhet for hjemmeboende, risikoutsatte grupper

12 BRIS Nasjonalt brukerforum for BRIS opprettet Være med å prioritere videre utvikling og endringer av BRIS Målbilde for BRIS skal utvikles i samarbeid med forumet Oppfordring til forebyggende: Bruk data fra BRIS! Meld tilbake til beredskap om kvalitet på data!

13 Deltakere i nasjonalt brukerforum for BRIS NavnVirksomhet Odd EllingsenDrammensregionens brannvesen, NBLF Odd Johannes BådsvikHaugesund brannvesen, NBLF Håvard SætherNord-trøndelag 110-sentral, 110-forum Gerd IsaksenFinnmark 110-sentral, 110-forum Roger AlneNedre Romerike brann- og redningsvesen Rune LarsenMosseregionen interkommunale brann- og redning Anne KløwOslo brann og redningsetat Arnt E. FolvikVestfold interkommunale brannvesen

14 BRIS Nasjonalt brukerforum for BRIS opprettet Være med å prioritere videre utvikling og endringer av BRIS Målbilde for BRIS skal utvikles i samarbeid med forumet Oppfordring til forebyggende: Bruk data fra BRIS! Meld tilbake til beredskap om kvalitet på data!

15 Deltakere i nasjonalt brukerforum for BRIS NavnVirksomhet Odd EllingsenDrammensregionens brannvesen, NBLF Odd Johannes BådsvikHaugesund brannvesen, NBLF Håvard SætherNord-trøndelag 110-sentral, 110-forum Gerd IsaksenFinnmark 110-sentral, 110-forum Roger AlneNedre Romerike brann- og redningsvesen Rune LarsenMosseregionen interkommunale brann- og redning Anne KløwOslo brann og redningsetat Arnt E. FolvikVestfold interkommunale brannvesen

16 Eksempler på bruk av BRIS: Hva startet brannen i? – boligbranner, inkludert tørrkokinger Alle boligbranner Boligbranner med eldre tilstede

17 Takk for oppmerksomheten Foto: Denny Omdal


Laste ned ppt "Brannforebyggende forum 2016 Siste nytt fra DSB 13. September 2016Anne Rygh Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google