Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar Orienteringsmøte for føresette til elevar på Vg2 Torsdag 17. september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar Orienteringsmøte for føresette til elevar på Vg2 Torsdag 17. september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar Orienteringsmøte for føresette til elevar på Vg2 Torsdag 17. september 2015

2 Program: Presentasjon av leiinga, elevtenesta, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan (skulen sine satsingsområde) Kontaktpunkt heim-skule/foreldremedverknad Fråvær og fråværsoppfølging. E-postadresser Fronter/SkoleArena Møte med kontaktlærar 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 2 2

3 Skulen si leiing Gullik Kjellstadli – rektor Jarle Digernes – assisterande rektor Alf Olger Dypvik – avdelingsleiar Eivind Lillebø– avdelingsleiar Ester Stephan– avdelingsleiar Solgunn Ulstein– avdelingsleiar 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 3 3

4 Organisasjonskart 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 4 4 Rektor Gullik Kjellstadli Avd. leiar NA/TIP Avd. leiar NA/TIP Alf Olger Dypvik Avd. leiar BA/HO/RM/3PB Avd. leiar BA/HO/RM/3PB Solgunn Ulstein Avd. leiar HO/ST/TIP Avd. Vanylven Avd. leiar HO/ST/TIP Avd. Vanylven Ester Sørdal Klungre Ass. rektor Jarle Digernes Avd. leiar Elevteneste Avd. leiar Elevteneste Ester Stephan KS- og avd. leiar Kvalitetssikring/Merkantilt Ressurssenter KS- og avd. leiar Kvalitetssikring/Merkantilt Ressurssenter Eivind Lillebø

5 Elevteneste Ester Stephan – avd. leiar Heidi Skrede – OT rådgjevar Kari-Mette Runde Eide – helsesøster Ranvei Garnes Oterhals–kontaktperson PPT Miljøarbeidere – NAV 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 5 5

6 Utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Teknikk og industriell produksjon - omlag 280 elevar - 19 klasser - ca 70 tilsette pedagogisk tilsette, assistentar, merkantilt tilsette og driftstilsette 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 6 6

7 Kontaktlærarar på Vg2 2BUOlgunn Torvanger- Barne- og ungdomsarbeiderfag 2BYMarian Ortynski- Byggteknikk 2FFPer Rune Tødenes- Fiske og fangst 2HEHege Løseth- Helsearbeiderfag 2KOIngebjørg Lyster- Kokk- og servitørfag 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 7 7

8 Kontaktlærarar på Vg1 2MA1Oddvar Sørdal- Maritime fag 2MA2Bodvar Skrede- Maritime fag 2IND1Jostein Skar- Industriteknologi 2IND2Vidar Holstad- Industriteknologi 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 8 8

9 Skulen sin visjon UTVIKLING I FELLESSKAP Vi tek alle ansvar for skulen vår, miljøet, kvarandre og oss sjølve ved å legge vekt på: 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 9 9

10 Kvalitetsplan 2015-2019 Tilpassa opplæring som grunnlag for meistring Inkludering og medverknad Gjennomføring og samanheng i den 13-årige grunnopplæringa Leiing og kompetanseutvikling 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 10

11 Handling Handlingsplan for 2015-2016 Fokusområder: Klasseleiing Vurdering for læring Handlingsplanen ligg i si heilheit på skulen si heimeside 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 11

12 Organisering av skuledagen 8. undervisningstimar per dag inndelt i 4. økter på 90.min 18. veker med 39. timar 18 veker med 31. timar Basisgruppemøte 1 - (30. min) eller 2 (a 15. min.)gongar per veke 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 12

13 Foreldresamarbeid Skolen skal halde kontakt med føresette til ikkje myndige elevar gjennom heile opplæringsløpet Informasjonsmøte i starten av skuleåret Rett til minst ein planlagt og strukturert samtale med kontaktlæraren i løpet av første halvår Vil få invitasjon til samtale i løpet av hausten, okt/nov Invitasjon til karrieresamtale med kontaktlærar i jan/feb, før val til neste år Søknadsfrist for neste skuleår: 1.mars (1.februar for søking på særskilt grunnlag) 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 13

14 Foreldre til ikkje myndige elevar skal få: skriftleg varsel dersom det er fare for ikkje grunnlag for vurdering i fag skriftleg varsel om fare for at eleven kan få karakteren nokså god eller lite god i orden og/eller åtferd høve til å logge inn på skulen sitt fråværssystem; SkoleArena. Får då epostmeldingar når merknad, fråvær og vurderingar er gjeve eller varselbrev sendt. 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 14

15 Kommunikasjonskanalar: Skulen si heimeside: http://www.heroy.vgs.nohttp://www.heroy.vgs.no Fronter: (må bruke eleven sitt brukarnamn og passord) SkuleArena. Foreldrepålogging. Rettleiing på skulen si heimeside Gjeld vurderingar og fråvær 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 15

16 E-post: heroy.vgs@mrfylke.noheroy.vgs@mrfylke.no Link til opplæringslova, føreskrifta til Oppl. og skulereglement på skulen si heimeside 15.09.2015 Møte for føresette hausten 2015 16


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar Orienteringsmøte for føresette til elevar på Vg2 Torsdag 17. september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google