Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt foreldreutvalg KFU Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i din kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt foreldreutvalg KFU Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i din kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt foreldreutvalg KFU Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i din kommune

2 KFU er viktig! Foreldrenes meninger må komme frem før viktige beslutninger for barna treffes på den enkelte skole eller i kommunen Kommunepolitikere og administrasjon trenger foreldre som samarbeidspart Foreldrenes ståsted er forskjellig fra politikernes, lærernes og skoleadministrasjonens Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring og utvikling

3 KFUs viktigste oppgaver Bistå den enkelte skole i hjem- skolesamarbeidet og i saker av felles interesse for skolene i kommunen Være foreldrenes talerør overfor skoleadministrasjon og skolepolitikere Ha kontakt med organisasjoner og andre samarbeidspartnere i nærmiljøet

4 KFU og den enkelte skole Ha direkte kontakt med Foreldrerådenes arbeidutvalg (FAU) ved skolene i kommunen Arrangere foreldresamlinger, temakvelder og tilrettelegge for erfaringsutveksling Ha medansvar for, og i samarbeid med kommunen og den enkelte skole, drive opplæring av klassekontakter og tillitsvalgte foreldre Støtte foreldrearbeidet på skolene

5 KFU, skoleadministrasjon og politikere Målbære og ivareta foreldrenes interesser og synspunkter Arbeide for et godt samarbeid og dialog med skoleadministrasjon og skolepolitikere Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole Påvirke den kommunale skolepolitikken Sette skolepolitikk på dagsordenen

6 KFUs andre samarbeidspartnere Andre KFU i fylket/landet Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Lærerorganisasjonene Pedagogisk senter/pedagogisk konsulent Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste (PPT) Statens utdanningskontor i fylket (SU) Høgskoler

7 Etablering av KFU I Både foreldre og skoleadministrasjon/politikere kan ta initiativ til etablering God dialog med skoleadministrasjon, politikere og foreldrene om hvorfor KFU er viktig! Hvis ikke kommunen medvirker, må foreldrene gjennom FAUene sørge for at KFU blir etablert Statens utdanningskontor kan medvirke til at KFU blir etablert i din kommune

8 Etablering av KFU II Initiativtaker innkaller representanter fra alle FAUene til årsmøte Alle kommunens skoler bør være representert på årsmøtet Årsmøtet velger styret i KFU Alle skoletyper bør være representert i KFU Styret konstituerer seg selv

9 Arbeidsoppgaver for KFU Ha en fast møteplan og utarbeide planer for eget arbeid Sende referat og info-skriv til alle FAUene Ha faste møter med skoleadministrasjonen og politikere (ordfører, leder av politiske utvalg) Arbeide for å få tale- og forslagsrett i kommunens politiske organ for skolesaker Være høringsorgan i alle saker som angår skole og oppvekst Delta i utvalg og utviklingsarbeid Arbeide for at medlemmene i KFU får godt- gjøring på linje med andre kommunale utvalg

10 Plandokumenter for KFU Vedtekter Styreinstruks Strategiplan

11 Foreldreengasjement har betydning! Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring! Viktige beslutninger om barns oppvekstvilkår tas på kommunenivå! Foreldres engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte av skolegangen!


Laste ned ppt "Kommunalt foreldreutvalg KFU Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i din kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google