Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innsats for kvalitet Forslag til et pedagogisk meritteringssystem for undervisning ved UiT Norges arktiske universitet og NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innsats for kvalitet Forslag til et pedagogisk meritteringssystem for undervisning ved UiT Norges arktiske universitet og NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innsats for kvalitet Forslag til et pedagogisk meritteringssystem for undervisning ved UiT Norges arktiske universitet og NTNU

2 Arbeidsgruppas medlemmer Gunnar Grepperud (leder), Professor UiT Heidi Adolfsen, Utdanningsdirektør UiT Annlaug Bjørsnøs, Professor/instituttleder NTNU Edd Anders Blekkan, Professor/instituttleder NTNU Reidar Lyng, Førsteamanuensis/faglig leder NTNU Inger Njølstad, Professor/prodekan UiT Odd Arne Paulsen, Personal- og organisasjonsdirektør UiT Frode Rønning, Professor NTNU Sekretær: Ole K. Solbjørg, Seniorrådgiver NTNU

3 Mandat Gruppen skal arbeide for at krav til undervisningskompetanse sidestilles med krav til forskningskompetanse ved vitenskapelig tilsetting, skissere forslag til utfyllende reglement som grunnlag for styresaker ved universitetene. utarbeide anbefaling til et helhetlig system for merittering av undervisning.

4 To presiseringer Pedagogisk basiskompetanse obligatorisk undervisningskompetanse som kreves av alle ved tilsetting i, eller opprykk til, vitenskapelige stillinger. Pedagogisk merittering frivillig ordning der ansatte gis muligheten til å få vurdert sin undervisningskompetanse til høyere nivå. Individuell og organisatorisk belønning.

5 Hoveddimensjoner Hvem: Universitetslektor, førsteamanuensis og professor alle i faste stillinger (50% eller mer) Hensikt: Belønne de beste, inspirere de øvrige og styrke enhetenes undervisningskultur Ordning: Inspirert av arbeidet i svensk høyere utdanning – meritterad och excellent kompetens (ett eller to trinn) Nivå: Å bli tilkjent merittert undervisningskompetanse skal ligge klart over basiskompetanse, men ikke høyere enn at det fanger opp våre institusjoners dyktigste undervisere.

6 Pedagogisk basiskompetanse

7 Utgangspunkt i UHRs veiledende retningslinjer Større krav til professorstillinger (jf. de nasjonale fakultetsmøtene) Vedtas som utfyllende retningslinjer Klargjøring innebærer sannsynligvis også en viss skjerping av krav

8 Pedagogisk merittering Ett sett av kriterier, vurderinger og virkemidler, ut over pedagogisk basiskompetanse, som skal stimulere til, og belønne, vitenskapelig ansatte for sitt arbeid, sine resultat og sin kompetanse innen undervisning. Meritteringen skal omfatte både belønning og plikter.

9 Pedagogisk merittering

10 Modell for pedagogisk merittering Samme krav til alle stillingstyper I første omgang ett nivå over pedagogisk basiskompetanse: «Merittert underviser» Større vekt på resultat enn det som er «tenkt» Etter en prosjektperiode vurderes behovet for ytterligere ett nivå: «Fremragende utdanner» – nasjonalt nivå?

11

12 Modell for pedagogisk merittering forts. Ansattes søknad om merittering skal suppleres med redegjørelse fra fakultet om hvordan kompetanse skal komme fellesskapet til nytte og hvilke vilkår man vil gi de meritterte for å kunne bidra til dette Fast lønnspåslag for de som tilkjennes kompetanse Enhetene belønnes med en engangssum Søkerne vurderes av ekstern komite, innstilling og rangering gjøres av relevant, sentral enhet ved UiT og NTNU

13 Organisering Prosjekt 3-5 år Egen finansiering i prosjektperioden Egen faglig prosjektstilling + arbeidsgruppe til oppfølging og evaluering Felles referansegruppe for UiT/NTNU

14 Dokumentasjon Pedagogiske mapper: –del I Refleksjoner over egen undervisning (4-12 sider) –del IIUttalelser fra nærmeste leder evt. andre –del IIIDokumentasjon av egen undervisningsvirksomhet Forslag til hovedområder for mapper: –Ansiennitet og erfaring (på alle utdanningsnivå) –Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning –Pedagogiske ledelse/bidragsyter i fellesskapet –Nasjonal/internasjonal aktør

15 Fremtidig nasjonal status? Er det ønskelig å kunne ta med seg status som merittert underviser mellom to universiteter? Hvis det vurderes at det er behov for ytterligere et nivå - «fremragende utdanner» - skal dette etableres på nasjonalt nivå?

16 Full rapport Rapporten “Innsats for kvalitet” finnes her: http://www.ntnu.no/toppundervisning/pedagogisk- meritteringssystem Anbefalt lesning Rapporten gir en grundig drøfting av problemene utelatt i denne presentasjonen, inkludert hvordan førstelektorer og dosenter kan varetas i et meritteringssystem. Rapporten presenterer også forslag til konkrete krav til pedagogisk basiskompetanse og pedagogisk merittering.


Laste ned ppt "Innsats for kvalitet Forslag til et pedagogisk meritteringssystem for undervisning ved UiT Norges arktiske universitet og NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google