Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen

2 13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene / fylkeskommunene Med henvisning til Ot.prp.nr.10 Om lov om endring i forvaltningslovgivningen mv. Gjennomføring av forvaltningsreformen - demokratireformen

3 13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene / fylkeskommunene NOU 2008:18 om Fagopplæring for framtida - er også opptatt av fagskolene St. meld. Nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsmuligheter Som viser til Kompetanseløftet 2015

4 13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene / fylkeskommunene Tilbud om videreutdanning av personell gjennom fagskoleordningen er spesielt viktig for å øke kompetansen, redusere avgangen fra sektoren og bidra til rekrutteringen til helse- og sosialfagene i videregående skole

5 13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene / fylkeskommunene Kunnskapsdepartementet vil endre fagskoleloven for å få instruksjonsrett overfor fylkeskommunene i saker overfor videregående opplæring, da med tanke på fagskolen

6 13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene / fylkeskommunene Fylkeskommunene skal få et generelt ansvar for å sørge for at det finnes godkjente fagskoletilbud i fylkene som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsoppgaver

7 13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene / fylkeskommunene 1.Hvilke utfordringer står fylkeskommunene overfor når de skal overta ansvaret for de offentlige og private fagskolene i landet ? 2.Hvordan kan fylkeskommunene sikre at de riktige kurs blir etablert til riktig tid og sted? 3.Hvordan er/bør samarbeidet med lokalt arbeidsliv forankres? 4.Hvordan organiseringer bør etableres sentralt og lokalt i tilknytning til fagskolene? 5.Samarbeid over fylkesgrensene? Og studentene skal få velge? 6.Hvordan bør kostnadene inndekkes av kurs som det offentlige (staten) ikke finansieres?


Laste ned ppt "13.05.2009 Forvaltningsreformen – Konsekvensene for fagskolene Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google