Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial ulikhet i barnehagen Larsen og Slåtten(2006),Prieur 1996.Boudieu (1996,2000)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial ulikhet i barnehagen Larsen og Slåtten(2006),Prieur 1996.Boudieu (1996,2000)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial ulikhet i barnehagen Larsen og Slåtten(2006),Prieur 1996.Boudieu (1996,2000)

2 Reproduserer barnehagen sosial ulikhet? Hva er sosial ulikhet Boudieus teorier om reproduksjon av sosial ulikhet Forholdet mellom kjønn og klasse Fattigdom – se egen forelesning

3 Hva er sosial ulikhet Sosiale klasse og Lag Kriterier for ulikhet; -Inntekt (Mattheus effekten) -Utdanning -Kulturell kompetanse

4 Pierre Bourdieu (1931-2002) Fransk sosiolog. Oversatt til norsk: Om fjernsynet :1994 Den kritiske ettertanke:1995 Distingsjonen:1995 Symbolsk makt:1996 Den maskuline dominans:2000.

5 Habitus: Vår kroppslige væren i verden. - hvordan vi oppfatter verden - estetikk -hvordan vi forholder oss til andre- god/dårlig -Kroppslige disposisjoner som virker ubevisst – kroppslig huskelapp - resultat av vår personlige og kollektive historie.

6 Bourdieu beskriver habitus som et begrep ment å gripe de kroppsliggjorte væremåtene som er mest hensiktsmessige for å tilegne seg visse verdier. Har farger kjønn?

7 Habitus: et produkt av sosialiseringen. Vår kroppslige væren i verden. Disposisjoner som et individ vil handle i forhold til. - en internalisering av objektive strukturer gjennom erfaring snarere enn forklaring. - hvordan vi oppfatter verden - estetikk og kjønn feks Tilegnelsesprosessen er glemt eller fortrengt – habitus er derfor ikke en sinnstilstand men en kroppstilstand.

8 En samtidig analyse … Rommet for sosiale posisjoner Rommet for livsstiler 1.Økonomisk kapital= penger, eiendom og nettverk 2.Kulturell kapital= kunnskap, ideer, språk og utdanning 3.Symbolsk kapital - ære

9 Ulik fokusering betegner ulik klasse mht kjønn. -Ulik vekt på: helse, vekt trening, maskulinitet osv. -ulik opptatthet av kroppens størrelse. -Maskulinitet og femininitet gis ulikt innhold -Kjønn som symbol på klasse. – skaper avstand. -Kroppslig kapital: produksjonsmiddel og økonomisk vinning. -Likestilling – avhenger av kulturell kapital

10 Forholdet mellom hiriarkiene: Overlapping; forfattere og forskere deles inn etter kjønn og forskningsfelt. Forskningsobjekter og lesere ”smitter.” Autonomi; å kunne holde fast sitt eget blikk.- motmakt –Kvinner i overklassen som trendsettere.(navnemoter) –Penger får pen – (Middelfart og Røkke).

11 Tvetydighet er et mannsfenomen: skinn jakka Kulturell kapital: likhet i det maskuline og feminine. = stor toleranse for variasjon. Mest likestilling Økonomisk kapital: likhet med arbeiderklassen. = liten toleranse for variasjon. - Hårelengde for menn og yrkesvalg hos kvinner

12 Symbolsk vold Symbolsk dominans = misskjennelse – mangel på innsikt. Du er ikke en av oss! Symbolsk vold:dominansforholdet erkjennes ikke det det i objektivt sett er. En innordning som ikke oppfattes som det. Samsvar mellom de strukturene som konstituerer den dominerende habitus. ( I motsetning til å se på det som disiplinering. Foucault)

13 Symbolsk vold – gir en følelse av selvforakt, som en overtakelse av den samfunnsmessige forakten. - Forlatte menn på landsbygda. - Innvandrer gutter uten framtid I enhver samtale vil rase, kjønn, utdanningsnivå, klassebakgrunn og bosted spille inn. Alt er med på å bestemme den aktuelle situasjonen, men det forblir ubevisst. (Mohammed)

14 Mannsdominans: som eksempel DOXA= dominans som er naturgitt. En oppfattning det ikke stilles spørsmålstegn ved. Kvinners habitus inneholder den kvinnelige underordningen og brudd med denne vil føles som et kroppslig ubehag. Kvinner velger derfor selv å ikke ta maskuline valg.

15 Klasse og kjønns dominans: De fine og de vulgære = skam, sjenanse og selvhat. Kjønn som klasse dominans Kjønn som klasse autonomi Bevegelser i dominans gir nye uttrykksformer og trenger nye analyser.


Laste ned ppt "Sosial ulikhet i barnehagen Larsen og Slåtten(2006),Prieur 1996.Boudieu (1996,2000)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google