Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modell av problemstilling: Kausalitet- årsakssammenhenger I forrige del av leksjon 2 ble en modell av problemstillingen presentert som en måte å visualisere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modell av problemstilling: Kausalitet- årsakssammenhenger I forrige del av leksjon 2 ble en modell av problemstillingen presentert som en måte å visualisere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modell av problemstilling: Kausalitet- årsakssammenhenger I forrige del av leksjon 2 ble en modell av problemstillingen presentert som en måte å visualisere forskningsprosjektet. Vi skal nå gå videre og se på ulike måter å framstille problemstillinger ved å presentere forskjellige typer forskningsmodeller.

2 Kausalitet/årsakssammenhenger Teori: Sammenhengen mellom foreldres yrke, utdanning og eget yrkesvalg: Årsakskjede (med mellomliggende variabel)‏ foreldres yrke – årsaksvariabel utdanning – mellomliggende variabel (gr skole, vg skole, høgre utd) yrkesvalg – effektvariabel foreldres yrke utdanning yrkesvalg

3 Kausalitet/årsakssammenhenger Teori: Sammenhengen mellom kjønn, utdanning og yrkesvalg: Direkte / indirekte effekter (forstyrrende årsaker)‏ kjønn – årsaksvariabel utdanning – mellomliggende variabel (gr skole, vg skole, høgre utd) yrkesvalg – effektvariabel Kjønn har en direkte effekt på yrkesvalg, men også en indirekte effekt på yrkesvalg gjennom utdanning – og evt. andre variabler kjønn utdanning yrkesvalg andre variabler?

4 Kausalitet/årsakssammenhenger Teori: Sammenhengen mellom kjønn, utdanning og yrkesvalg: Uavhengige årsaker foreldres yrke og kjønn – årsaksvariabler utdanning – effektvariabel Foreldres yrke og kjønn har en begge en effekt på utdanningsvalg, men er uavhengig av hverandre (foreldres yrke påvirker ikke kjønn)‏ foreldres yrke utdanning kjønn

5 Kausalitet/årsakssammenhenger Teori: Sammenhengen mellom kjønn, utdanning og yrkesvalg: Kombinerte modeller kjønn – årsaksvariabel utdanning – mellomliggende variabel (gr skole, vg skole, høgre utd) yrkesvalg – effektvariabel Foreldres yrke og kjønn har direkte effekter på yrkesvalg, men også en indirekte effekt på yrkesvalg gjennom utdanning – og evt. andre variabler kjønn utdanning yrkesvalg andre variabler? foreldres yrke

6 Kausalitet/årsakssammenhenger: Hawthorne effekt Teori: Bedre arbeidsmiljø vil øke produktiviteten hos arbeidere i fabrikker (forsøk ved General Electric, Hawthorne plant, ca. 1930)‏ En relativt enkel modell som kombinert med Taylorismen la grunnlaget for industriell psykologi Tilfeldigheter gjorde at også ved forverret arbeidsmiljø økte produktiviteten... hvordan kan dette forklares? forbedringer i arbeidsmiljø økt produktivitet forverringer i arbeidsmiljø økt produktivitet

7 Kausalitet/årsakssammenhenger Hawthorne effekt: kontrolleffekt Forklaringen ligger i at økt oppmerksomhet fra ledelsen i bedriften er årsaken til økt produktivitet – ikke variasjoner I arbeidsmiljøet. Denne kontrolleffekten (deltakere påvirket av undersøkelsen) la grunnlaget for fokus på «human relations» fokus i forskning – og fokus på uformelle gruppeprosesser (jfr. Lysgaard og arbeiderkollektivet)‏ variasjon i arbeidsmiljø økt produktivitet Oppmerksomhet fra ledelsen

8 Kausalitet/årsakssammenhenger: spuriøse effekter Teori: Sammenheng mellom antall storker og barnefødsler! Denne teorien – jo flere storker, desto høgre fødselsrater - kan bekreftes i et utvalg danske kommuner ;-) Men med kun to variabler i forskningsmodellen leter vi etter andre variabler som kan hjelpe oss å forstå denne sammenhengen. andre variabler? fødselsrater antall storker i kommuner

9 Kausalitet/årsakssammenhenger: spuriøse effekter Teori: Sammenhengen mellom storker og barnefødsler Spuriøs effekt: Sammenhengen mellom antall storker i kommuner og fødselsrater forsvinner om en utvider modellen til å inkludere variabelen urbanisering (landkommuner har høgre fødselsrater – og også et større antall storker). Sammenhengen som «forsvant» kalles spuriøs. urbanisering: by / landkommuner fødselsrater antall storker i kommuner Sammenhengen forsvinner


Laste ned ppt "Modell av problemstilling: Kausalitet- årsakssammenhenger I forrige del av leksjon 2 ble en modell av problemstillingen presentert som en måte å visualisere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google