Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STØY -utfordringer på arbeidsplassen I C Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STØY -utfordringer på arbeidsplassen I C Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 STØY -utfordringer på arbeidsplassen I C Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital

2 Støy: Arbeidslivets utfordringer Undervurdert problem Andre effekter en hørselsskade og øresus Forekomst Støygrenser Støybekjempelse Støy i kontorlandskap Lønnsomhet

3 Andre effekter Hjerte/kar sykdom: Risikoen stiger fra ca 65 dB (24 t) Kraftig trafikkstøy øker risiko med ca 30% ”Arbeidsstøy” øker risiko med ca 20% Stress/anspenthet: dyspepsi, muskelsmerter, søvnproblemer, psykiske vansker Fosterskader Økt ulykkesrisiko

4 Støyskader (HUNT II-2003) n=51 200 > 19 år1995-97 ”betydelig hørselstap”14,5% –Av disse 62% > 79 år ørebetennelselite viktig musikklite viktig støyviktig for menn, ikke kvinner -impulsstøy (jakt?) viktig for 50%

5 Arbeidseksponering (HUNT II) Økt risiko for hørselsskade –Mekanisk industri -Verkstedindustri –Bygg/anlegg -Tungtransport –Sjøfart/fiske -Skogbruk Ingen risiko -Treforedling-”Annen industri” - Jordbruk- Forsvaret

6 Jordbruk USA 10% av gårdbrukere >85dB daglig (L aeq 8t ) Lite bruk av hørselsvern Dødsulykker 22,7/100 000 pår (4/ ellers) Andre ulykker også signifikant hyppigere enn for gjennomsnittet Selvrapportert hørselstap er en risikoindikator for ulykker i landbruket

7 Grenser for støybelastning (dB) Arbeidsforholdtillatt anbefalt Store krav til konsentrasjon5545 Viktig å føre samtale7060 Støyende maskiner og lignende8575 Verdiene gjelder L aeq 8 timer

8 Støykilder Jettfly (300 m)110-120 dB Sterk gatestøy 80-100 dB Industriområde 70-80 dB Gatestøy (lokaltrafikk) 60-70 dB Villastrøk (dagtid) 40-50 dB Hvisking ca 30 dB Rasling av løv ca 10 dB

9 3 dB = fordobling av energi 10 dB = subjektiv fordobling Konsekvenser for støyforskriftene: NivåEksponeringstid 85 dB8 timer 88 dB 4 timer 91 dB2 timer 100 dB15 min

10 Individuell mottakelighet –Røyking øker risikoen Spesielt ved GSTM-1 mangel –Hørselsgener –Antioksidanter senker risikoen Carlson PL et al Audiologic Med 2005; 2:123-130

11 Støybekjempelse: Demp styrken og reduser eksponeringstid! Kilde: bytt ut, bygg inn, gummiklosser, vedlikehold Transmisjon. Absorbsjon på vegger og tak, øk avstanden (x2= -6dB) Hørselvern (unntak!) 20-30 dB

12 Støy i kontorlandskap ”Kontorlandskap-støy” ga økt utskillelse av adrenalin og de som ble utsatt ble mer hjelpeløse (puslespill som ikke lot seg løse) Egenopplevd stress var uendret. –Evans GW et al. J Appl Psychol 2000;85:779-83

13 Kilder til støy i kontorlandskap Telefoner med ulike signaler Telefoner som ingen tar når de ringer Snakking i telefon/mobiltelefon Samtaler mellom kolleger Kontormaskiner (printere, fakser, PC-tastatur) Ventilasjonsstøy Slamring med dører og skuffer Heiser……..osv Store krav til konsentrasjon; 55dB tillatt, 45dB anbefalt

14 Tiltak mot kontorstøy Trafikkstøy: Fasadeisolering,støyskjerming, lydisolerende vinduer…. Lydabsorberende skjermer mellom arbeidsplasser Isoler samlingssteder som kaffemaskin….. OBS: Etterklang Regler for telefonsnakk Skriver og faks på eget rom Slå av maskiner som ikke er i bruk Egne møterom, samtalerom ol

15 Støyreduksjon er lønnsomt! ”Heller blind enn døv!” Bedre arbeidmiljø Større trivsel Mindre sykefravær Mindre turnover Mindre behov for oversysselsetning Større produktivitet


Laste ned ppt "STØY -utfordringer på arbeidsplassen I C Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google