Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STØY -utfordringer på arbeidsplassen I C Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STØY -utfordringer på arbeidsplassen I C Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 STØY -utfordringer på arbeidsplassen I C Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital

2 Støy: Arbeidslivets utfordringer Undervurdert problem Andre effekter en hørselsskade og øresus Forekomst Støygrenser Støybekjempelse Støy i kontorlandskap Lønnsomhet

3 Andre effekter Hjerte/kar sykdom: Risikoen stiger fra ca 65 dB (24 t) Kraftig trafikkstøy øker risiko med ca 30% ”Arbeidsstøy” øker risiko med ca 20% Stress/anspenthet: dyspepsi, muskelsmerter, søvnproblemer, psykiske vansker Fosterskader Økt ulykkesrisiko

4 Støyskader (HUNT II-2003) n= > 19 år ”betydelig hørselstap”14,5% –Av disse 62% > 79 år ørebetennelselite viktig musikklite viktig støyviktig for menn, ikke kvinner -impulsstøy (jakt?) viktig for 50%

5 Arbeidseksponering (HUNT II) Økt risiko for hørselsskade –Mekanisk industri -Verkstedindustri –Bygg/anlegg -Tungtransport –Sjøfart/fiske -Skogbruk Ingen risiko -Treforedling-”Annen industri” - Jordbruk- Forsvaret

6 Jordbruk USA 10% av gårdbrukere >85dB daglig (L aeq 8t ) Lite bruk av hørselsvern Dødsulykker 22,7/ pår (4/ ellers) Andre ulykker også signifikant hyppigere enn for gjennomsnittet Selvrapportert hørselstap er en risikoindikator for ulykker i landbruket

7 Grenser for støybelastning (dB) Arbeidsforholdtillatt anbefalt Store krav til konsentrasjon5545 Viktig å føre samtale7060 Støyende maskiner og lignende8575 Verdiene gjelder L aeq 8 timer

8 Støykilder Jettfly (300 m) dB Sterk gatestøy dB Industriområde dB Gatestøy (lokaltrafikk) dB Villastrøk (dagtid) dB Hvisking ca 30 dB Rasling av løv ca 10 dB

9 3 dB = fordobling av energi 10 dB = subjektiv fordobling Konsekvenser for støyforskriftene: NivåEksponeringstid 85 dB8 timer 88 dB 4 timer 91 dB2 timer 100 dB15 min

10 Individuell mottakelighet –Røyking øker risikoen Spesielt ved GSTM-1 mangel –Hørselsgener –Antioksidanter senker risikoen Carlson PL et al Audiologic Med 2005; 2:

11 Støybekjempelse: Demp styrken og reduser eksponeringstid! Kilde: bytt ut, bygg inn, gummiklosser, vedlikehold Transmisjon. Absorbsjon på vegger og tak, øk avstanden (x2= -6dB) Hørselvern (unntak!) dB

12 Støy i kontorlandskap ”Kontorlandskap-støy” ga økt utskillelse av adrenalin og de som ble utsatt ble mer hjelpeløse (puslespill som ikke lot seg løse) Egenopplevd stress var uendret. –Evans GW et al. J Appl Psychol 2000;85:779-83

13 Kilder til støy i kontorlandskap Telefoner med ulike signaler Telefoner som ingen tar når de ringer Snakking i telefon/mobiltelefon Samtaler mellom kolleger Kontormaskiner (printere, fakser, PC-tastatur) Ventilasjonsstøy Slamring med dører og skuffer Heiser……..osv Store krav til konsentrasjon; 55dB tillatt, 45dB anbefalt

14 Tiltak mot kontorstøy Trafikkstøy: Fasadeisolering,støyskjerming, lydisolerende vinduer…. Lydabsorberende skjermer mellom arbeidsplasser Isoler samlingssteder som kaffemaskin….. OBS: Etterklang Regler for telefonsnakk Skriver og faks på eget rom Slå av maskiner som ikke er i bruk Egne møterom, samtalerom ol

15 Støyreduksjon er lønnsomt! ”Heller blind enn døv!” Bedre arbeidmiljø Større trivsel Mindre sykefravær Mindre turnover Mindre behov for oversysselsetning Større produktivitet


Download ppt "STØY -utfordringer på arbeidsplassen I C Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google