Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonssvikt Dag Rune Sølversen Lis Ullevål 19.04.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonssvikt Dag Rune Sølversen Lis Ullevål 19.04.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonssvikt Dag Rune Sølversen Lis Ullevål 19.04.16

2 Innhold Definisjoner kasuistikk Årsaker Håndtering Betydning av geriatri Teambasert utredning

3 Hvorfor et eget tema? Mangel på organspesifikke symptomer Veldig variabelt symptombilde Uklare symptomer Prognostisk faktor Undervurdert – ALLTID SYKDOM/SKADE Store «overraskelser» ved grundig diagnostikk Sårbarhet/»Frailty» Redusert reservekapasitet 1 1 Rozzini et al: Rel. Between functional loss before hospital admission and mortality in elderly persons with medical illness

4 Clegg et al, Frailty in elderly people. Lancet 2013; 381: 752-762

5 Atypisk sykdomspresentasjon Delir Nyoppstått eller brått forverret falltendens Brått redusert mobilitet Nyoppstått eller brått forverret urininkontinens Dehydrering Geriatri, en medisinsk lærebok, Torgeir Bruun Wyller, 2015

6 Funksjonssvikt – def. Akutt – tap av minst en pADL ila timer, dager, < 2uker Subakutt - > 2uker Kronisk - > uker/måneder

7 Hvem er mest utsatt? «skrøpelige» 20% av eldre Diakonhjemmet: funksjonssvikt vanligste innleggelsesårsak 80-90 år 43-55% funksjonstap to uker før innleggelse 1 Rashidi, Mowinckel, Ranhoff; Aging Clin Exp.Res. 2009 1 2 Covinsky KE; J Am Geriatr Soc 2003 2

8 kasuistikk 78 år gammel dame Vesentlig selvhjulpen og aktiv – Dagsenter, hj. Sykepleie x 2. TS: TIA x 2, HT, NSTEMI, angstproblematikk Med: Albyl E 75 mg, Lipitor 20 mg, SeloZok 50 mg, Centyl 2,5/573, Cipralex 20 mg, Sobril ved behov BT 160/95 Restaurantbesøk med familie Løs avføring flere dager Fall, slått hodet CT caput negativt 2 uker etter: Litt slapp, mer sengeliggende. Litt oppkast, kvalme. Forvirret? BT 170/90 p: 90 rgm. T: 36,5 Avvente

9 …kas. «illebefinnende» krampeliknende bevissthetstap Stesolid 2,5 mg i.v. (amk) I mottak litt sløv, GCS 14 CT caput kronisk iskjemiske forandringer Rtg. Thorax normalt. Blodgass: Ph 7,35 PCO2 4,57 Kpa, PO2 10,2 kPA, Kalium 3,0 mmol/L, Natrium 118 mmol/L

10 …kas.. Lab: Natrium 119 mmol/L, Kalium 3,2 mmol/L, Hb 10,2, kreatinin 110, GFR 45, se-osmolalitet 235 mosm/kg Urin-osmolalitet økt, > 100 mosm/kg U-Natrium 55 mmol/L

11 SIADH Uhensiktsmessig sekresjon av ADH Tiazid? Hypovolemi pga diare/oppkast? Hodetraume? Ciproxin?

12 Årsaker Infeksjoner Yoshikawa TT: Epidemiology and unique aspects of aging and infec. Diseases. Clin Infect. Dis 2000 Claus Ola Solberg, infeksjoner hos eldre mennesker, karakteristiske trekk og årsaksforhold INFEKSJONDØDELIGHET Pneumoni x 3 Pyelonefritt x 5-10 Infeksiøs endokarditt x 2-3 Sepsis x 3 Cholecystitt x 2-8 Appendicitt x 15-20 Bakteriell meningitt x 3 Inger Vandvik, urinveisinfeksjonser hos eldre, Faglig forum

13 …årsaker Cerebrovaskulære (obs bakre skallegrop) Kardiovaskulære Lungeemboli (obs «uforklarlig» hypoksi Anemier, elektrolyttforstyrrelser, endokrine lidelser Alkohol Legemiddelbivirkninger Skader Akuttpsykiatriske tilstander

14 Håndtering av pasienten med akutt funksjonssvikt Innleggelse sykehus som hovedregel Helst geriatrisk avdeling Redusert dødelighet, bedret funksjonsstatus, økt mobilitet, bedret kognitiv status og redusert behov for institusjonsopphold Teambasert utredning, behandling, og rehabilitering («Comprehensive geriatric assesment») Ellis et al: Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital: meta-analysis of randomised controlled trials, BMJ 2011

15

16 Redusert dødelighet i geriatrisk avdeling «Behandling av akutt syke, skrøpelige eldre pasienter i en geriatrisk spesialavdeling», dr. Ingvild Saltvedt, St. Olavs Hospital 2006 254 pasienter 3 mndr. Mortalitet 12% vs 27% 6 mndr. Mortalitet 16% vs 29%

17 Teambasert utreding/comprehensive geriatric assesment Avdekke reversible tilstander Vurdere funksjonelle reserver Objektiv vurdering av prognose/forventet levealder Utforme koordinert plan og behandling og oppfølging Forebygging Økt overlevelse

18 Takk for meg


Laste ned ppt "Funksjonssvikt Dag Rune Sølversen Lis Ullevål 19.04.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google