Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våler kommune Presentasjon 7.mars 2016 «ET GIR EKSTRA» Tre T’er: 1.Trafikk 2.Tre 3.Turisme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våler kommune Presentasjon 7.mars 2016 «ET GIR EKSTRA» Tre T’er: 1.Trafikk 2.Tre 3.Turisme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Våler kommune Presentasjon 7.mars 2016 «ET GIR EKSTRA» Tre T’er: 1.Trafikk 2.Tre 3.Turisme

2 FOLKETALL Innbyggere 2013 2014 2015 Folkemengde3 7833 7903 760 Fødsler183227 Døde675862

3 FOLKETALL ved utg. av året 201320142015 % 0 år 16 34 25 0,7 % 1-5 år 163 156 157 4,2 % 6-12 år 247 243 241 6,4 % 13-15 år 118 119 111 3,0 % 16-19 år 155 168 179 4,8 % 20-44 år 1 011 983 931 24,8 % 45-66 år 1 273 1 275 1 299 34,5 % 67-79 år 543 557 571 15,2 % 80-89 år 202 198 200 5,3 % 90 år + 55 57 46 1,2 % 3 783 3 790 3 760

4 ØKONOMI

5 GJELD & FORMUE Våler kommune har som alle andre kommuner, formuen i kommunale bygg, veier, vannverk, ledningsnett, renseanlegg osv. I tillegg har Våler kommune 92.000 mål med skog. Verdi av dette er mellom 110-140 millioner. Frie driftsfond summeres til 19 millioner, før årets overskudd.

6 Våler kommune Politikk 2015-2019: 19 Kommunestyret 5Formannskapet 5Næring og miljø 5Helse og Omsorg 5Kultur og oppvekst Kommunestyret: AP6 medlemmer V4 medlemmer H 3 medlemmer SP2 medlemmer BVF2 medlemmer SV1 medlem

7 Våler kommune Ansatte 2015: 346 arbeidstakere 260 årsverk Snittalder 49 år. 109 arbeidstakere 60 år + 7,6% sykefravær

8 Våler kommune Organisering: Flat struktur: Rådmann og 12 virksomhetsledere 3 skoler 2 barnehager Kultur Helse TIFU Pleie & omsorg Teknisk NAV Interkommunalt landbruk

9 Våler kommune Kommunesamarbeid: Brann Barnevern Renovasjon Landbruk PPT Innkjøp Krisesenter Legevakt, kommunelege Ø-hjelpsplasser 38 samarbeid

10 SKOLE Ny ungdomsskole ferdig sommer 2009. Ny barneskole – Vedtatt des. 2014 og bygges 2017/2018 Skal bli til en felles 1-10 skole. 110 elever på ungdomsskolen 240 elver på dagens 2 barneskoler Ønsker å bygge aktivitetshus. Bygges 2018/2019

11 Barnehage 4 barnehager – 2 private og 2 kommunale Omtrent 50-50 deling av barna i kommunale/private. Ca 180 barnehagebarn.

12 Sykehjem & hj.tjeneste Sykehjem med flere plasser enn behovet er. 2-6 plasser leies til Kongsvinger. Bruker 42 plasser selv. Bofellesskap: 16-18 brukere. Hjemmetjenesten med 103 brukere.

13 TIFU 42 brukere - 0-67 år 14 omsorgsboliger 90 ansatte – 50 årsverk Tilrettelagte boliger for funksjonshemmede.

14 HELSE Legesenter med 3 leger + turnus. Helsestasjon – 2,7 årsverk Psykisk helseteam – 5,3 årsverk – 102 vedtak Helsesenter på transittmottaket. 3-5 årsverk.

15 BUDSJETT 2016

16 Våler kommune Presentasjon 7.mars 2016


Laste ned ppt "Våler kommune Presentasjon 7.mars 2016 «ET GIR EKSTRA» Tre T’er: 1.Trafikk 2.Tre 3.Turisme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google