Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sette inn bakgrunnsbilde: 1.Høyreklikk på siden og velg «Formater bakgrunn» 2.Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 3.Trykk «Sett inn fra Fil» 4.Bla.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sette inn bakgrunnsbilde: 1.Høyreklikk på siden og velg «Formater bakgrunn» 2.Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 3.Trykk «Sett inn fra Fil» 4.Bla."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sette inn bakgrunnsbilde: 1.Høyreklikk på siden og velg «Formater bakgrunn» 2.Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 3.Trykk «Sett inn fra Fil» 4.Bla deg fram til ønsket bilde

2 Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka ksak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell stilling til Vågstranda oppvekstsenter nå. I forbindelse med forprosjektet som avklarer behov for den fysiske oppgraderinga ved Måndalen oppvekstsenter lages også utredning om de økonomiske, faglige og brukerkonsekvenser ved eventuelt å legg ned/opprettholde Vågstranda oppvekstsenter som enhet Videre drøftet rådmannen med formannskapet 2. juni framdriftsplanen for oppgradering av Måndalen oppvekstsenter med den konklusjon at det var ønskelig at oppvekstsenteret stod ferdig til skolestart 2017 For å klare det må kommunestyret ta stilling til forprosjektet 15. desember i år og investeringen være innarbeidet i økonomiplan 2016-2019

3 Mandat forprosjekt Forprosjektet skal utrede fordeler og ulemper ved å satse på ett oppvekstsenter på Sørsida vs å fortsette med dagens struktur. I dette arbeidet skal både faglige/pedagogiske, økonomiske og brukermessige konsekvenser vurderes Forprosjektet skal gjøre separate vurderinger for framtidig løsning og struktur innenfor områdene barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole Med bakgrunn i alternative løsninger for barnehage- og skolestrukturen, skal forprosjektet på et første grovt nivå vise Bygningsmessig skisseprosjekt for et oppgradert Måndalens oppvekstsenter Situasjonsplan for utforming av tomt og uteområde til oppvekstsenteret Et første kostnadsestimat for valgte utbyggingsalternativer Videre organisering og framdrift av byggeprosessen

4 Organisering forprosjekt

5 Framdrift forprosjekt

6

7

8 Beslutningsprosess DatoOrganAnsvarlig 23. novPresentasjon rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Rådmann 24. novArbeidsmøte i formannskapet – økonomiplan 2016-2019 Ordfører 1.desBudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 til behandling i administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg 1. desFormannskapets innstilling til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 foreligger Ordfører 2.des til 15.des Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 ute til offentlig ettersyn Rådmann 15. desKommunestyremøte – vedtak Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Ordfører


Laste ned ppt "Hvordan sette inn bakgrunnsbilde: 1.Høyreklikk på siden og velg «Formater bakgrunn» 2.Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 3.Trykk «Sett inn fra Fil» 4.Bla."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google