Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revitalisering av kretsmøta - forslag. Kvifor? Konsernstyret har bedt administrasjonen kome med forslag til revitalisering av kretsmøta Redusert oppmøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revitalisering av kretsmøta - forslag. Kvifor? Konsernstyret har bedt administrasjonen kome med forslag til revitalisering av kretsmøta Redusert oppmøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revitalisering av kretsmøta - forslag

2 Kvifor? Konsernstyret har bedt administrasjonen kome med forslag til revitalisering av kretsmøta Redusert oppmøte på kretsmøta dei siste åra: 18,1 % i 2015. Kretsmøta skal vere ein viktig arena for direkte dialog med eigarane. Kretsmøta krev mykje ressursar: økonomisk, samt ansatte og tillitsvalde. Får vi nok igjen for innsatsen slik vi sett inn? 2

3 Arbeidsgruppe Brit Kari E Hauger – organisasjonsleder i Region Nord og Midt (leiar) Ingvill Jørgensen - organisasjonsleder i Region Agro og Vest Eli Berven – Rådgiver og Unge bønder koordinator Endre Østbø – AU medlem i Region Nord 3

4 Kva foreslår gruppa Det etableres eit nytt eigarmøte i november/desember Vårens tradisjonelle kretsmøter slås sammen til stormøter – med topptung deltaging på alle møter RU-møta på hausten kuttes Elektroniske val 4

5 Vedtektsfesta fag/sosialt eigarmøte før jul i kvar krets Kretsutvalet får eit større ansvar for møtet - både når det gjeld innhold og form AU-medlem deltek med konserninfo –Møtet skal brukast av styret for drøfting og høyring av aktuelle og framtidsretta saker –Lokal info/lokalt tema, bestemt av kretsutvalet –Lokal valkomité skal vere representert –Ordentlig mat… 5

6 Stormøte på våren Større møte for fleire kretsar med årsmelding og rekneskap i februar –Styremedlem og konsernleiing deltek på alle møta –Kan kombinerast med t.d. nybrukarsamling, besøk på anlegg, felles med andre organisasjonar eller fagsamling –Valet gjennomførest elektronisk på førehand 6

7 Elektronisk val og innkalling Innkalling pr mail –Gjev reduserte kostnader –Pr post til dei som ikkje har mail Elektronisk val –Står friare til avvikling av eigarmøta –Tilsvarande løysing som Landkreditt dei siste 4 åra –Valdeltaking i Landkreditt 2015: 18 %. Valdeltaking ordinært val: 4 % 7

8 Nye eigarmøter Vi trur forslaget vil gje: –Betre påverknad direkte frå eigarane –Meir lokal friheit til tema på eigarmøta –Meir involvering av kretsutval og arbeidsutval –Nye arenaer med større eigarmøte i februar –Truleg større valdeltaking –Mindre ressursbruk (økonomisk og personell) Synspunkt og innspel frå kretsmøtet? 8


Laste ned ppt "Revitalisering av kretsmøta - forslag. Kvifor? Konsernstyret har bedt administrasjonen kome med forslag til revitalisering av kretsmøta Redusert oppmøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google