Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune Informasjonsmøte Skei 9. September 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune Informasjonsmøte Skei 9. September 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune Informasjonsmøte Skei 9. September 2005

2 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune ENABLE regionane

3 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune ENABLE Partnerskapen Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH, Erfurt (Deutschland) Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen, Erfurt (Deutschland) Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, Klagenfurt (Österreich) Kauno apskritries virsininko administracija, Kaunas (Litauen) Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Leikanger (Norwegen) Hordaland Fylkeskommune, Bergen (Norwegen)

4 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune Struktur for „mini-programmet“ (RFO struktur)

5 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune ENABLE mål –Forbetre regionale utviklingstiltak og program for SMB i regionane –Forbetre grunnlaget for entreprenørskap og innovasjon i regionane –Utvikle konkurransedyktige regionar basert på sterke SMB –Utveksle og formidle kunnskap, erfaringar og verkemiddel for regional utvikling –Vidareutvikle og styrke regionale innovasjonsnettverk –Stimulere og styrke regionale kunnskapsressursar –Forbetre iverksetting av regionale utviklingsprogram

6 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune ENABLE Teknologioverføring –Spreiing av FoU-resultat og ny teknologi –Betre samarbeid mellom SMB og FoU-inst. –Kommersialisering av innovasjonar ------------ –Application of media technology and media production –Application of sensorics or microelectronics –Renewable (resources) energy and hydrogen technology –Improvement of communication between regional public authorities, R+D bodies and the business community

7 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune ENABLE Nettverk –Utvikling av nye nettverk mellom bedrifter –Vidareutvikling av „bedrifts-cluster“ –Styrke samarbeidsnettverk mellom bedrifter –Nye innovative nettverk i verdikjedene ---------- –Exchange of experience at management level of networks especially involving the intermediate level organisations –New services for networks and clusters especially involve the intermediate level organisations –Networks between SMEs Development of new market potential Development of new production potential

8 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune ENABLE Oppstart –Utvikling av teknologi- og kunnskapsorienterte støttetenester for oppstartsbedrifter –Stimulere entreprenørhaldningar –Støtte til unge bedriftsetablerarar ----------- –Stimulation at education level: change of mindsets, promotion of self-employment –Qualification support programmes for the start-up phase of young and innovative companies –Qualification support programmes for the growth phase of young and innovative companies –Qualification support programmes for the consolidation phase of young and innovative companies

9 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune ENABLE Målgruppe –Verksemder –Næringshagar/Kunnskapspark/Forskingspark –Entreprenørskapsprogram –Cluserter-initiativ –Nettverksleiarar –Høgskular og universitet –Forskingsinstitutt –Næringsorganisasjonar

10 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune ENABLE Prosjekt –Må involvere minst 2 regionar Thueringen, Carinthia, Hordaland/S&Fj, (Kaunas) –Eingenfinansiering 50 % for norske partnerar –Max. prosjektperiode til desember 2006 Erfaring –Oppstarten tar tid –Krev revisjon av prosjektrekneskap kvart halvår –Anbefaler ikkje å ta med større investerinarar i t.d. PC utstyr, pga avskrivingsreglar. Fotoapparat okay. –Oppretthald kontakt med kontaktpersonane i kvart land som deltar i ditt prosjekt

11 enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune For meir informasjon: www.enable-net.info –Hordaland: Thore Thomassen email: thore.thomassen@hordaland-f.kommune.no tlf 55 23 95 35 / 93 23 05 08thore.thomassen@hordaland-f.kommune.no –Sogn og Fjordane: Arne Monrad Johnsen email: arne.monrad.johnsen@sf-f.kommune.no tlf 57 65 62 48 / 41 53 09 78arne.monrad.johnsen@sf-f.kommune.no –Støtteteneste: Vestlandsforsking v/ Ingjerd Skogseid og Ivar Petter Grøtte email {isk / ipg}@vestforsk.no tlf: 57 67 61 50


Laste ned ppt "Enabling european entrepreneurship ENABLE informasjonsmøte Sogn og Fjordane fylkeskommune Informasjonsmøte Skei 9. September 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google