Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus – laget i sentrum - klubben i hjerte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus – laget i sentrum - klubben i hjerte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus – laget i sentrum - klubben i hjerte.

2 Agenda 1. Info fra styret - Visjon/verdier - Overordnede mål - Lagsstyring - Fair Play - Sentral klubbledelse – flere må være engasjert - Info på nettsiden 2. Fra lagene 3- Eventuelt Har dere annet ?

3 Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål Å gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel både gjennom trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lags-og klubbmiljø. Utviklingsmål Stimulere til at flest mulig unge spillere og trenere får bedre forutsetninger for å mestre idretten på en best mulig måte. Klubben er sjefen, Klubben bestemmer, utfra hva som er best for utviklingen i hele klubben – Rammer, regler. Det er ikke hvert enkelt lag som bestemmer. De må følge klubbens planer, rammer, regler.

4 Sportslige overordnede mål – fra klubbens handlingsplan Alle lag, lagledere, trenere etc. må følge klubbens handlingsplan og sportslige plan. Alle trenere skal ha trenerkurs, fra barnefotballkvelden på de aller yngste til trener 2 på ungd/sen. Være best på rekruttering og å utvikle og beholde flest mulig spillere lengst mulig. Spilleren skal være i sentrum, og det gjelder alle spillerene. Mestringspedagogikk / coaching skal brukes av trenere. Alle skal få et godt trenings- og kamptilbud på eget lag. Basis ferdigheter, innsats, holdninger skal være fokus. Barn/ungdom skal følge trygghet, mestring og Trivsel. Gleder ! Klubben skal benytte ekstra treninger, hospitering, differensiering, keepertrening og Fotball akademi for å utvikle spillere der dette er behov eller ønsket ( når/hvor/hvem bestemmes av Sportslig komite) Klubben har et ufravikelig mål at alle i gruppen 6 – 12 år skal spille tilnærmet like mye i kamp som i trening. Alle må trene for å kunne spille kamper. Spilleren skal være i sentrum, ikke kampresultatene. I gruppen 13 – 14 år skal alle spillere som trener spille kamper, alle som møter til kamp skal spille minst 1/3-1/2 kamp iht. spilletid. Holdninger, ferdigheter, fokus/vilje og innsats til trening og kamp skal være retningsgivende for lag 1 vs. lag 2 og spilletid i kamper. Klubben skal utvikle spillere til sone og kretslag. Målet er å ha to lag på hvert aldersnivå G13 – G19, ett lag i 1.divisjon og ett lag på lavere nivå. For jentelagene ønskes ett lag på hvertfall annhvert aldersnivå Seniorfotballens mål er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressurs- grunnlaget setter. Mål 2012; Topp 5 div. 2013 Mål opprykk fra 5 div- og for 2015; 3.divisjon.

5 Bygge lag; rekruttere, beholde og utvikle Erfaring fra LFKs barnefotball ( fra Gutt 93-98 ) viser at for å utvikle alle best mulig og beholde alle lengst mulig, så bør følgende gjøres: * Kontinuitet på trener / leder siden: hele veien + spes. være med fra 12 til 13 og 7er til 11er. * Samhold / Bygge årskull - få med alle, utvikle alle – skape lag - alle må sees -- alle må få høre minst en positiv kommentar fra hver trener, på hver enkelt trening - hver årsklasse bør være en treningsgruppe lengst mulig, selvom selvsagt enkelte trener mer enn andre - Barna må få trene/spille med vennene sine - Snakk med barn/ungd. – å kjefte hjelper på de færreste - Alle skal spille tilnærmet like mye 6-12 år -Eks. jevne grupper a 3-4 spillere på 5er, å 4-5 på 7er,å la gruppene rullere på å spille kamper sammen. - hospitering /trene med eldre lag hvertfall fra 11-12 års alderen, kan begynne før, for de som vil det. - gjøre sosiale ting / andre akt. enn fotball - har laget både 5er+7er eller 7er+11, la alle spille begge deler, selvom noen spiller mer 7er/11er. * Gode og engasjerte trenere: - trenere med kurs, trenermøter - Barna må føle: glede - at de har det morsomt både sportslig og sosialt - at de lærer noe - at fotball er morsomt og lærerikt - Trygghet, Trivsel, Mestring. Utvikling Klubb som Løvenstad FK; Viktig at lag hjelper hverandre; eks. hjelpe eldre lag med spillere til ekstra 7er eller 11er lag, hvis de mangler noen få spillere te lag nr. 2 eller 3. Ungdoms fotballen må å bygge på det samme + at det er mer differensiering, første / andre lag etc. Med bredde, trygghet, trivsel og mestring kommer utvikling

6 Lagsstyring Hovedlagleder er lagets leder; kontakt styre- lag / lag -styre. Ansvarlig for at NFF og klubben handllingsplan, sportslig plan og retningslinjer følges. -

7 Medlems og treningsavgifter: –Medlemsavgift skal nå være betalt for at man kan spille, forsikring etc. –Klubben purrer. Lagledere må også purre egne. –Inne på nettsiden så får dere frem betalte, når dere logger inn på deres lag. – - Treningsavgift skal betales nå. Sendt ut med frist 16 mai. –Mailadresse1 til spillerne må være riktige, og til en voksen –Når en spiller slutter, så er det ikke nok å knytte fra laget. Spilleren må settes inaktiv, ellers vil det fortsatt sendes ut medlemsavgift. –Spilleren KAN fortsatt være medlem, men dette bør avklares med spilleren. -

8 FAIR PLAY »Respekt for alle innenfor fotballfamilien »Dvs. god oppførsel og folkeskikk! »Treningen skal bestå av lek – aktivitet – trygghet – trivsel. »barna skal være trygge med hverandre og omgivelsene »Det må skapes regler/rammer for barns samvær. · Barn og foreldre MÅ Følge og respektere trener, lagleder og dommerens avgjørelser »· Respektere felles regler og rammer »· Rose hverandre, unngå negativ munnbruk mot medspillere, motspillere og dommere »Innsats, vilje og god oppførsel »Møte korrekt tid / melde forfall »Fair Play

9 Sentral klubbledelse Hvem er klubben ? Svar : Alle medlemmene Per i dag har klubben et styret på 7 personer, disse sitter stort sett også i utvalg Vi har også noen flere personer ca. 15 -20 som har ett verv i utvalg eller komiteer. Hvis noen flere hadde tatt på seg å gjøre litt sentralt klubbarbeid, så hadde det blitt mindre på andre. Noen bruker fra 500 timer til over 1000 timer i året på LFK arbeid. Pga. manglende engasjement var dette både oppe på styremøte og årsmøte: Alle lag skal avgi Person til arrangementskomite. ref. tidligere mail. - Frist var vel 10 mai. Må ha inn personnavn iløpet av en uke. Manglende personer valgkomite må på plass Medlemmer valgt: Per Kr. Vange – Veteran/senior Representant fra årets G 16 – laget pålegges å finne dette Geir Rismyhr – Gutt 98 Representant fra G 2001 – laget pålegges å finne dette Representant fra G 2003 – laget pålegges å finne dette

10 Internettsiden Info fra klubb: www.lovenstadfk.nowww.lovenstadfk.no Om klubben; Tillitsvalgte /kontaktpers/, habdl.plan, håndbok, LFK 40 år For lagledere: Det meste dere trenger + håndbok etc. under OM klubben sportslig finner dere på www.lovenstadfk.no Venstremenyen under Sportslig, se spesielt trenerforum og under for sportslig utvalg.www.lovenstadfk.no Men også Sportslig plan, sportslige målsetninger, barnefotball etc. finner dere der. Finner også lagssider, klubbhus, cuper, baneoppsett etc. her


Laste ned ppt "Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus – laget i sentrum - klubben i hjerte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google