Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET NORSKE TRAVSELSKAP UTKAST TIL INNSTILLING FRA UTVALG OM AVL OG SPORT Per-Ole Tysland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET NORSKE TRAVSELSKAP UTKAST TIL INNSTILLING FRA UTVALG OM AVL OG SPORT Per-Ole Tysland."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DET NORSKE TRAVSELSKAP UTKAST TIL INNSTILLING FRA UTVALG OM AVL OG SPORT Per-Ole Tysland

3 MANDAT Utvalget får i mandat å se på hvordan vi, innenfor de gitte budsjettrammer, kan snu den negative trenden i norsk travsport. Utvalget skal komme opp med forslag til hvordan avl og sport for begge raser kan stimuleres i riktig retning igjen slik at vi skaffer oppdrettere, hesteeiere og de aktive utøverne best mulige forutsetninger i framtiden. Forslagene skal omhandle både tiltak på kort og lang sikt. Mandatet begrenses til å omhandle områdene avl og sport, og de aktuelle regelverk samt regulerende og stimulerende tiltak innenfor disse områdene. Utvalget velger selv sin leder.

4 MEDLEMMER Ole Ødegård (medlem av DNTs Avlskomité) Per Erik Hagen (medlem av DNTs Avlskomité) Tor Martin Moe (Veikle Balder) Morten Tidemansen (leder av Norsk Travamatørforbund) Espen A. Schem (leder av Norsk Travtrenerforening) Karoline Krogh-Hanssen (styremedlem av Norsk Travtrenerforening) Tore Kristiansen (organisasjonssjef DNT) Jan Hedren (sportssjef DNT) Anders Järnrot (avlssjef DNT) Tron Gravdal (sportssjef Drammen Travbane) Nils Vallesether (leder av Norsk Hesteeierforbund) Per-Ole Tysland (styremedlem Norsk Hesteeierforbund)

5 GRUPPAS ARBEID Evaluere dagens situasjon –Fakta –Statistikk Prognose for framtiden Tiltak Finansiering

6 GRUPPAS ARBEID

7 STATISTIKK Basert på informasjon fra DNT –Bedekningstall/ fødselstall –Sportsresultater –Eksempel på database Statistikk 97-13.xlsx

8 FØDSELSTALL KBL OG VBL SYNKER DRAMATISK

9 ANTALL IMPORT- OG GJESTEHESTER I NORGE

10 HVORFOR? Norskfødt unghest Pluss: Store premier i unghestløp og klasseløp Egne V75 løp > 400’ Minus: Tar lang tid Kostbart Usikkert – stor nedside og stor oppside Start% lavere - høyere risiko Importert løpshest Pluss: Startklar med en gang Kapasiteten er kjent Rekruttering nye kunder Sikrere – liten nedside og liten oppside Minus: Begrenset løpstilbud unghest, lavere premier Sjelden man får en stjerne Ikke V75 før > 400’

11 EN KLAR TREND

12 ANTALL NORSKFØDTE LØPSHESTER

13 ANTALL LØPSHESTER I NORGE INKLUDERT IMPORTER OG GJESTER

14 FAKTA 2013 – MED OG UTEN IMPORTER OG GJESTER Antall starter: 46.413 –Kbl: 19.167 Nf: 18.707 Imp: 67 Gjest: 393 –Vbl: 27.246 Nf: 16.717 Imp: 7.492 Gjest: 3.035 Antall løp: 4.349 løp –Kbl: 1.779 løp –Vbl: 2.570 løp Antall løpsdager: 534 Antall starter: 35.426 –Kbl: 18.707 Nf: 18.707 Imp: 0 Gjest: 0 –Vbl: 16.717 Nf: 16.717 Imp: 0 Gjest: 0 Antall løp: 3.313 løp –Kbl: 1.736 løp –Vbl: 1.577 løp Antall løpsdager: 407

15 GRUPPAS ARBEID

16 PROGNOSE ANTALL NORSKFØDTE LØPSHESTER

17 ANTALL LØPSHESTER I NORGE INKLUDERT IMPORTER OG GJESTER

18 KONSEKVENSER  Færre løpsdager 2015: 480 2016: 448 2017: 418 2018: 392 2019: 372 2020: 357 Ca 10% reduksjon i premier fra 2013 til 2014 Budsjett 2015???

19 KONSEKVENSER  Færre løpsdager 2015: 480 2016: 448 2017: 418 2018: 392 2019: 372 2020: 357  Strukturelle endringer  Reagere når man KAN, ikke når man MÅ  Lavere premier i klasseløpene eller høyere innskudd  Prognose starthest.xlsx Prognose starthest.xlsx

20 GRUPPAS ARBEID

21 TILTAK Kortsiktige tiltak –Kompensere for negativ trend Beholde de vi har og ikke miste flere Øke interessen og entusiasmen blant de vi har Langsiktige tiltak –Snu negativ trend Rekruttere flere oppdrettere og hesteeiere

22 TILTAK OPPDRETT Oppdrett –Historisk –Historikk oppdretterpremier.docxHistorikk oppdretterpremier.docx –Dagens regler og forslag til nye regler –Oppdretter 2009 tom 2013 pot.xlsxOppdretter 2009 tom 2013 pot.xlsx –Hoppeløp: Vbl: 3-6 år u. 800.000,- (3 års og 4 års hopper med høyere grunnlag) Kbl: 3-7 år u. 1.000.000,-

23 TILTAK UNGHEST «Til Start» utvides til å inkludere 3-åringer Ingen endringer i rammefordeling mellom kaldblods og varmblods eller innad men: –Kaldblods: øke startprosenten hos 3-åringene Premiere med mer bredde i premieskalaene, både 3-års løp og DNT’s Unghestserie DNT Rekrutten gjeninnføres (både egne løp for 3-åringer og egne løp for alle) –Varmblods: tidligere i gang som 3-åring Premiere med mer bredde i premieskalaene, både 3-års løp og DNT’s Unghestserie Oppgradere Vårfinalen Unghestserie forslag.docx

24 KLASSELØP OG «BONUS LØP» Knytte flere av løpene for norskfødte opp mot Klasseløpene Kutte 5-års løpet for kbl som innskuddsløp DNT’s Unghestserie Vårløp for vbl med 300’ i førstepremie

25 TILTAK HVERDAGSTRAV Differensierte premieskalaer Deling av løp Øke premiene?

26 TILTAK V75 Kutte divisjonssystemet - variert løpsutskrivning i stedet? Kjøre «Made In Norway» løp uten finale? Bruke eksisterende løp som hovedoppslag f.eks. Nils Brekke, Kniksen’s, Nils A. Skjold, Kjell Håkonsen etc

27 FINANSIERING ?

28 FORDELING MELLOM UNGE OG ELDRE NORSKFØDTE VARMBLODSHESTER

29 FORDELING MELLOM UNGE OG ELDRE NORSKFØDTE KALDBLODSHESTER


Laste ned ppt "DET NORSKE TRAVSELSKAP UTKAST TIL INNSTILLING FRA UTVALG OM AVL OG SPORT Per-Ole Tysland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google